Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Tiedote 19.10.2020: Lahden Ahtialan neuvolassa kestävyys ja hyvinvointi kohtaavat

Share

Lahden Ahtialan neuvolassa on käynnistynyt kokeilu, jossa haetaan uusia kokonaisvaltaisen kestävyyden tunnistavia toimintamalleja asiakastyöhön. Neuvolan terveydenhoitajia koulutetaan kestävyydestä ja sen tiiviistä yhteyksistä hyvinvointiin. Lisäksi neuvolan asiakkaista muodostetaan vapaaehtoinen pilottiryhmä osallistumaan tähän kehitystyöhön. Tavoitteena on edistää ihmisen ja muun luonnon hyvinvointia samanaikaisesti. 

Kokeilun neljästä koulutustyöpajasta kahdessa ensimmäisessä on keskitytty kestävyyskysymysten moninaisuuteen ja niiden yhteyksiin neuvolatyön kanssa.  

”Ensimmäisissä työpajoissa terveydenhoitajat ovat päässeet katsomaan omaa työtään uudesta näkökulmasta, mikä on tuonut myös uudenlaista merkitystä työn sisältöön. He ovat tunnistaneet toimineensa jo monissa tilanteissa kestävyyden ja hyvinvoinnin yhteisellä kentällä perheitä kestävään elämään tukien.” toteaa kouluttaja Jaana Laisi Kudelma -verkostosta.

Seuraavilla kerroilla mukana on myös asiakasperheitä, joiden kanssa pureudutaan perheiden toiveisiin tulevaisuuden kestävää neuvolaa ajatellen. Yhteisten työpajojen lisäksi perheiden kokeiltavana on myös virtuaaliruokapäiväkirja MealLogger ja liikkumisen päästökauppasovellus CitiCAP. 

Kokeilun toteutuksessa ovat mukana Kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen Kudelma-verkosto (Helsingin yliopisto, Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelma), Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Lahden kaupungin ympäristöneuvonta. Kokeilua koordinoi Lääkärin sosiaalinen vastuu ry. 

Ympäristöministeriö myönsi kevään 2020 Kuntien ilmastoratkaisut -haussa 10 000 euron rahoituksen Sote-sektorin ekologinen jälleenrakennus – ympäristöystävällisyys osana neuvolan arkea -kokeilulle.

Kokeilusta lisätietoa verkossa:

Yhteyshenkilöt:

LL, koordinaattori Hanna Rintala, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
P. 0505770918 
hanna.rintala@lsv.fi


LT, LuK (ympäristötieteet), kouluttaja Jaana Laisi, Kudelma -verkosto
P. 0407057236
jaana.laisi@helsinki.fi 

MMM, ympäristöneuvontapäällikkö Päivi Sieppi, Lahden kaupunki
P. 050 5594090
paivi.sieppi@lahti.fi