Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV Tiedote 2018 Ympäristö: Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia terveysuhkia

Share

ILMASTONMUUTOS ON AIKAMME SUURIMPIA TERVEYSUHKIA

Ilmastonmuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, merenpinnan nousua ja puhtaan veden puutetta, jotka
uhkaavat miljoonien ihmisten turvallisuutta ja terveyttä. Maapallon ilmakehä on lämmennyt jo
keskimäärin yhden asteen, ja uhkakuvat merijään sulamisesta ja luonnonkatastrofeista ovat jo
todellisuutta.
YK:n ilmastopaneeli IPCC:n tuoreen raportin mukaan nopeilla ja laajamittaisilla toimenpiteillä
pystymme kuitenkin vielä rajoittamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamaa tuhoa merkittävästi.
Kääntämällä päästöjen kehitys nopeasti jyrkkään laskuun, ja saavuttamalla globaali hiilineutraalius
vuoteen 2050 mennessä, olisi yhä mahdollista pysäyttää lämpeneminen 1,5 asteeseen. Näin
arvioidaan voitavan välttää muun muassa noin sadan miljoonan ihmisen joutumista veden
puutteeseen.
Huoli ilmastonmuutoksesta on suuri. Helsingissä 20. lokakuuta Ilmastomarssiin osallistui noin 8000
ihmistä, jotka vaativat poliitikoilta ripeää toimintaa. Eduskuntatalon portailla marssijoita odotti eri
kansanedustajia ja ministereitä eri puolueista. Mielenosoituksen koollekutsujina oli 20 eri järjestöä,
joiden joukkoon mahtui ympäristö ja luonnonsuojelujärjestöjen lisäksi esimerkiksi Suomen
mielenterveysseura, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ja YKnuoret. Myös LSV osallistui
ilmastomarssiin.
Ydinsodan tapaan ilmastonmuutos on suuri globaali terveysuhka, jonka vaikutuksia pystymme
rajoittamaan tehokkaasti vain ennaltaehkäisevin toimenpitein. Ilmaston lämpenemisen hillitseminen
vaatii nopeita muutoksia yhteiskunnallisella tasolla, sekä meiltä kaikilta sopeutumista ja kestäviä
valintoja matkalla kohti hiilineutraalia aikakautta.

Teksti: Line Kurki

Kuva: Tuuli Vuori

 

LSV:n ilmastohaasteessa 2018 LSV:n hallituksen jäsenet ja haastamamme kollegat vastaavat kolmeen kysymykseen ilmastonmuutoksesta:

1.Mitä muutoksia ilmastonmuutos on aiheuttanut elämässäsi 20 viime vuoden aikana?

2.Mitä muutoksia olet tehnyt ja teet ilmastonmuutoksen vuoksi?

3.Mitä yhteiskunnallisia muutoksia mielestäsi pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Katso vastaukset ilmastohaasteeseen nettisivuiltamme osoitteessa https://lsv.fi/ajankohtaista/