Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Ilmastonmuutoksen torjuminen on globaali terveysteko

Share

Ilmastonmuutos on aikamme vakavin terveysuhka. Se vaarantaa terveyden perusedellytyksiä ympäri maailman – puhdasta ilmaa, turvallista juomavettä, terveellisen ruoan varantoja ja turvallisia asuinolosuhteita. Ilmastonmuutoksen aiheuttamia terveysuhkia ei voi paeta mihinkään maailmankolkkaan, vaikka terveysriskit vielä realisoidu Suomessa yhtä vakavina kuin monessa muussa maassa. 

Ilmaston lämpenemisen aiheuttamien suorien terveysuhkien, kuten kuumuuden, luonnonkatastrofien ja trooppisten sairauksien lisäksi ilmastonmuutos uhkaa myös yhteiskuntien rauhanomaista kehitystä ja kansainvälistä järjestystä, kun kilpailu resursseista kiihtyy ja ravinnontuotanto häiriintyy monilla alueilla.

Elinolosuhteiden heikkeneminen laajoilla alueilla voi aiheuttaa myös laajoja kansainvaelluksia ihmisten etsiessä itselleen elinkelpoisia asuinalueita. Ilmastopakolaisuus tulee aiheuttamaan merkittäviä terveysriskejä niin liikkeellä olevalle väestölle kuin kantaväestöllekin niin infektiosairauksien leviämisen, matkustamisen haasteiden, heikon terveydenhuollon kuin konfliktien lisääntymisenkin myötä. 

“Pariisin ilmastosopimus saattaa olla vuosisatamme vahvin terveyssopimus”, sanoo Maailman terveysjärjestön pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesus. Maailman terveysjärjestön Terveys ja ilmastonmuutos -erikoisraportin mukaan Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteiden täyttäminen säästäisi terveyskuluissa paljon enemmän kuin mitä toimet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tulisivat maksamaan. Samalla säästyisi miljoona ihmishenkeä ympäri maailman vuoteen 2050 mennessä jo pelkästään ilmansaasteiden vähenemisen myötä. 

Mitä voi lääkärikunta Suomessa tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

Monet ilmastonmuutosta torjuvat toimet ovat myös suoraan terveyteen myönteisesti vaikuttavia. Lääkärikunta voi edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa monin eri keinoin: 

  • Edistämällä ympäristöystävällisiä valintoja omalla työpaikallaan
  • Ohjeistamalla potilaita terveyttä edistäviin ja ympäristöä suojeleviin toimintatapoihin
  • Tekemällä vaikuttamistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

1. Ympäristöystävälliset valinnat työpaikoilla

Sairaalat, terveyskeskukset ja muut lääkäreiden työpaikat käyttävät monesti runsaasti energiaa verrattuna muihin vastaavankokoisiin instituutioihin. Sairaaloissa on vielä vahvasti vallalla kertakäyttökulttuuri. Jokainen lääkäri voi vähintäänkin pyrkiä tekemään omassa työssään ympäristöystävällisiä valintoja. 

Tärkeää olisi myös pyrkiä vaikuttamaan oman työpaikkansa valintoihin – onko meillä käytössä ympäristöystävällistä energiaa? Onko meillä energiankäytön vähentämiselle tavoitteita? Voisimmeko vähentää kertakäyttövälineiden käyttöä? Voitaisiinko meillä suosia kasvisruokaa? Miten työpaikastamme saataisiin ilmastokestävä?

2. Potilaiden ohjeistaminen terveyden kannalta edullisiin ja ilmastonmuutosta torjuviin toimintatapoihin

Monet potilaiden arkiset valinnat vaikuttavat terveyden lisäksi myös ilmastonmuutokseen. Kun ihmiset valitsevat arjessaan kävelyn tai pyöräilyn autoilun sijaan, niin he tekevät paitsi itselleen niin myös ympäristölle terveellisiä valintoja. Tällaisia arkisia valintoja ovat myös vaikkapa kasvipohjaisen ruoan suosiminen lihan sijaan. 

Samaan aikaan tulee muistaa, että keinottomuuden tunne ilmastonmuutoksen edessä voi aiheuttaa ahdistusta. Potilaita tulisi opastaa hyvien valintojen äärelle ilman että aiheutetaan toivottomuutta tai vahvoja syyllisyydentunteita. 

3. Lääkärikunta tekemässä vaikuttamistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Ilmastonmuutoksen torjumisessa on keskeistä vaikuttaa siihen, miten yhteiskunnassamme tuotamme, kulutamme ja liikumme. Näissä teemoissa meidän tulee vaikuttaa poliittisiin päättäjiin. 

Lääkärikunta voi omalta osaltaan pitää esillä ilmastonmuutoksen yhteyttä terveyteen ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että teemme ympäristöystävällisiä valintoja ja poliittisia päätöksiä terveydenhuollon järjestämisessä ja laajemmin yhteiskunnassa. 

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV), suomalainen lääkärijärjestö, on yksi lääkärikunnan äänen käyttäjä, joka pyrkii aktiiviesti tuomaan esille lääkäreiden ääntä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. LSV kirjoittaa aiheesta, kouluttaa lääketieteen opiskelijoita ja lääkäreitä aihepiiristä ja osallistuu ilmastomuutoksen vastaisiin kampanjoihin Suomessa ja kansainvälisesti.