Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Ulkoministeriö on myöntänyt LSV:n työlle yli 2,3 miljoonaa euroa vuosille 2021-2024

Share

Kumppanien kanssa toteutettaville hankkeille Beninissä, Intiassa, Keniassa ja Nepalissa on myönnetty valtionavustusta yhteensä 2 321 000 euroa.

Lomakuukausi heinäkuu alkoi iloisella uutisella: LSV:n vapaaehtoisten, kumppanien ja toimiston tiimin kevään aherrus ulkoministeriön hankehakemusten parissa tuotti toivottua tulosta. Tammikuusta 2021 alkaen pääsemme valtionavustuksella aloittamaan viisi uutta hanketta neljässä eri maassa.

Benissä kehitämme laadukasta laboratoriotestauksen koulutusta vuosien 2021-22 aikana. Hankkeen kokonaisrahoitus kahdelle vuodelle on 266 600 euroa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa.

Intian nelivuotisessa hankkeessa ehkäisemme paikallisen kumppanin kanssa seksuaalista väkivaltaa nuorten parissa. Hanketta toteutetaan Delhissä sekä Uttar Pradechin osavaltiossa. Hankkeen kokonaisrahoitus vuosille 2021-24 on 651 300 euroa.

Keniassa keskitymme edistämään vammaisten tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä maan terveydenhuollossa. Hanketta toteutetaan Nairobin, Siayan, Baringon ja Homa Bayn piirikunnissa yhteistyössä paikallisen vammaisjärjestön kanssa. Hankkeen kokonaisrahoitus vuosille 2021-24 on 742 200 euroa.

Nepalissa LSV aloittaa kaksi eri hanketta. Kolmivuotisessa hankkeessa vahvistamme ja laajennamme alueellisia mielenterveyspalveluja, hankeen kokonaisbudjetti on 529 400 euroa. Baran ja Parsan maakunnissa puolestaan edistämme kuulo- ja näkövammaisten lasten terveyttä ja koulunkäyntiä. Hankkeen kokonaisrahoitus vuosille 2021-24 on 541 200 euroa.

Ulkoministeriön myöntämä valtionavustus kattaa 85 prosenttia hankkeiden kokonaisrahoituksesta. Loput 15 prosenttia koostuu LSV:n vapaaehtoisten tekemästä työstä, keräysvaroista ja muusta haetusta rahoituksesta.

Hankeideat vapaaehtoisilta – väylä vaikuttaa!

Hankeideat ja itse hakemusten työstäminen tehdään LSV:ssä vapaaehtoisvetoisesti. Hankeryhmissä on valtavasti lääketieteen ja terveydenhuollon asiantuntemusta. LSV:n ohjelmapäällikkö Meri Paunonen kuvaa vapaaehtoisten tekemää työtä seuraavasti: “LSV:ssä vapaaehtoisina toimivat lääkärit sekä muut terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset ja opiskelijat ohjaavat LSV:n toimintaa vaikuttamalla laajasti toiminnan sisältöön. Suurin osa hankkeista pohjautuu vapaaehtoisten omiin ideoihin, heidän kehittämäänsä yhteistyöhön etelän kumppanien kanssa sekä työpanokseensa hankkeiden suunnittelussa ja kirjoittamisessa. Hankkeet myös toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Kaikki terveyskysymyksistä ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan uusien hankkeiden toteuttamiseen!”

Vapaaehtoisista koostuvalla kehitysyhteistyöjaostolla on keskeinen rooli LSV:n kehitysyhteistyössä. Jaoston työtä koordinoi lääkäri Matti Parry. ”Avustuspäätös on hieno luottamuksenosoitus LSV:n työlle. Portfoliomme on laaja niin temaattisesti kuin maantieteellisesti, ja osoittaa miten terveyteen vaikutetaan niin terveydenhuoltojärjestelmässä kuin sen ulkopuolellakin. Tämä avaa myös uusia mahdollisuuksia jäsenistölle ja vapaaehtoisille tulla mukaan toimintaan ja hyödyntää asiantuntemustaan uusissa konteksteissa.”

Tule vapaaehtoiseksi! Lisäkysymyksiin hankkeista ja vapaaehtoistyöstä vastaa ohjelmapäällikkö Meri Paunonen meri.paunonen@lsv.fi.

Lue lisää ulkoministeriön sivuilta. Täällä voit tutustua rahoitusta saaneisiin hankkeisiin.

Kuva: LSV:n kuva-arkistot, Rural Youth -hanke, Intia 2016.