Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Asiantuntijaseminaari Kiinan elinryöstöistä poliittisilta vangeilta

Share

Marja Heinonen-Guzejev, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri

Postitalolla järjestettiin 18.9.2019 asiantuntijaseminaari Kiinan valtiollisista sisäelinryöstöistä poliittisilta vangeilta. Seminaarissa puhuivat kansainvälinen ihmisoikeusjuristi, kirjailija ja tutkija David Matas, Kiina-analyytikko, ihmisoikeustutkija, journalisti ja kirjailija Ethan Gutmann ja uiguuri Enver Tohti, joka toimi kirurgina Kiinan Xinjiangin maakunnan Ürümqissa 1990-luvulla. Pidin seminaarissa LSV:n puheenvuoron.

Elinryöstöjä tutkineiden ihmisoikeusjuristien, lääkäreiden ja aktivistien keräämien todisteiden mukaan Kiina on tehnyt vuosittain 60 000–100 000 elinsiirtoa mielipidevangeilta otetuilla elimillä. Kiinassa ei ole ollut kansallista elinluovutusjärjestelmää ennen vuotta 2013 eikä kansallinen luovutusjärjestelmä ole myöhemminkään onnistunut hankkimaan merkittäviä määriä siirtoelimiä. Kiina on selvästi yleisin elinsiirtomatkojen kohde maailmassa. Eniten todisteita on Falun Gong – meditaation harjoittajien joutumisesta elinryöstön kohteiksi. On myös epäilty, että Xinjiangissa eläviltä uiguurimuslimeilta on ryöstetty sisäelimiä. Kiina on sulkenut miljoona uiguuria uudelleenkoulutusleireille EU:n, YK:n ja Yhdysvaltojen raporttien mukaan. Heitä vainotaan heidän uskontonsa ja kulttuurinsa takia. Uiguuriväestölle on nyt tehty DNA-testejä ja verikokeita. Seminaarissa puhuneen Enver Tohtin mukaan tämän tarkoituksena on koota näin elävistä ihmisistä elinpankkia elinsiirtoja varten. On myös tietoja tiibetinbuddhalaisilta ja kristillisten kotikirkkojen jäseniltä ryöstetyistä sisäelimistä. 

Jugoslavia-sotarikostuomioistuimen syyttäjänä toimineen Sir Geoffrey Nicen johtama riippumaton Kiina-tuomioistuin China Tribunal julkisti 17. 6.2019 lopullisen tuomionsa koskien väitteitä, joiden mukaan Kiinan valtio on järjestelmällisesti ryöstänyt sisäelimiä mielipidevangeilta ja muilta poliittisilta vangeilta 2000-luvun alkuvuosista lähtien. Asiaa useita kuukausia tutkineen ja valtavaan todistusaineistoon perehtyneen Kiina-tuomioistuimen mukaan on kiistatonta, että Kiina on ainakin vuodesta 1999 lähtien surmannut järjestelmällisesti mielipidevankeja ottaakseen heiltä sisäelimiä ja elinryöstöjä on suoritettu vuosien ajan koko Kiinassa merkittävässä laajuudessa. Falun Gong – meditaation harjoittajat ovat olleet yksi elinten lähteistä – todennäköisesti pääasiallinen lähde. Uiguurien keskitetty vaino ja heidän käyttämisensä lääketieteellisissä kokeissa on uudempi ilmiö, ja on mahdollista, että tämän ryhmän elinryöstöistä ilmenee ajan mittaan todisteita. Tuomioistuin ei havainnut näyttöä siitä, että Kiinan elinsiirtoteollisuuteen liittyvää merkittävää infrastruktuuria olisi purettu. Koska tyydyttävää selitystä ei ole annettu siitä, mistä lähteistä helposti saatavilla olevat elimet ovat peräisin, tuomioistuin esitti johtopäätöksenään, että elinryöstöt jatkuvat vielä tänäkin päivänä. Kiina ei ole halunnut osallistua millään lailla tuomioistuimen toimintaan. Aikaisemmin myös Euroopan parlamentti ja Yhdysvaltain edustajainhuone ovat päätöslauselmissaan ilmaisseet huolensa Kiinan valtion hyväksymistä elinryöstöistä mielipidevangeilta.

Kiinan elinsiirtojen eettisyys on aiheuttanut huolta tiedeyhteisössä. Tiedelehti Naturessa todettiin 6/2019, että Kiina-tuomioistuimen hätkähdyttävä päätöslauselma Kiinan elinryöstöistä aiheuttaa hälytyksen elinsiirtotutkimuksessa. Artikkelissa haastatellut tutkijat toivoivat, että Kiina-tuomioistuimen päätöslauselma painostaa tiedelehtiä hylkäämään artikkelit, joissa tieto voi olla peräisin epäeettisistä elinsiirtoista.

