Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV Tiedote 4/2018 Rauha: Nuorta intoa ydinaseita ja hiilidioksidipäästöjä vastaan

Share

NUORTA INTOA YDINASEITA JA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ VASTAAN

Wrocławin komeassa yliopistokaupungissa Puolassa kokoontui syys­kuussa viitisenkymmentä eurooppalaista rauhasta ja ympäristöstä huolestunutta lääkäriä ja opiskelijaa. Kyseessä oli IPPNW:n alueellinen tapaaminen.

Ydinaseista ja ydinasekieltosopimuksesta puhuttiin tietenkin eniten. Erityisesti Pohjoismaiden kesken mietimme maiden erilaisia tilanteita ja strategioita. Norjassa on julkaistu selvitys, jonka mukaan ydinasekieltosopimus ei ole ristiriidassa Nato­jäsenyyden kanssa. Ruotsissa valmistuu lähiaikoina virallinen arvio sopimuksen vaikutuksesta, ja tälle tehdään myös varjoraportti. Suomessa nostamme ydinasekielto­sopimuksen vahvasti esiin tulevissa eduskuntavaaleissa.

Ympäristökysymykset ja ilmastonmuutos ovat nousemassa merkittä­väksi teemoiksi myös rauhanliikkeessä. Hiilidioksidipäästöjen hillintä kuuluu kaikille. Asevarustelu on merkittävä päästöjen lähde, mutta meidän pitää miettiä myös omaa kulutustamme ja matkustamistam­me. Itävaltalainen kollegani ja ystäväni Klaus Renolder oli tehnyt hie­non videon oman hiilijalanjäljen pienentämisestä ruokavalion, pyöräi­lyn ja muiden arkisten valintojen avulla.

Ydinvoima herätti kiihkeääkin keskustelua. IPPNW:llä on jo pitkään ol­lut kielteinen kanta myös ydinvoimaan, vaikka järjestö keskittyy ydin­aseisiin ja pienaseisiin. Monien maiden kansalliset järjestöt eivät ota kantaa ydinvoimaan – näitä ovat mm. Suomen LSV, Ruotsin Läkare mot kärnvapen sekä Japanin ja Venäjän IPPNW –järjestöt. Sen sijaan esimerkiksi Saksassa ja Kreikassa on ydinvoiman vastaisuus ollut voi­makasta myös lääkäreiden rauhanliikkeessä.

Sain aikaan aikamoisen hälinän, kun kerroin, että Suomessa jopa Vih­reän puoleen sisällä on alkanut keskustelu ydinvoiman mahdollisesta tarpeellisuudesta osaratkaisuna ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Saksalaiset olivat laskeneet, että ilmastonmuutoksen hillintä edellyt­täisi 400:aa uutta ydinvoimalaa ja tämä kestäisikin liian kauan. Aivan kuin joku tarjoaisi ydinvoimaa ainoaksi ratkaisuksi. He eivät myöskään hyväksyneet kritiikkiä siitä, että Saksan fossiilisten poltto on lisäänty­nyt ydinvoimaloiden sulkemispäätösten myötä. En kuulemma ymmär­rä olosuhteita. Argumenttini siitä, että jopa ydinvoimalaonnettomuus on paikallinen ja pääosin ohimenevä, mutta ilmastonmuutos globaali ja pysyvä, sai aikaan tyrmistystä. Kreikkalainen kollegani oli vahvasti sitä mieltä, että Fukushiman onnettomuus ei ole paikallinen tai ohi, vaan edelleen säteilyä leviää meressä kauhistuttavia määriä.

Ilahduttavinta Wrocławin kokouksessa oli Balkanilta ja muualta Itä­-Euroopasta tulleiden nuorten osanottajien suuri määrä. Opiskelijoita oli paitsi Puolasta myös Makedoniasta, Montenegrosta, Serbiasta ja Bosnia-­Hertsegovinasta. Myös Ukrainasta ja Venäjältä oli edustus. Ko­kouksen ohjelmassa olikin mainio paneeli nuorten kesken, jossa he pohtivat keinoja vähentää vastakkainasettelua ja pelkoja eri maiden kesken. Toisiin tutustuminen, opiskelijavaihto ja matkustaminen näh­tiin tärkeinä tapoina saavuttaa luottamusta.

Henkilökohtaisesti oli tietysti myös ihanaa tavata näitä IPPNW­-per­heen ihmisiä, joista osan tunnen jo vuosikymmenten ajalta. Ja samalla tutustua upeisiin nuoriin kollegoihin – olinkin viimeinen varttunut lääkäri poistumassa opiskelijabileistä.

Kati Juva