Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

“Caught in crossfire: health care workers’ experiences of violence in Syria” – kvalitatiivinen tutkimus terveydenhuoltoalan ammattilaisten kokemuksista Syyrian sodassa

Share

Väkivalta on yksi suurimmista haasteista lääketieteellisen avun tarjoamisessa väestölle tämän päivän konflikteissa. Hoitohenkilökuntaa vangitaan ja kidutetaan tai pakenee väkivaltaa, ja osaavista ammattilaista on pulaa. Lääkkeiden saanti heikkenee ja tai jopa loppuu kokonaan ja ambulanssien liikkumista rajoitetaan. Samanaikaisesti väestön hoidontarve lisääntyy merkittävästi erilaisten konfliktiin liittyvien tapahtumien takia. Tilanne johtaa lisääntyneeseen sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen.

Syyrian sota on nyt kestänyt kymmenen vuotta. Tänä aikana siviiliväestö on joutunut kokemaan niin kemiallisia aseiskuja iskuja kuin myös Islamilaisen valtion eli ISISin brutaalin väkivaltaan perustuvan hallinnon. Kärsimys on mittaamaton. Kuitenkin yksi merkittävistä Syyrian sodalle leiman antavista piirteistä on terveydenhuoltoon kohdistettu väkivalta. Jo heti sodan alkuaikoina hoitohenkilökuntaa pidätettiin työtehtävissä heidän hoitaessaan hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa loukkaantuneita ihmisiä. Tilanteen muuttuessa yhä enemmän alueellisesta aseellisesta selkkauksesta kohti kansainvälistä kriisiä, myös terveydenhuoltoon liittyvä väkivalta syveni. Syyrian hallitus yhdessä Venäjän kanssa on vastuussa useista sairaaloihin osuneista ilmaiskuista.

Maan jakautuessa useiden eri taisteluun osallistuneiden osapuolten kesken, joutui terveydenhuoltohenkilöstö ahtaalle myös ISISin sekä muiden aseellisten ei-valtiollisten toimijoiden takia. Huolimatta henkeä uhkaavista vaaroista, moni terveydenhuoltoalan ammattilainen jatkoi työtään keskellä taistelevia osapuolia.

Conflict, Health and Survival -lehdessä julkaistu artikkeli “Caught in crossfire: health care workers’ experiences of violence in Syria” on vertaisarvioitu kvalitatiivinen tutkimus, johon on haastateltu Syyriassa työskennelleitä terveydenhuoltoalan ammattilaisia (=25) vuosina 2016–2017. Tutkimus kuvailee oloja, joissa ammattilaiset ovat työskennelleet Syyrian jo nyt vuosikymmenen kestäneessä sodassa. Työn tarkoitus on tuoda esille terveydenhuoltoon kohdistuvaa väkivaltaa ja luoda pohja toimintastrategialle sen suojelemiseksi. Artikkeli myös antaa Syyriassa työskennelleille ammattilaiselle äänen ja mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan tilanteessa, johon yhdenkään ihmisen ei pitäisi joutua.

Agneta Kallström FM, Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta

Artikkelin muut kirjoittajat: TtT Häkkinen Mikko (Laurea University of Applied Sciences), MPH, B.SC in Dentistry al-Abdulla Orwa (Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta), professori Juusola Hannu (Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta) & professori Kauhanen Jussi (Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta)

Kallströmin väitöskirjatyötä tukee Kordelin säätiö