Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV 40- vuotisjuhlat

Share

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 28.12.1982. Yhdistyksemme täyttää siis kunnialliset 40 vuotta. Tervetuloa juhlistamaan 40-vuotista LSV:ta!

Lauantaina 8. lokakuuta järjestämme juhlaseminaarin, jossa ohjelmarungon pohjalla on LSV:n alkuperäiset “sektiot”. LSV:n työn sisällöllinen laajempi fokus on pysynyt samana neljä vuosikymmentä: teemme edelleen kehitysyhteistyötä, rauhantyötä, ympäristötyötä ja terveyspoliittista vaikuttamista. Tarkemman ohjelman ja puhujien esittelyt löydät alta. Tilaisuus järjestetään Naistenklinikan Seth Wichman -salissa klo 11-16:30.

Seminaarin jälkeen juhlistamme 40-vuotista Lääkärin sosiaalista vastuuta Rauhanasemalla (Veturitori 3, Helsinki) klo 18:00.

Ilmoittautuminen on suljettu.

Ilmoittaudu linkin kautta.

Seminaarin ohjelma:

Rauhantyö

Lääkärit ydinsotaa vastaan liittyy suoraan kansainväliseen Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW-järjestöön, johon tuli mukaan myös muuta rauhantoimintaa. Puhujana rauhantutkija, Rauhanliiton puheenjohtaja ja entinen europarlamentaarikko Tarja Cronberg ajankohtaisesta aiheesta Rauha ja peloite. Cronberg on rauhantutkija, Rauhanliiton puheenjohtaja ja entinen europarlamentaarikko.

Kehitysyhteistyö

Maailman köyhyys ja terveys – haluttiin vaikuttaa Suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja tehdä kehitysyhteistyöhankkeita kokemuksen saamiseksi. Tämä osa LSV:n toimintaa on kasvanut ja ammattimaistunut vuosikymmenten aikana. Puhujana Hanna Nohynek aiheesta Paikallisesta globaaliin.

Ympäristötyö

Myrkyt ja kemiallistuminen. 1981 ympäristökysymyksistä merkittävimmät olivat mm. DDT ja lyijy, tänä päivänä ilmastonmuutos. Puhujana Sirpa Pietikäinen aiheesta planetaarinen terveys: lääke- ja terveystieteen keinoin ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään tulevaisuuteen. Sirpa Pietikäinen on ollut vuodesta 2008 Euroopan parlamentin jäsen, tällä hetkellä mm. talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsen ja ympäristövaliokunnan varajäsen. Aiemmin mm. kansanedustaja ja ympäristöministeri. Euroopan parlamentissa Pietikäinen on osallistunut muun muassa EU:n terveysohjelman ja lääkestrategian laadintaan.

Uuden sukupolven turvallisuus liittyi vahvasti ydinsodan uhkaan ja sen aiheuttamasta ahdistuksessa lapsissa ja nuorissa, ja tarpeesta säilyttää maapallo tuleville sukupolville. Tänä päivänä sektiota vastaavat parhaiten ilmastolääkäreiden toiminta. Puhujina Tytti Solantaus ja Hanna Rintala, jotka puhuvat sodasta ja ilmastokriisistä lasten ja nuorten näkökulmasta.

Hanna Rintala on sydämeltään luonnonsuojelija ja aina heikomman puolella. Hän vetää LSV:n ilmastolääkäritoimintaa ja työskentelee Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeessa nuorten mielenterveyden ja tulevaisuuden toivon suojelemiseksi.

Terveyspolitiikka

Lääkärin sosiaalinen vastuu vaikuttajana, vallankäyttäjänä ja auttajana – lääkärin eettinen vastuu. Tämän puitteissa on tarkasteltu suhdetta lääketieteollisuuteen ja kansainväliseen lääketeollisuuteen sekä elinkauppaa, myöhemmin otettu kantaa muihin ajankohtaisiin terveyspoliittisiin teemoihin. Viime vuosina suurimpana tavoitteena on ollut parantaa paperittomien pääsyä terveydenhuoltopalveluiden piiriin.Tästä puhuu lääkäri Moona Merikallio. Hän on yleislääketieteen erikoislääkäri, joka on toiminut paperittomien vapaaehtoisena lääkärinä vuodesta 2012. Hän hoitaa tällä hetkellä myös virkansa puolesta paperittomia sekä toimii paperittomien asiantuntija- ja kehittäjälääkärinä Helsingin kaupungin terveysasemalla ja neuvolassa.