Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Kuulumisia Somalian tuberkuloosiohjelman viitelaboratoriovierailulta

Share

Suomalaiset ovat tukeneet Somalian tuberkuloosin torjuntatyötä 1980-luvulta alkaen. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on tehnyt pitkäjänteistä tuberkuloosin vastaista työtä Somaliassa jo vuodesta 2006 lähtien. Ohjelmassa kehitetään diagnosointi- ja hoitomenetelmiä, koulutetaan terveydenhuollon työntekijöitä, vähennetään tuberkuloosin stigmaa tietoisuutta kasvattamalla sekä tehdään liikkuvaa hoitotyötä, jolla pyritään löytämään muutoin diagnosoimatta jääviä potilaita. 

Kesäkuun 2023 alussa LSV:n vapaaehtoiset, mikrobiologit Silja Mentula ja Kaisa Haukka vierailivat Hargeisassa arvioimassa LSV:n pyörittämän Somalimaan kansallisen tuberkuloosireferenssilaboratorion (SLNTRL) toimintaa. Yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa käytiin läpi laboratoriodiagnostiikan vaiheita, tiloja, tukitoimia kuten siivous ja jätehuolto, sekä tarkasteltiin laboratorion laadunhallinnan pohjana olevaa kirjallista dokumentaatiota. Vierailijat olivat erittäin tyytyväisiä työn laatuun, bioturvallisuustoimenpiteisiin ja dokumentaatioon. Laboratorion laatujärjestelmää on kehitetty suunnitelmallisesti ja pienen hienosäädön jälkeen voidaankin laboratoriossa toimittaa vielä tänä vuonna ulkopuolinen arviointi, jonka on tarkoitus johtaa akkreditointiin. Lääketieteellisten laboratorioiden ISO-standardin 15189:2012 mukainen akkreditointi kattaisi aluksi laboratorion yleisen laatujärjestelmän ja tärkeimmät Mycobacterium tuberculosis -bakteerin testausmenetelmät.

SLNTRL:n henkilökunnan tehtäviin kuuluu myös eri puolilla Somalimaata sijaitsevien paikallisten tuberkuloosin testauslaboratorioiden työntekijöiden koulutus ja tukeminen. Silja ja Kaisa tutustuivat Hargeisassa sijaitsevaan Finsoman tuberkuloosiklinikan testauslaboratorioon, jossa tehdään yskösnäytteiden värjäystä ja GeneXpert analyysiä tuberkuloosin ja sen antibioottiresistentin muodon toteamiseksi. Tältäkin osin työ oli laadukasta. Myös vierailu tuberkuloosisairaalassa ja keskustelut kliinikoiden ja paikallisen projektikoordinaattorin Ismail Abdilahin ja ohjelmapäällikön Elina Tuusan kanssa osoittivat, että suomalaisten tuberkuloosin torjuntatyö on ollut hyvin organisoitua ja tuloksellista. Hankkeen laboratoriohenkilökunta on asiantuntevaa ja myös hoitotyö, tuberkuloositapausten etsintä ja epidemiologinen jäljitys ovat vakiintuneita.

Suomen ulkoministeriön rahoitus LSV:n Somalian tuberkuloosihankkeelle on loppumassa vuoden 2023 lopussa ja nyt ovatkin meneillään järjestelyt työn siirtämiseksi eteenpäin. Vaikka LSV:n rooli Somalian tuberkuloosityössä tässä kohtaa päättyykin, itse työ jatkuu muiden toimijoiden vastuulla. Toivomme, että Suomi ja LSV tulevat myös jatkossa toimimaan yhteistyössä Somalian ja muiden Saharan eteläpuolisten maiden kanssa niiden kliinisten laboratoriopalveluiden kehittämiseksi. Monilääkeresistentti tuberkuloosi on vakava kansanterveysongelma näissä maissa, mutta myös muiden bakteerien antibioottiresistenssin nopea yleistyminen uhkaa  paikallisen sairaanhoidon kykyä hoitaa infektioita. SLNTRL:n henkilökunta voisikin ottaa johtavan roolin, kun Somalimaan terveysviranomaiset nyt pyrkivät aloittamaan referenssilaboratoriotoimintaa myös muille patogeeneille. SLNTRL:n ja paikallislaboratorioiden osaava ja työlleen omistautunut henkilökunta ovat osoittaneet, että myös haastavissa olosuhteissa on mahdollista tarjota korkeatasoisia laboratoriopalveluita. Kansainvälistä rahoitusta toki tarvitaan ja sitä onkin tällä hetkellä tarjolla tuberkuloosin, HIV:n ja malarian torjumiseksi kehitysmaissa. Toivottavasti rahoitusta lisätään myös muiden mikrobien osalta, sillä bakteerit ja virukset eivät kunnioita maiden rajoja vaan leviävät globaalisti ja uhkaavat terveydenhoitojärjestelmää niin köyhissä kuin rikkaissa maissa. Viimeistään koronapandemia osoitti, että kaikkialla maailmassa on oltava laadukkaita, kansainvälisesti verkottuneita laboratorioita, jotta uudet taudinaiheuttajat voidaan tunnistaa nopeasti ja ryhtyä torjuntatoimiin viipymättä.          

Teksti: Kaisa Haukka ja Silja Mentula