BMJ Open julkaisi 2/2019 Rogersin ym. katsauksen tieteellisissä lehdissä julkaistuista elinsiirtoja käsitelleistä kiinalaistutkimuksista. Katsauksessa tarkasteltiin 445 kiinalaistutkimusta, jotka käsittivät yhteensä 85 477 elinsiirtoa. 92,5 % tutkimuksista ei ilmoitettu, olivatko elimet peräisin teloitetuilta vangeilta. 99 % tutkimuksista ei ilmoitettu, olivatko elinten lähteet antaneet suostumuksensa. Kuitenkin 73 % tutkimuksista ilmoitettiin eettisen komitean antaneen tutkimukselle hyväksyntänsä. Rogersin ym. (2019) artikkelin johtopäätöksissä todettiin, että elinsiirtotutkijoiden yhteisö ei ole onnistunut noudattamaan eettisiä standardeja, jotka kieltävät teloiteltuilta vangeilta otettujen elinten käytön. Tämän seurauksena on nyt julkaistu suuri joukko epäeettisesti toteutettuja tutkimuksia. Tämä johtaa kysymyksiin, jotka koskevat osallisuutta rikoksiin sekä muihin eettisiin ongelmiin siltä osin kuin elinsiirtoyhteisö hyödyntää näiden tutkimusten tuloksia. Näin ollen Rogers ym. (2019) vaativat tämän tutkimuskirjallisuuden (n. 400 artikkelia) vetämistä pois tieteellisistä julkaisuista sillä aikaa, kun yksittäisten tutkimusten taustoja selvitetään.

Kesällä 2019 PLOS ONE- ja Transplantation-julkaisut poistivat viisitoista kiinalaisten tutkijoiden siirtoelimiä käsittelevää tutkimusta, joissa epäillään käytetyn teloitettujen vankien sisäelimiä. Näistä alkuperäistutkimuksista kahdeksan oli julkaistu PLOS ONE-lehdessä ja seitsemän Transplantation-lehdessä vuosina 2008-2014. Kaksi niistä käsitteli munuaisensiirtoja ja muut maksansiirtoja. Kaksi muuta julkaisua, The Clinical Journal of the American Society of Nephrology ja Kidney International, ovat hiljattain ilmaisseet huolensa samasta syystä.

Asiantuntijaseminaarissa puhunut David Matas kertoi esityksessään, mitä kansallisia, eurooppalaiseen yhteisöön liittyviä ja YK:hon liittyviä toimia Suomi voisi tehdä elinryöstöjen ehkäisemiseksi. 24.9.2019 Kiina-tuomioistuimen päätöslauselma esiteltiin YK:n ihmisoikeusneuvostolle. YK:ssa puhunut Kiina-tuomioistuimen neuvonantaja Hamid Sabi totesi, että YK:lla ja maailmalla on laillinen velvollisuus torjua Kiinan elinryöstöjä, ja että kaikkien YK:n jäsenvaltioiden tulisi toimia elinryöstöjen ehkäisemiseksi.

Lähteet:

Ambagtsheer F, de Jong J, Bramer WM, Weimar W. On Patients Who Purchase Organ Transplants Abroad. Am J Transplant. 2016 Oct;16(10):2800-2815.

China Tribunal. Final Judgement Report.

Cyranoski D. Transplant research under scrutiny. Nature. 27 June 2019, Vol 570, 425-426. 

Davey M. Call for retraction of 400 scientific papers amid fears organs came from Chinese prisoners. The Guardian. 6 Feb 2019. 

Dyer O. Journals retract 15 Chinese transplantation studies over executed prisoner concerns. BMJ 2019;366:l5220. 

Rogers W, Robertson MP, Ballantyne A, Blakely B, Catsanos R, Clay-Williams R, Fiatarone Singh MCompliance with ethical standards in the reporting of donor sources and ethics review in peer-reviewed publications involving organ transplantation in China: a scoping review. BMJ Open. 2019 Feb 5;9(2):e024473. 

Swerling G. World has ‘legal obligation’ to confront forced organ harvesting in China, UN told. The Telegraph. 24 September 2019. 

Withnall A. China is killing religious and ethnic minorities and harvesting their organs, UN Human Rights Council told. Lawyers for independent China Tribunal say UN member states have ‘legal obligation’ to act.Independent 24 September 2019. 

Wilson C. 15 studies retracted due to fears they used Chinese prisoners’ organs. New Scientist. 16 August 2019. 

Wise J. Transplantation: researchers urge retraction of 400 papers amid fears that organs were from Chinese prisoners. BMJ 2019;364:l596. 

Ykkösaamu. Mitä tiedämme Kiinan elinkaupasta? Kiinalaislääkäri kertoi irrottaneensa elimiä vielä elossa olleilta, teloitetuilta vangeilta