Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n hankkeiden kuulumisia ja tuloksia Somaliasta

Share

Vuosina 2019–2022 LSV:llä on käynnissä kaksi hanketta Somaliassa ja Pohjois-Somaliassa Somalimaassa. Tuberkuloosiohjelmassa tuetaan kahta tuberkuloosiklinikkaa (Hargeisassa ja Mogadishussa) sekä Somalimaan laajuista viitelaboratoriota. Mielenterveyshankkeessa kehitetään yhteisöllisiä ihmisoikeusperustaisia mielenterveyshoidon malleja ja kehitetään mielenterveyshoidon koordinaatiota yhdessä Somalimaan terveysministeriön kanssa.  Kumpaakin hanketta tukee Suomen ulkoministeriö, tuberkuloosiohjelma saa lisäksi tukea Globaalilta terveysrahastolta (the Global Fund to Fights AIDS, Tuberculosis and Malaria).

Tuberkuloosiohjelma

Vuoden 2019 aikana LSV:n klinikoilla hoidettiin yli 9000 potilasta. Tuberkuloosipotilaita oli yhteensä 660, joista kaikilla aloitettiin valvottu DOTS-hoito. Vuonna 2019 tehtiin lisäksi etsivää tuberkuloosityötä vankiloissa ja pakolaisleireillä. LSV:n työ vastaa todelliseen tarpeeseen ja tulokset ovat lupaavia, sillä jo alkuvuodesta 2020 vankiloista tuotiin potilaita klinikoille oma-aloitteisesti. Myös lähetejärjestelmää ja diagnosointia kehitettiin kouluttamalla paikallisten äiti-lapsiklinikoiden ja yksityisen sektorin työntekijöitä.

LSV:n panos Somalian ja Somalimaan tuberkuloosihoitoon on merkittävä, sillä vuosina 2017–2019 potilaita oli yhteensä noin 23 500. LSV:n osuus Somalian tuberkuloosihoidosta on jopa 4 %. Ylläpitämämme Somalimaan laajuinen viitelaboratorio puolestaan tekee laaduntarkkailun ja pitää koulutukset kaikille Somalimaan tuberkuloosilaboratorioille. Laboratorio tekee tämän lisäksi myös MDR-tuberkuloositestauksen (monilääkeresistentti tuberkuloosi) ja kehittää toimintaa Somaliaan terveysministerin alaisen tuberkuloosiohjelman kanssa. Työtä tehdään hyvin pienillä resursseilla, sillä kummallakin klinikalla on töissä yksi lääkäri, kaksi sairaanhoitajaa sekä röntgenhoitaja, sihteeri ja laboratoriohenkilökuntaa. Viitelaboratoriossa puolestaan työskentelee viisi henkilöä. Suomessa hanketta koordinoi yksi osa-aikainen työntekijä sekä lääketieteen ja laboratoriotyön asiantuntevat vapaaehtoiset.

Vuoden 2020 aikana koronapandemia on vaikuttanut myös tuberkuloosityöhön ja olemmekin suunnanneet resursseja koronan vastaiseen työhön. Koulutamme paikallisia terveystyöntekijöitä viruksesta Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjeistusten mukaisesti. Teemme tiedotustyötä ennalta ehkäiseviin toimiin liittyen, koronatiedotusta paikallisessa televisiossa, välitämme tietoa radiokanavilla ja jaamme muuta materiaalia – kuten kylttejä teiden varsille. Tuberkuloosityö on kuitenkin entistä tärkeämpää, sillä potilaat ovat riskiryhmässä ja usein jo valmiiksi hauraassa asemassa.

Haluatko tukea hanketta? Ryhdy kuukausilahjoittajaksi!
Kuukausilahjoittajien tuki on tärkeä osa ohjelman toteutusta, sillä koko ohjelman budjetista 15 % katetaan varainkeruulla ja suomalaisten lääkärien vapaaehtoistyöllä. Tukesi mahdollistaa siis tuberkuloosin vastaisen työmme Somaliassa!

Lahjoita täällä: https://lsv.fi/lahjoita/

Mielenterveyshanke

Vuosi 2019 oli mielenterveyshankkeen ensimmäinen vuosi. Yhteistyökumppanina toimii paikallinen järjestö General Assistance and Volunteer Organisation (GAVO). Tulokset jo ensimmäisen hankevuoden aikana ovat merkittäviä. Somalimaan terveysministeriö on asettanut ensimmäistä kertaa mielenterveyden yhdeksi yhdeksästä prioriteettialueesta. Terveysministeriöön on perustettu mielenterveysyksikkö ja terveysministeriön kanssa on luotu Somalimaan mielenterveyskäytännöt sekä yhteinen mielenterveysverkosto. Mielenterveydestä ja ihmisoikeuksista koulutettiin yhteensä yli 100 terveystyöntekijää ja muuta kohderyhmään kuuluvaa henkilöä, kuten poliiseja, vanginvartijoita ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Tekemämme alkuselvityksen perusteella naiset ja tytöt ovat selkeästi aliedustettuina mielenterveyspalveluissa, joten on erityisen tärkeää kohdistaa tukea ja koulutusta äiti-lapsiterveysasemien työntekijöille. Hanketta koordinoi Somalimaassa yksi kokopäiväinen koordinaattori. Suomessa työtä ohjaa yksi osa-aikainen työntekijä sekä vapaaehtoisista mielenterveyden asiantuntijoista koostuva hankeryhmä. 

Koronapandemia vaikutti hankkeen etenemiseen kevään 2020 aikana. Somalimaa alkaa kuitenkin taas avautua ja kesäkuussa pidettiin koulutus äiti-lapsiterveysasemien työntekijöille. Varoja on siirretty myös koronan vastaiseen työhön: äiti-lapsiterveysasemien työntekijöille jaetaan suojavälineitä, opastetaan niiden oikeaoppisessa käytössä ja koulutetaan koronaviruksen yhteydestä mielenterveyteen. Lisäksi heinäkuussa aloitettiin psykososiaalisen tuen keskuksen rakentaminen. Vuodelle 2020 on myös suunnitteilla kaksipäiväinen koulutus vammaisinkluusioista, mikä koronan vuoksi on siirretty keväältä loppuvuoteen.

Haluatko tukea hanketta? Ryhdy kuukausilahjoittajaksi!
Kuukausilahjoittajien tuki on tärkeä osa hankkeen toteutusta, sillä koko ohjelman budjetista 15 % katetaan varainkeruulla ja suomalaisten lääkärien ja mielenterveyden ammattilaisten vapaaehtoistyöllä. Tukesi mahdollistaa siis työmme Somaliassa!

Lahjoita täällä: https://lsv.fi/lahjoita/