Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Laboratoriokoulutusta verenmyrkytysten hoidon parantamiseksi Beninissä

Share

Verenmyrkytys on yksi maailman yleisimmistä kuolinsyistä sekä aikuisten että lasten keskuudessa johtaen vuosittain jopa 11 miljoonaa kuolemaan. Huonoin tilanne on nimenomaan köyhimmissä maissa kuten Saharan etelänpuolisessa Afrikassa, joissa terveydenhoito on puutteellinen. Ilman kunnollista diagnosointia verenmyrkytykset hoidetaan vääränlaisilla tai riittämättömillä antibiooteilla, mikä voi johtaa antibioottiresistenttien bakteerien kehittymiseen, jotka vuorostaan aiheuttavat omat haasteensa terveydenhuollolle. Verenmyrkytyksen hoito sen sijaan oikein valituilla antibiooteilla nostaa todennäköisyyttä selviytyä hengissä 10 prosentilla per hoitotunti. Jo yksi ammattimainen veriviljely ja antibiootin valinta voi siis pelastaa ihmishengen.

Tästä lähtökohdasta LSV aloitti tammikuussa 2021 Quality Laboratory Testing -hankkeen Beninissä. Hankkeen päämääränä on parantaa veriviljelyn tasoa ja tehostaa antibioottiresistenttien bakteerien tunnistamista koulutuksen avulla. Ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle hanketukea vuosille 2021-2022.

Alkuperäisen suunnitelman mukaista suomalaisten asiantuntijoiden matkustamista Beniniin jouduttiin COVID-19 pandemian takia lykkäämään, joten koulutukset aloitetaan videon välityksellä suoraan Helsingin yliopistolta Abomey Calavin yliopistolle. Koulutuksiin osallistuvat 10 beniniläistä mikrobiologian asiantuntijaa välittävät osaamistaan ja kouluttavat lisää paikallisia työntekijöitä. Tarkoituksena on kouluttaa yhteensä 50 beniniläistä laboratoriotyöntekijää 24 eri laboratoriosta. Hankkeesta tulevat hyötymään kaikki beniniläiset, joiden joko oma tai läheisen elämä voi pelastua parantuneen taudinaiheuttajadiagnostiikan ansiosta. Tämä käsittää jopa satojatuhansia ihmisiä.

Benin on LSV:lle uusi hankemaa, mutta monet hankkeen tai LSV:n asiantuntijoista ovat aiemmin työskennelleet Beninissä tai Länsi-Afrikassa. Anu Kantele yhdessä Villa Karon kanssa järjesti Beninissä ripulirokotetutkimuksen vuosina 2017–2019, ja suomalais-länsiafrikkalaisessa AMRIWA-tutkimushankkeessa toimivat Kaisa Haukka ja AbomeyCalavin yliopisto, jotka ovat nyt yleishyödyllisen organisaation CeRADISin lisäksi Beninin veriviljelyhankkeen yhteistyökumppaneita. Tutkimuksen sijaan tämän uuden koulutushankkeen pääasiallisena tavoitteena on vaikuttaminen paikallisten laboratoriotyöntekijöiden ja sepsispotilaita hoitavan hoitohenkilökunnan ammattitaidon parantaminen ja myös paikallisten ihmisten osallistaminen valistuksen keinoin.

Hanke käynnistettiin virallisesti tammikuussa paikallisten laboratoriotyöntekijöiden osaamisen kartoittamisella haastattelututkimuksen avulla. Kyselyiden avulla pyritään havaitsemaan merkittävimmät tiedonpuutteet ja kohdentamaan laboratoriokoulutusbeniniläisten tarpeeseen sopivaksi. Helmikuun aikana beniniläiset kumppanit ovat myös kilpailuttaneet laboratoriotarvikkeiden ja tietokoneiden tarjoajia, sillä hankkeen toteuttamista varten paikallisia puitteita on kohennettava. Tämän lisäksi beniniläiset kumppanit solmivat yhteistyösuhteet Centre National Hospitalier Universitaire -sairaalaan, jossa on ainoa korkeatasoista sepsisdiagnostiikkaa Beninissä tekevä laboratorio. Yhteistyökumppanimme Abomey-Calavin yliopistolla on kehittänyt myös uutta e-learningalustaa verkko-opetuksen mahdollistamiseksi. Hanke on vielä alussa, mutta myöhemmin koronatilanteen salliessa LSV aikoo mahdollistaa myös muutaman asiantuntijan ja vapaaehtoisen matkustamisen kohdemaahan projektin etenemisen seurausta varten.

Benin on maana melko rauhallinen ja turvallinen, mutta tasa-arvotilanteessa on puutteita. Koska hanke toteutetaan työympäristössä, pyritään tasa-arvoa erityisesti työelämässä kohentamaan hankkeen kautta. Beninissä naiset ovat usein kotona lasten kanssa eivätkä etene työelämässä yhtä pitkälle kuin miehet, jotka toimivat perheen päänä. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvista beniniläisistä vähintään 60 % olisivat naisia, joten erityisesti naisia pyritään kannustamaan laboratoriotyöhön ja -koulutuksiin. Naisten tai vammaisten tukeminen on kuitenkin hankalaa, sillä laboratoriossa työskentely edellyttää jo saavutettua koulutustasoa eivätkä naiset välttämättä näytä vahvaa kiinnostusta työelämässä etenemiseen. Toinen tasa-arvotavoitteista on hyvinvoinnin tukeminen koko Beninin alueella. Vauraus on jakautunut epätasaisesti maan eri osiin, joten varsinkin beniniläisiä maan köyhemmiltä ja syrjäisimmiltä alueilta aiotaan tukea taloudellisesti koulutuksiin osallistumista varten.

Teksti: Anna Tirronen
Kuva: Moubarack Liadi