Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Millenniaalit vastustavat ydinaseita

Share

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) julkisti 16. tammikuuta 2020 tutkimuksensa Millennials and War, 20 -35-vuotiaat nuoret millenniaalit ja sota. Jo viides raportti sarjassa, jonka tarkoituksena on selvitellä eri-ikäisten ihmisten käsityksiä ja levittää tietoa kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta. Haastateltavia oli 16 000 nuorta kuudestatoista maasta, puolet erilaisten konfliktien tai sotien alta. Otos oli tehty huolellisesti iän, sukupuolen, alueen ja elinolosuhteiden mukaan. Harmi, että Suomi ei ollut mukana, olisimme saaneet vertailukelpoista tietoa oman maan nuorista aikuisista. Maat olivat Afganistan, Kolumbia, Ranska, Indonesia, Israel, Malesia, Meksiko, Nigeria, Palestiina, Venäjä, Etelä-Afrikka, Syria, Sveitsi, UK, Ukraina ja Yhdysvallat. Lyhyt raportti löytyy täältä.

Aseellisten konfliktien ja sodan pelko värjää kuudentoista maan millenniaalien tulevaisuuden kuvaa, jopa enemmän kuin ympäristöuhka. Ne nousevat korruption, työttömyyden, köyhyyden ja terrorismin jälkeen synkentämään elämää. Jopa yli puolet haastatelluista uskoi ydinhyökkäyksiä tapahtuvan lähimmän kymmenen vuoden aikana! Kolmannen maailmansodan arvioitu todennäköisyys näiden nuorten aikuisten elinaikana jakaa joukon kahtia, 47 prosenttia pitää sotaa luultavana, 46 prosenttia epätodennäköisenä. Silti he ajattelevat, että sodat ovat vältettävissä.

Mitä enemmän nuoret kokivat konflikteja tai sotaa arkielämässään tai maassaan, sitä suurempana uhkana he näkivät terrorismin ja sodanuhan tulevaisuudessaan. Syntyi näkemys, että sota ei koskaan lopu. Pessimistisimpiä olivat Israelin ja miehitetyn Palestiinan nuoret, mutta heidän oma elämänsä varmaan todentaa tätä. Ukrainassa ja Syyriassa oli virinnyt enemmän optimismia: konfliktit saadaan loppumaan lähimmän viiden vuoden aikana. Sodanuhkaa koettiin myös Malesiassa (kaksi kolmesta), samoin Venäjällä ja Etelä-Afrikassa (puolet); yhteiskunnan epävakaus saattaa vaikuttaa nuorten kokemuksiin.

Kolme neljännestä nuorista oli sitä mieltä, että sodankäynnille on asetettava rajoja. Silti vain noin puolet oli kuullut Geneven sopimuksesta. Tässä tullaan ICRCn keskeiseen tavoitteeseen: enemmän ja paremmin on tiedotettava sodan humanitaarisesta oikeudesta. 36 prosenttia ajatteli, että sotavangilla ei pitäisi olla oikeutta ottaa yhteyttä omaisiinsa, joka on vastoin sääntöjä. Jopa 42 prosenttia hyväksyisi kidutuksen, ja vaikka YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen säännöt tuotiin heille haastattelussa esille, vielä 37 prosenttia voisi edelleen käyttää kidutusta joissakin olosuhteissa. Syyrialaiset nuoret poikkesivat edukseen joukosta: kolme neljännestä ei koskaan kiduttaisi ja 87 prosenttia koki, että konfliktin uhrien mielenterveystarpeet ovat yhtä suuret kuin tarve veteen, ruokaan ja suojaan.

Ilahduttavaa on, että joukkotuhoaseisiin nuorilla on hyvin selkeä kanta, nämä aseet on kiellettävä.

Neljä viidestä ei hyväksy biologisia, kemiallisia tai ydinaseita. Tosin kolmannes USAn nuorista hyväksyisi kemiallisten aseiden käytön joissakin olosuhteissa. Kanta maamiinoihin tai rypälepommeihin on vähän horjuvampi, kolme viidestä on niitä vastaan. Mutta hyvältä näyttää: kolme viidestä on sitä mieltä, että ydinaseet on riisuttava kaikilta mailta! 84 prosenttia kaikista nuorista, ja yli 90 prosenttia Ukrainan, Kolumbian, Syyrian ja Sveitsin nuorista ei hyväksy ydinaseiden käyttöä missään olosuhteissa. Vain 12 prosenttia on toista mieltä, kärjessä Nigeria ja USA yli kahdellakymmenellä prosentillaan.  

Ydinaseiden kieltosopimus todella tarvitaan! Millenniaalitkin ovat sitä mieltä.

Kirjoittaja: Vappu Taipale