Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Päijät-Hämeen neuvoloissa pioneerityötä kestävien elämäntapojen hyväksi

Share

Lahden Ahtialan neuvolasta syksyllä 2020 alkanut ilmasto- ja kestävyystyö on saanut jatkoa. Päijät-Hämeen terveydenhoitajien ja ravitsemusterapeuttien työryhmä on kevään mittaan työstänyt käytännön työkaluja neuvolan työntekijöille terveyden ja ympäristön hyvinvoinnin edistämisen tueksi. Esimerkiksi 1-2 -vuotiaan perheessä voidaan tukea ravitsemuksen muuttumista kasvispainotteisempaan suuntaan ja 3-4-vuotias voidaan ottaa mukaan perheen hyötyliikuntaan. Äitiysneuvolassa voidaan kertoa, miten myönteinen luontosuhde ja luonnoympäristöissä oleskelu toimivat fyysisen ja psyykkisen terveyden hyväksi.  

Neuvolan työtä ohjaavat eri-ikäisten käyntejä koskevat paikalliset ja kansalliset ohjeistukset. “Kun neuvolan ohjeistuksissa on tämän työn tuloksena sisäänkirjoitettuna esimerkiksi ilmastoystävällisen ravitsemuksen ja hyötyliikunnan neuvonta, joka on samalla terveellisten ja hyvinvointia lisäävien elämäntapojen neuvontaa, niin win-win -tilanne on ilmeinen”, kertoo kestävyysasiantuntija Mikaela Grotenfelt-Enegren. “Jatkossa näitä asioita on helppo sisällyttää luontevaksi osaksi arkityötä, vaikka toki lisäkoulutusta aihepiiristä vielä tarvitaankin.”

Päijät-Hämeen neuvoloiden ilmasto- ja ympäristötyö on herättänyt kiinnostusta useiden ministeriöiden ja THL:n suunnalta. Kansallisia neuvolatyön ohjeistuksia ollaan uudistamassa tänä vuonna ja Lahdesta saatava käytännön esimerkki voi tukea ympäristöystävällisyyden teemojen tuomista jo lähitulevaisuudessa myös kansallisiin ohjeistuksiin.

“Itse olen kokenut ympäristöasiat tärkeinä jo aikaisemmin ja pyrkinyt omilla valinnoillani ja elintavoilla tukemaan kestävää kehitystä. Koen hienona asiana, että tämä työryhmä on tuonut ympäristöasiat terveydenhuoltoon mukaan. Teemme tätä työtä sydämellä ja todella haluamme tukea perheitä ympäristön kannalta kestävissä valinnoissa ja samalla tukea yksilön parempaa terveyttä. Terveydenhuollon työntekijöiden tietoisuuden lisääminen terveyden ja ympäristön yhteydestä on tärkeää”, toteaa terveydenhoitaja Niina Olenius. 

Tätä kehitystyötä on tehty ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman rahoituksella Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n, Helsingin yliopiston Kudelma -verkoston, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Lahden kaupungin yhteistyönä.

Lisätietoja: Mikaela Grotenfelt-Enegren mikaela.grotenfelt@gmail.com 0503363616

Terveydenhoitaja Niina Olenius niina.olenius@phhyky.fi puh. 0444824902 (työ)

Lue lisää verkkosivuilta.