Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n ja Ilmastolääkäreiden kannanotto: Uniperin ja Fortumin suunnitelmat avata uusi hiilivoimala Saksassa

Share

Pääministeri Sanna Marin
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen 

Hyvät ministerit 

Asia: Uniperin ja Fortumin suunnitelmat avata uusi hiilivoimala Saksassa. 

Uniperin ja Fortumin ei tule avata uutta hiilivoimalaa (Datteln 4) Saksassa. Suomen hallituksen uusi omistajapoliittinen periaatepäätös linjaa, että Fortumin ja muiden valtionyhtiöiden on huomioitava Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Uniper-Fortumin toiminta ei ole linjassa Pariisin sopimuksen 1.5 asteen lämpenemisrajan kanssa. Suomi tulee olemaan hiilineutraali vuonna 2035. Uuden hiilivoimalan avaaminen vuonna 2020 on tähän tavoitteeseen suhteutettuna räikeässä ristiriidassa ja täysin kestämätön ratkaisu, josta on kunniakasta perääntyä. 

Kansalaisjärjestöt Suomessa ja muualla Euroopassa vastustavat Datteln 4-voimalan avaamista Saksassa. Koska voimalan omistava Uniper-yhtiö on Fortumin omistama, katsovat kansalaisjärjestöt, että Suomen valtio on vastuussa tästä. Se on myös suuri imago-haitta paitsi Fortumille myös Suomen valtiolle. Uuden hiilivoimalan avaaminen rikkaassa Euroopan valtiossa on täysin vääränlainen viesti kehittyville maille kuten Intialle ja Kiinalle. 

Me lääkärit vaadimme hiilivoimaloiden nopeaa alasajoa ilmaston ohella myös hiilen polton terveysvaikutusten vuoksi. Fossiilisten aineiden poltto on suurin ilmansaasteiden syy. Ilmansaasteet puolestaan lisäävät sairauksia ja kuolemia: WHO:n mukaan ilmansaasteista aiheutuu jopa 7 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Kaiken lisäksi ilmansaasteet näyttäisivät olevan myös vakavamman Covid19 -taudin riskitekijä. Ilmastonmuutos itsessään on yksi aikamme vakavimmista uhista terveydelle. 

Pyydämme teitä valtion omistajaohjauksesta vastaavina henkilöinä päätymään maapallomme tulevaisuuden kannalta kestävään ratkaisuun, luopumaan hiilivoimasta ja hallituksen linjan mukaan toimimaan tiennäyttäjänä muulle maailmalle. 

Helsinki 28.5. 2020

Ystävällisin terveisin 

Hanna Rintala
Elina Hemminki
puolesta: Ilmastolääkärit -verkosto Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry