Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV Tiedote 4/2018 Paperittomien terveys: Paperittomien asema herätti keskustelua Integration 2018-tapahtumassa

Share

PAPERITTOMIEN ASEMA HERÄTTI KESKUSTELUA INTEGRATION 2018 -TAPAHTUMASSA

Syksyisessä Helsingissä järjestetty Integration 2018 tapahtuma keräsi tuhatpäisen yleisön
kuuntelemaan kotouttamiseen liittyviä aiheita. Paperittomista terveyspalvelujen näkökulmasta oli
puhumassa Global Clinicin Meri Korniloff, joka esitteli klinikan suurinta valttia: asiakkaiden luottamusta
klinikkaa kohtaan.

Paperittomat Suomessa – terveyspalvelujen näkökulma sessio veti salin täyteen ja sai aikaan vilkkaan
keskustelun paperittomien oikeuksista Suomessa. Moniammatillisen ryhmän klinikalla hoidetaan
rajallisin resurssein asiakkaita, ja terveysneuvonta on lisääntynyt eli autetaan ihmisiä hoitamaan
itseään. Asiakkailla voi olla huonoja kokemuksia viranomaisista.

–Koska meihin luotetaan, voimme rakentaa luottamusta julkisia palveluita kohtaan. On hyvä ymmärtää
paperittomuudesta: puhutaan moninaisesta ryhmästä, Korniloff taustoitti paperittomien asemaa
Suomessa. Yksi paperittomien ryhmä ovat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet, joista on puhuttu
paljon mediassa. Paperittomaksi voi myös joutua esimerkiksi niin, että viisumi menee umpeen.
Suurin julkisten terveyspalvelujen ulkopuolelle jäävä ryhmä ovat Suomessa laillisesti oleskelevat
henkilöt, jotka ovat kuitenkin terveydenhuoltojärjestelmän silmissä paperittomia. Näistä yksi esimerkki
on ItäEuroopasta liikkuva väki. Toinen tällainen ryhmä koostuu ihmisistä, jotka odottavat oleskelulupaa
Suomessa.

Vuonna 2016 Global Clinicin klinikan asiakkaissa oli edustettuna 45 eri kansalaisuutta. Kävijöiden
joukossa on myös työikäisiä ja perheitä. Korniloff painotti, ettei ole olemassa erityisiä paperittomien
vaivoja. Paperiton potilas voi olla esimerkiksi Suomeen kotiutuneen maahanmuuttajan läheinen tai
ahdistunut nuori aikuinen vailla tukiverkkoja, joka ei saa apua unettomuuteen ja vatsakipuihinsa.

– Siinä missä aikuiset pystyvät jonkin verran vaikuttamaan tilanteeseensa, lapset eivät. Lapset ovat
riippuvaisia vanhemmistaan ja viranomaisista, jotka tekevät päätöksiä heidän puolestaan.

Ihmisellä voi olla oleskelulupa, jolle ei saa jatkoa. Paperiton voi myös saada oleskelunsa laillistettua.
Ongelmakohtana voidaan nähdä paperittoman riippuvaisuus saamastaan avusta, kuten oleskelusta
jonkun luona. Muun muassa näissä tilanteissa paperiton saattaa kohdata hyväksikäyttöä.

Useat kunnat ovat Suomessa päättäneet, että paperittomat raskaana olevat ja lapset hoidetaan kuten
kuntalaiset. Lisäksi kaikki paperittomat saavat välttämättömät terveyspalvelut Helsingissä samaan
hintaan kuin kuntalaiset.

Työntekijöiden ohjeistus on välttämätöntä, ja hoitopolut rakennetaan käytännön asiakastyön kautta.
Global Cliniciltä ohjataan potilaita kaupungin palveluihin ja annetaan tietoa niin potilaille kuin
ammattilaisille. Helsingissä tilanne näyttää tulevaisuuden kannalta lupaavalta, mutta miten muut
eihelsinkiläiset paperittomat hoidetaan?

Lopuksi Korniloff antoi ammattilaisille neuvoja paperittoman asiakkaan kohtaamiseen.

– Ajattele yksi askel eteenpäin ja huomioi paperittoman sosioekonominen asema. Ohjaa eteenpäin,
jos perustarpeet ovat muuten uhattuina. Paperittomuus on prosessi, vaikka paperittomat ovatkin
yhteiskunnallisesti hankalassa asemassa.

Anna-Maria Tukiainen