Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV Tiedote 2018 Paperittomien terveys: Bioetiikan tunnustus Global Clinicille

Share

BIOETIIKAN TUNNUSTUS GLOBAL CLINICILLE

Global Clinic sai bioetiikan tunnustuksen UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksiköltä. Tunnustus
luovutettiin maailman bioetiikkapäivänä 19.10. Tunnustuksen antoa perusteltiin seuraavasti:

”–Bioetiikan tutkimus on akateemista, mutta bioetiikka ei itsessään ole. Se koskettaa arjessa paljon
ihmisiä, jotka eivät välttämättä edes tunnista sitä bioetiikaksi. Suomen Global Clinicin toiminta voidaan
nähdä bioeettisenä toimintana, UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön johtaja Susanne Uusitalo
sanoo.

Valitsijoiden mukaan Global Clinicin toiminnan pohjalla näyttää olevan voimakkaita näkemyksiä
oikeudenmukaisuudesta, auttamisesta ja päivän teemaan sopivasti myös yhteistyöstä.”

UNESCO Chair in Bioethics on kansainvälinen verkosto, joka edistää muun muassa bioetiikan
tutkimusta. Suomen yksikön tavoitteena on osallistua bioetiikkaan liittyvään yhteiskunnalliseen
keskusteluun. Global Clinicin saama kunniakirja annettiin nyt toista kertaa. Sen sai ensimmäisen
kerran bioeetikko Heikki Saxén vuonna 2016.

Lisää tietoa Global Clinicistä www.globalclinic.fi

Ja palkinnosta Turun yliopiston tiedotteessa: www.utu.fi/fi/yksikot/soc/
ajankohtaista/uutiset/Sivut/GlobalClinicillebioetiikankunniakirja. aspx

Meri Korniloff
PaPeTehankkeen suunnittelija