Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Ensimmäinen Benin- hankkeen artikkeli on julkaistu

Share

LSV:n Beninin hanke laboratoriotestauksen kehittämiseksi on saatu päätökseen (2021-2022). Nyt
aloitellaan jo täydellä tohinalla jatkohanketta (2023-2024), josta lisää myöhemmin. ”Quality
laboratory testing -training project in Benin 2021-2022” hankkeen osalta on vielä evaluaatio ja
loppuraportointi tekeillä, mutta kokonaisuudessaan hanke sujui hyvin ja saavutimme tavoitteet.
Loimme vankan pohjan referenssilaboratoriolle, joka voi auttaa paikallisia laboratorioita tekemään
veriviljelyitä ja antibioottiresistenssitestausta kansainvälisten standardien mukaisesti. Koulutimme
Train-the-Trainer menetelmällä 10 laboranttia, jotka edelleen kouluttivat 40 laboranttia eri
puolilta Beniniä, sairaaloiden kliinisten laboratorioiden bakteriologian yksiköistä ja myös
yliopistolta. Edistimme myös yhteistyötä kliinisten laboratorioiden ja potilaista huolehtivien
lääkärien välillä. Olemme työstäneet tuloksista myös tieteellisiä artikkeleita, joista ensimmäinen
julkaistiin tammikuussa 2023:
Legba BB, Dougnon V, Koudokpon H, Mero S, Elovainio R, Parry M, Bankole H and Haukka K (2023)
Assessment of blood cultures and antibiotic susceptibility testing for bacterial sepsis diagnosis and
utilization of results by clinicians in Benin: A qualitative study. Front. Public Health

Artikkeli on luettavissa täällä.
Tämä artikkeli perustuu selvityksiin hankkeen lähtökohdista ja auttoi suunnittelemaan koulutus- ja
vaikutustyötänne paikallisia tarpeita vastaavaksi. Näistä aktiviteeteistä on tulossa erilliset julkaisut
lähiaikoina.


Beninin vierailuni aikana järjestimme pienen juhlistustilaisuuden, jossa kohotimme maljan uuden
julkaisun ja onnistuneen yhteistyön kunniaksi!

Kirjoittajista paikalla Hornel Koudokpon, Victorien Dougnon, Kaisa Haukka ja Boris Legba.

Teksti ja kuva: Kaisa Haukka