Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

YK:n väestörahasto tukee LSV:n koronatoimia Somaliassa 177 000 eurolla

Share

YK:n väestörahasto (UNFPA) rahoittaa Lääkärin sosiaalisen vastuun koronatoimia Somalimaassa. LSV:n toimeenpanemassa hankkeessa kehitetään laboratorio- ja koronatestauskapasiteettia eri puolilla Somalimaata yhdessä terveysministeriön ja tuberkuloosilaboratorioiden kanssa.

”Omalta osaltaan LSV mahdollistaa tarkan Covid-diagnostiikan useassa kaupungissa Somaliassa. LSV:n henkilökunnan laaja-alainen kokemus infektiontorjunnassa, kontaktijäljityksestä ja diagnostiikasta on ensiarvoisen tärkeää ja nyt se saadaan uuteen tärkeään käyttöön koronaviruspandemian torjunnassa. On hienoa, että tämä asiantuntemus nähdään ja tunnustetaan myös kansainvälisesti.” kommentoi LSV:n kehitysyhteistyöjaoston vetäjä lääkäri Matti Parry.

Hanketta Somalimaassa koordinoi LSV:n kenttätoimisto ja pääasiallinen koulutus- ja kehittämistyö tehdään keskitetysti LSV:n ylläpitämän Hargeisan tuberkuloosiviitelaboratorion tuella. Myös viitelaboratoriossa tullaan aloittamaan koronatestien tekeminen. Tarvittavien suojavarusteiden ja koronatestien hankinnasta vastaa UNFPA.

Kuvassa Fadxiya Ma’alin, Finsoma Hargeisan labravastaava. Kuva: Mustafe Saeed

Hankkeen tavoitteena on yleisen koronatietouden lisääminen tv- ja radiotiedotteiden kautta sekä terveydenhuollon ja laboratoriohenkilökunnan kouluttaminen testauskäytännöistä, turvallisuudesta sekä tartuntalähteen jäljittämisestä. Hanke kestää on vuoden 2020 loppuun.

”LSV on toiminut Somaliassa vuodesta 2006 alkaen. Olemme kehittäneet kehitysyhteistyöhankkeidemme laatua systemaattisesti, ja nyt pitkäjänteinen työmme mahdollistaa entistä laajemman toiminnan. Tämä hanke hyödyttää somalialaisia, jotka kohtaavat koronapandemian hyvin erilaisista lähtökohdista kuin me Suomessa”, sanoo Matti Parry.

Lisätiedot hankkeesta: LSV:n ohjelmapäällikkö Maritta Niskanen-Tamiru (etunimi.sukunimi@lsv.fi).