Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Vapaa ja turvallinen raskaudenkeskeytys on fundamentaalinen ihmisoikeus

Share

Abortti ei ole iloinen asia, mutta vapaa ja turvallinen raskaudenkeskeytys on fundamentaalinen ihmisoikeus.

Olen käynyt läpi seitsemän keskenmenoa. Seitsemän kertaa on toivottu, alkanut raskaus päättynyt verenvuotoon ja kaavintaan. Sittemmin olen saanut adoption kautta minulle juuri oikeat lapset, mutta kovin kevyesti en voi suhtautua raskauden tahalliseen keskeyttämiseen.

Abortti kuuluu lääkärin etiikan vanhoihin, perinteisiin kysymyksiin vaitiolovelvollisuuden, syrjimättömyyden
ja eutanasian rinnalla. Lääkärin tavoite on suojella elämää, minkä voidaan nähdä olevan ristiriidassa sekä raskauden keskeytyksen että eutanasian kanssa.

Uskonnot ovat vaikuttaneet voimakkaasti suhtautumiseen raskauden keskeytykseen. Jos ihmiselämä on
hedelmöityksestä alkaen pyhä, voidaan jopa kierukan käyttöä pitää ongelmallisena. Ihmisen ihmiseksi
tulemista on pohdittu paljon ja erilaisia aikarajoja on asetettu. Lääketieteessä ajatellaan yleisesti, ettei sikiö ole lapsi ennen kuin se selviäisi hengissä kohdun ulkopuolella. Tämä tapahtuu 24 raskausviikon tienoilla, joskin tekniikan kehittyessä raja on aikaistunut. Silti varhaisessakin abortissa keskeytetään potentiaalinen elämä.

Se, että pidän raskauden keskeytystä eettisesti ongelmallisena, ei millään muotoa tarkoita, että en kannata ja vaadi vapaata varhaisraskauden aborttia. On täysin selvää, että ilman tätä oikeutta abortteja tehdään joka tapauksessa ja laittomasti, ja erityisesti köyhien naisten keskuudessa hengenvaarallisesti. Varakkaat löytävät kyllä ammattitaitoisen ”enkelintekijän”. Lisäksi ei-toivotuista lapsista seuraa usein koulutuksen ja
elämisen mahdollisuuksien kaventumista, köyhyyttä, syrjäytymistä ja suurta kärsimystä.

Tilanteessa, jossa nainen haluaa raskauden keskeytyksen, on enää vain huonoja vaihtoehtoja. Turvallinen abortti on yleensä näistä paras, ja päätös kuuluu vain ja ainoastaan naiselle. Kaikenlainen syyllistäminen on tässä tilanteessa täysin siivotonta.

Yhteiskunnan, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kannalta ainoa mahdollisuus on varmistaa naisten oikeus
vapaaseen ja turvalliseen aborttiin. Kaikki muut vaihtoehdot johtavat suurempaan kärsimykseen ja epäoikeudenmukaisuuteen.

Pidän kuitenkin tärkeänä, että vapaan aborttioikeuden rinnalla raskauden keskeytyksiä pyritään kaikin keinoin vähentämään. Ehkäisy- ja seksuaalivalistus, maksuton ehkäisy nuorille, lapsiperheiden ja erityisesti yksinhuoltajien aseman parantaminen auttavat tässä. Suomessa raskaudenkeskeytykset ovatkin
kansainvälisesti alhaisella tasolla, mikä on hieno asia.

Pidän myös tärkeänä, että raskauden keskeytykset pyritään tekemään mahdollisimman varhain. Se on
naiselle helpompaa sekä fyysisesti että psyykkisesti, ja on eettisestikin selkeämpää. Suomen lainsäädännön vapaan abortin raja 12 raskausviikossa on minusta perusteltu. Täällä tietoisuus on sen verran hyvää, että nainen yleensä tuossa vaiheessa tietää olevansa raskaana. Muualla maailmassa on korkeampia rajoja, jotka voivat osin liittyä myös ihmisten heikompaan ymmärrykseen raskauden oireista.

Tällä hetkellä maailmalla voimistuu naisten oikeuksien vastainen liike, joka pyrkii heikentämään naisten asemaa ja ihmisoikeuksia, kuten juuri oikeutta aborttiin. Meidän suomalaisten naisten on oltava tässä valppaina ja puolustettava kanssasisariemme oikeutta ihmisarvoiseen ja turvalliseen elämään ja tarvittaessa vapaaseen raskauden keskeytykseen. Siksi olemme mukana tässä kampanjassa.

Kati Juva
Dosentti, neurologian erikoislääkäri, rauhanaktivisti

> Allekirjoita eurooppalainen kansalaisaloite aborttioikeuden puolesta tästä

> Lue lisää Ääni aborttioikeudelle -kampanjasta

> Lue tästä Kati Juvan aiempi kirjoitus, jossa pohditaan abortin etiikkaa