Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n eduskuntavaaliohjelma

Share

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n eduskuntavaaliohjelma on julkaistu (voit ladata PDF-tiedoston täältä). Ohjelman teemat ovat:

  1. Paperittomien terveydenhuolto
  2. Kehitysyhteistyön rahoitus ja terveyden huomioiminen kehityspolitiikassa
  3. Translain uudistaminen
  4. Ydinasekieltosopimukseen liittyminen
  5. Tutkittuun tietoon pohjautuva terveydenhuolto

 

Paperittomien terveydenhuolto:

Lapsille ja raskaana oleville tulee turvata laajat terveyspalvelut oleskeluoikeuteen katsomatta. Lisäksi tulee turvata pääsy välttämättömiin terveyspalveluihin.

Kehitysyhteistyön rahoitus ja terveyden huomioiminen kehityspolitiikassa:

Suomella tulee olla uskottava suunnitelma kehitysyhteistyöbudjetin kasvattamiseen 0,7%:iin bkt:sta. Kaikista köyhimpien maiden osuus tulee olla väh. 0,2 %.

Kehitysyhteistyön rahoitusinstrumenteissa tulee huomioida niin pienet, keskisuuret kuin suuret järjestöt siten, että kaikkien toimijoiden pitkäaikainen osallistuminen kehitysyhteistyöhön on mahdollista.

Väestön terveyteen kohdistuva kehitysyhteistyön rahoituksen osuus nostettava (suhteellinen rahoitusosuus laskenut 56% vuosien 2006 ja 2017 välillä).

Translaki uudistettava: 

Ihmisille on annettava mahdollisuus korjata juridinen sukupuolensa halutessaan ilman lääketieteeellisiä toimenpiteitä. Juridisen sukupuolen korjauksen tulee olla ilmoitusasia, joka ei edellytä ulkopuolisten tahojen selvitystä.

Laista poistettava vaatimus täysi-ikäisyydestä sekä vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä.

Ydinasekieltosopimukseen liittyminen:

Suomen tulee allekirjoittaa YK:ssä vuonna 2017 hyväksytty ydinasekieltosopimus.

Tutkittuun tietoon pohjautuva terveydenhuolto: 

Seuraavalla hallituskaudella edistettävä lainsäädäntöä, jolla tehostetaan valvontaa koskien virallisen terveydenhuollon vaihtoehtona tarjottavia hoitopalveluita.

Terveysalan tutkimuksen ja koulutuksen rahoitus on turvattava. Käypä hoito -suositusten rahoitus on turvattava.