Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Lakiuudistus potilastietojen luovuttamisesta. LSV kysyi, lääkärit vastaavat ei. Venla Lehti: “Rikoksia on helpompi ehkäistä yhteiskunnassa, jossa kansalaiset luottavat viranomaisiin.”

Share

Vastaajana apulaisylilääkäri, psykiatrian dosentti (HUS) Venla Lehti.

  1. Mitä ajatuksia tieto tekeillä olevasta lainmuutoksesta arkaluontoisten potilastietojen luovuttamiseksi poliisille sekä siitä, että lääkärit ilmoittaisivat potilastietoja poliisille nykyistä laajemmin, Sinussa herättää? 

“Olen järkyttynyt siitä, että sisäministeriössä on suunniteltu arkaluontoisten, aivan muuhun tarkoitukseen laadittujen tietojen hyödyntämistä rikosten ehkäisyssä. Tällaisen muutoksen myötä etenkin henkilöt, joiden on muutenkin vaikea luottaa ihmisiin, jättäytyisivät herkästi terveyspalveluiden ulkopuolelle. Itse esimerkiksi tapaan psykiatrin työssä haavoittuvassa asemassa olevia, traumatisoituneita henkilöitä, joiden kokemukset viranomaisista ovat pääsääntöisesti kielteisiä. Heillä mielenterveyspalveluihin hakeutumiselle on usein korkea kynnys ja luottamuksellisen hoitosuhteen rakentaminen vie aikaa. Tieto siitä, että potilastiedot voisivat päätyä poliisille rikosepäilyiden tai esimerkiksi maassa oleskelun selvittämiseksi, voisi kuitenkin romuttaa luottamuksen nopeasti.”

  1. Jos olet sitä mieltä, että aloitetta ei pitäisi viedä eteenpäin, perustele kantasi. 

“Toivon, että aloite ei etene, koska siinä on merkittäviä eettisiä ongelmia. Ministeriössä voitaisiin potilastietojen hyödyntämisen sijaan pohtia terveydenhuollon ja sosiaalialan asiantuntijoiden tuella keinoja hyvinvoinnin lisäämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kehittämisen kohteina voisivat olla perheiden varhaista tukea, syrjäytymisen ehkäisyä sekä köyhyyden, asunnottomuuden ja päihdeongelmien vähentämistä edistävät toimet. Rikoksia voidaan todennäköisesti ehkäistä paremmin yhteiskunnassa, jossa kansalaiset luottavat viranomaisiin.”