Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV Tiedote 4/2018 Asiantuntijalta: Lääketutka seuloo keskustelua lääkkeistä

Share

LÄÄKETUTKA SEULOO KESKUSTELUA LÄÄKKEISTÄ

Kehitimme kollegani Krista Laguksen ja teknologiayritys Futuricen yhteistyönä Lääketutkan, jonka
avulla voi tutkia suomalaisten lääkkeistä käymää nettikeskustelua. Lääketutkaa rakennettaessa
Suomi24-verkkofoorumin terveysaiheiset keskustelut vuosilta 2001–2016 analysoitiin
tietokoneavusteisesti. Yhteensä aineisto kattaa noin 19 miljoonaa viestiä.

Aineistosta poimittiin 1 500 lääkettä tai lääkkeen kaltaista avainsanaa, joiden avulla keskustelua voi
tiivistää ja luokitella. Nämä avainsanat kertovat ihmisten tavoista hoitaa itseään. Esimerkiksi
kannabiksesta, antibiooteista ja mielialalääkkeistä keskustellaan vilkkaasti.

Laskennallisen analyysin avulla lääkkeet liitettiin oireisiin. Antibiooteista keskusteltaessa aiheena ovat
erilaiset tulehdukset, kun taas rokotusten yhteydessä puhutaan esimerkiksi halvaantumisesta. Oireet
kertovat myös mielenterveyden ongelmista ja kuinka niitä ”itselääkitään” rauhoittavilla lääkkeillä,
alkoholilla ja kannabiksella. Ihmisten lääkesuhde on usein sotkuinen ja monitahoinen, pikemminkin
kuin siisti ja selvärajainen.

Moni asiantuntija pitää verkkokeskustelua lähinnä roskana – itsellenikin oli vaikeaa suhtautua
Suomi24foorumiin arvokkaana tutkimusaineistona. Työskentely aineiston kanssa vaati uutta tapaa
ajatella. Lääketutka ei kerro totuuksia lääkkeiden käytöstä vaan siitä, milloin ja miten rokotevastaisuus
alkoi muotoutua verkkokeskusteluissa. Tutka kertoo, miten ihmiset käyttävät lääkkeitä ja millaisia
neuvoja he antavat toisille lääkkeiden käyttäjille.

Jotta tutkan käyttö konkretisoituisi, otimme käsittelyyn kolme eri mielialalääkettä ja kävimme läpi niitä
koskevat viestit. Hätkähdyttävintä aineistossa on ollut lääkkeiden sivuvaikutuksia ja vieroitusoireita
koskeva keskustelu. Masennuksen lääkkeellinen hoitaminen voi tarkoittaa sitä, että ihminen tuntee
itsensä epätodelliseksi, vieraaksi tai sekavaksi. Ruokahalu lisääntyy ja paino nousee.

Sivuvaikutukset ovat todellisia, ne on listattu lääkepakkauksiin. Mirtatsapiini voi aiheuttaa ruokahalun
lisääntymistä, Cipralex hermostuneisuutta ja maniaa. Kun sivuvaikutukset toistuvat verkon teksteissä,
sivuvaikutuksista puhuminen alkaa tuntua vähättelyltä. Ihmisten arjen näkökulmasta vaikutukset eivät
ole sivuvaikutuksia vaan koko arkea määrittäviä. Lääkkeet voivat lamauttaa tai viedä yöunet.

Keskustelut paljastavat, miten ihmiset kamppailevat lääkkeiden käytön kanssa. Viestejä lukiessa
piirtyy esiin näkymä ihmisten lääkesuhteisiin ja arkisen kärsimyksen kirjoon. Lääketutka avaa
kaunistelemattoman ja suodattamattoman näkymän lääkkeitä koskeviin käsityksiin, huoliin ja
asenteisiin.

Minna Ruckenstein
Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Kuluttajatutkimuskeskuksen apulaisprofessori

www.laaketutka.fi

Kuva: Liisa Takala