Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Huolestuttaako sota? Ahdistaako ilmastonmuutos? Kuormittaako koronapandemia?

Share

Webinaari 11.4.2022 klo 17-19

Mikä auttaa auttajaa? Mielentäminen lääkärin voimavarana.

Järjestäjät:

LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Tuikku Asikainen, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Kuu- hanke. Kuuntelusta se alkaa, yhteiskuntarauhaa toista ymmärtävää, mielentävää keskustelua edistämällä.

LL Hanna Rintala, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Ympäristöjaos ja Ilmastolääkärit, Ympäristöahdistuksen mieli- hankkeen asiantuntija, Nyyti ry.

Asiantuntijana:

Psykiatrian dosentti, valtuutettu mentalisaatioterapeutti ja mentalisaatioterapian työnohjaaja Matti Keinänen. Mieli meissä. Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin- kirjan kirjoittaja.

Webinaarin aihe ja tavoite
Elämme nykyään monien vakavien globaalien uhkien sävyttämässä maailmassa. Ilmastomuutoksen ja koronaviruspandemian ohella olemme yhtäkkiä tilanteessa, jossa vakaaksi ajatellussa Euroopassa keskellämme on sota. Nämä uhat koskettavat meitä kaikkia henkilökohtaisesti, luoden mm. epävarmuutta, ennakoimattomuutta ja pelkoa ja koettelevat turvallisuuden tunnettamme. Monet meistä lääkäreistä joudumme työssämme kohtaamaan koronainfektioon sairastuneita ihmisiä ja jatkossa varmasti enemmän ja enemmän myös sodan vakavasti traumatisoimia ihmisiä.

Miten voimme sekä omassa elämässämme että lääkärin ammatissamme selviytyä näiden vakavien uhkien keskellä? Mikä voi auttaa meitä auttajia? Webinaarin tavoitteena on tarkastella toimivaa mielentämis- eli mentalisontikykyä yhtenä keskeisenä mielenterveyttämme ja toimintakykyämme ylläpitävänä voimavarana näissä uhissa.

Mielentämisellä tarkoitetaan mielen kykyä luoda mielikuvia tunteista, tarpeista ja haluista ja sen kautta olla selvillä näistä mielentiloista sekä itsessä että toisessa. Mentalisoidessamme me voimme huomioida tunteidemme vaikutusta meihin, mutta samalla jättää tilaa myös sille, millainen vaikutus meillä on toisiin ja toisilla meihin. Mentalisoinnin avulla kohtaamme elämän haasteet ja vaikeudet. Näin mentalisointi muodostaa meidän resilienssimme eli sieto- ja selviymiskykymme ytimen. Kyky mielentää on mielenterveytemme yksi keskeinen ilmaisin, voimavara ja ylläpitäjä. Toimiva mielentämiskyky on siten selviytymisemme kannalta oleellinen tekijä, koska sen avulla kohtaamme ja käsittelemme mielessämme eteen tulevat haasteet ja vaikeudet, kuten nyt ilmastonmuutoksen, koronapandemian ja sodan aiheuttaman välittömän uhan. Lääkärin jokapäiväisessä työssäkin ja lääkäri-potilassuhteessa tämä on tärkeä taito.


Tässä webinaarissa keskitymme siihen, mitä tämä kaikki tarkoittaa lääkärille itselleen? Miten voimme ylläpitää mielentämiskykyämme ja miten voimme sen palauttaa, jos yllättävissä uhkatilanteissa ja vaikeuksissa sen ajoittain menetämme?

Avauksen jälkeen Matti Keinänen johdattaa osallistujat mielentämisen maailmaan. Esityksen jälkeen keskustelemme pienryhmissä ja jaamme sen jälkeen näkemyksiämme siitä, miten tunnistaa selviytymistämme uhkaavat tekijät ja miten näiden uhkien kanssa voimme sekä yksin että yhdessä tulla toimeen.

Lämpimästi tervetuloa!

Kollegoilta kollegojen tueksi! Myös opiskelijat tervetulleita!

Ilmoittaudu 7.4.2022 mennessä linkin kautta. lmoittautumisen jälkeen saat osallistumislinkin, lisämateriaalin ja ennakkotehtävän, osallistujamäärä rajoitettu 20 henkeen.

Lisätietoja Tuikku Asikainen, tuikku.asikainen@lsv.fi ja Kuu- hankkeen sivuilta