Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Aborttioikeus on yhdenvertaisuus- ja turvallisuuskysymys

Share

Viime vuosina aborttioikeutta on rajoitettu mm. Puolassa ja Yhdysvalloissa. Asian voi nähdä osana laajempaa konservatiivisten arvojen ja äärioikeiston sekä populismin nousua. Tietyt ryhmät haluavat rajoittaa naisten ja vähemmistöjen oikeuksia oman asemansa turvaamiseksi. Tämä ei toki rajoitu ainoastaan aborttioikeuteen, vaan naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon laajemminkin. Muun muassa seksuaalioikeuksien rajoittaminen on keino kontrolloida ja rajoittaa naisten oikeuksia. Kun naiset pakotetaan kotiin lapsia hoitamaan, heidät pidetään poissa päätöksenteosta, mikä entisestään heikentää heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa asioihinsa. Vaarana on, että oikeuksia aloitetaan rajoittaa muissakin, aiemmin liberaaleissa maissa.

Myös liberaalempia aatteita on liikkeellä. Eurooppalainen kansalaisaloite vaatii, että kaikilla EU-kansalaisilla on mahdollisuus saada laillinen ja turvallinen abortti – jos ei omassa kotimaassaan, sitten jossain toisessa EU-maassa. Jokaisella on oikeus omaan kehoonsa ja siksi abortti on ihmisoikeus. Abortti ei ole koskaan helppo tai nopea päätös; se on pitkällisen harkinnan lopputulos, kun parempia vaihtoehtoja ei ole. Aborttioikeuden rajoittaminen ei lopeta abortteja, ne vain siirtyvät tehtäväksi muilla, mahdollisesti vaarallisilla keinoilla. Asianmukaisestikin tehtynä aborttiin liittyy riski esimerkiksi runsaaseen verenvuotoon, infektioihin ja toimenpiteisiin. On siksi tärkeää, että abortti tehdään turvallisissa, valvotuissa oloissa, joissa mahdollisiin komplikaatioihin voidaan reagoida nopeasti, ilman pelkoa ja häpeää.

LSV on mukana tässä kampanjassa. Riippumatta kunkin henkilökohtaisista arvoista aloite on kannatettava yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden nimissä. Naiset matkustavat nytkin hakemaan abortteja rajojen toisilta puolilta. Aloitteen myötä kustannukset jakautuisivat vain reilummin: lääketieteelliset kustannukset maksettaisiin EU:n rahastosta, joka olisi kullekin maalle vapaaehtoinen. Samalla se olisi solidaarisuuden osoitus naisille, jotka sattuvat asumaan maissa, joissa abortti on kielletty tai käytännössä vaikea saada lääkäreiden omaan etikkaan perustuvan kieltäytymisen myötä. Maiden kansallinen lainsäädäntö ja toimintatavat eivät muuttuisi mitenkään. Tämä loisi turvaa myös sellaisiin maihin, joissa aborttioikeutta saatetaan rajoittaa tulevaisuudessa.

Voit lukea aloitteesta tarkemmin täältä, samalla voit kannattaessasi allekirjoittaa sen:
My Voice, My Choice: turvallisen ja saavutettavan abortin puolesta
Lisää kampanjasta: Ääni aborttioikeudelle

Sara Minkkinen
Naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri, LSV:n hallituksen jäsen