Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Intiassa tartutaan seksuaalisen väkivallan syihin

Share

Ulkoministeriö on myöntänyt LSV:lle yli 550 000 euroa valtionavustusta seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn Intiassa vuosiksi 2021–2024. Hanke toteutetaan Bahraichin maaseutupiirikunnassa Uttar Pradeshissa ja Jaipurissa Rajasthanissa. Paikallisena järjestönä toimii LSV:n pitkäaikainen kumppani MAMTA (Health Institute for Mother and Child), joka on työskennellyt äitiys- ja lapsi  terveyden sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi yli 30 vuoden ajan.

Hankkeen keskiössä ovat erityisesti 15–24-vuotiaiden seksuaaliterveys ja -oikeudet. Nuoriin panostamalla voidaan vaikuttaa naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumiseen tulevaisuudessa.

Erityisesti tyttöihin ja naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta Intiassa on viime vuosina herättänyt kansainvälistä huomiota. The National Family Healthin teettämän tutkimuksen mukaan jopa kolmannes 15–49 vuotiaista naisista on kokenut väkivaltaa. Tosin valtaosa naisiin kohdistuvista väkivaltarikoksista jää raportoimatta.

Intiassa seksuaaliselle väkivallalle altistaa erityisesti syvään juurtunut epätasa arvo. Seksuaalinen väkivalta estää tyttöjen ja naisten osallistumisen turvalliseen yhteiskunnalliseen elämään ja täten lisää naisten haavoittuvuutta ja syrjintää entisestään.

Seksuaalinen väkivalta vahvistaa patriarkaalisia normeja yhteiskunnassa. Haitallisiin sukupuolinormeihin tarttumalla voidaan tutkimusten mukaan ehkäistä seksuaalista väkivaltaa. Hankkeen yhtenä tärkeimmistä tavoitteista onkin haastaa vääristyneet sukupuolinormit.

Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaiset ja poliisi, jotta he voisivat tarjota parempaa apua seksuaalista väkivaltaa kokeneille. Hankkeessa myös tuetaan paikallisia järjestöjä ja toimijoita tunnistamaan seksuaalista väkivaltaa. Lisäksi MAMTA järjestää lukuisia tapaamisia viranomaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on tunnistaa tehokkaita seksuaalisen väkivallan ehkäisyn strategioita.

Teksti: Heidi J. Saarinen
Kuva: MAMTA