Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Beninin hankkeessa edistetään verenmyrkytyksen hoitoa

Share

“Antibioottiresistenssi on hitaammin kehittyvä pandemia mutta Covidiakin suurempi uhka ihmiskunnalle.”

Kaisa Haukka, mikrobiologi ja LSV:n vapaaehtoinen Beninin hankevastaava, on tutkinut jo useamman vuoden suolistobakteerien antibioottiresistenssiä Länsi-Afrikassa.

Antibiooteille vastustuskykyisten eli resistenttien bakteerien yleisyys kasvaa maailmanlaajuisesti, Afrikassa etenkin puhtaan veden ja sanitaation puutteen vuoksi. Ulosteilla saastuneesta vedestä resistentit bakteerit voivat esimerkiksi avohaavan kautta päätyä verenkiertoon ja johtaa hengenvaaralliseen yleisinfektioon. Tällainen sepsis ei ole parannettavissa tavanomaisin antibiootein, vaikka potilas pääsisi nopeasti hoitoon. Beninissä, kuten muuallakin Afrikassa, terveydenhuollon käytettävissä on varsin rajallinen määrä eri antibiootteja, sillä kalliisiin uutuuksiin ei ole varaa. Tämän vuoksi vaara kuolla infektioihin, jotka länsimaissa voitaisiin parantaa, on suuri. Etenkin pikkulasten kuolleisuus johtuu Afrikassa usein sepsiksestä.

LSV:n Beninin hankkeessa pyritään edistämään sepsiksen hoitoa kouluttamalla kliinisten laboratorioiden työntekijöitä tunnistamaan infektion aiheuttajat ja testaamaan bakteerien antibioottiresistenssi. Näitä testejä ei tällä hetkellä pystytä tekemään kuin muutamassa laboratoriossa Beninissä ja niidenkin tulokset valmistuvat hitaasti ja ovat epäluotettavia. Näitä testauskäytäntöjä pyrimme parantamaan, jotta lääkäreillä olisi mahdollisuus hoitaa potilaita taudinaiheuttajabakteeriin tehoavilla lääkkeillä. Kun tietoa kertyy maan eri alueilla esiintyvistä resistenssiominaisuuksista, pystyvät lääkärit myös kiireellisissä hoitotilanteissa empiirisesti valitsemaan parhaimman lääkevaihtoehdon, jos vaihtoehtoja ylipäätään on tarjolla. Tarve lisätä täsmävaikutteisten antibioottivaihtoehtojen tarjontaa ja yhtäaikaisesti rajoittaa resistenttien bakteerien syntyä ja leviämistä kulkevatkin käsi kädessä diagnostiikan tehostamisen kanssa antibioottiresistenssin vastaisessa taistelussa.

Olen valtavan innostunut mahdollisuudesta olla LSV:n kanssa mukana laboratoriotestauksen kehittämisessä ja antibioottiresistenssin torjuntatyössä yhdessä beniniläisten laboratorioiden kanssa. Sepsis on hengenvaarallinen infektio ja siksi valittu LSV:n hanketyöskentelyn ensimmäiseksi kohteeksi Länsi-Afrikassa, mutta toivomme tulevaisuudessa voivamme laajentaa diagnostiikkakoulutusta myös muiden infektioiden aiheuttajabakteereihin. Laboratorioiden laadun kehitys auttaa niitä ottamaan käyttöön myös virusdiagnostiikkaa. Covid-pandemia on osoittanut jokaiselle, että uusien tartuntatautien uhka on maailmanlaajuinen ja kaikissa maissa tarvitaan luotettavaan diagnostiikkaan kykeneviä laboratorioita. Antibioottiresistenssi on hitaammin kehittyvä pandemia mutta Covidiakin suurempi uhka ihmiskunnalle. Tämän uhan torjuntaan LSV osallistuu kehittämällä sepsiksen ja sitä aiheuttavien antibioottiresistenttien bakteerien diagnostiikkaa Beninissä.

Teksti: Kaisa Haukka

Lisätietoa Beninin hankkeesta.
Tue hanketta lahjoittamalla.