Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Lakiuudistus potilastietojen luovuttamisesta. LSV kysyi, lääkärit sanoivat ei. “Kyseessä ihmisoikeusasia”, toteaa Sami Pirkola.

Share

Sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola vastaa LSV:n kysymyksiin potilastietojen luovuttamista koskevasta lakiuudistuksesta, joka on Helsingin Sanomien mukaan menossa eduskunnan käsittelyyn.

1.      Mitä ajatuksia tieto tekeillä olevasta lainmuutoksesta arkaluontoisten potilastietojen luovuttamiseksi poliisille sekä siitä, että lääkärit ilmoittaisivat potilastietoja poliisille nykyistä laajemmin, Sinussa herättää?

“Erittäin asiaton ja kelvottomasti valmisteltu aloite. Kyseessä on niin periaatteellinen kysymys, että pelkästä ideastakin olisi pitänyt keskustella erityisesti Lääkäriliiton kanssa, jolle potilasturvallisuus ja tietosuoja-asiat ovat erityisessä roolissa. Potilaan intimiteetti eli tietosuoja ovat perinteisesti potilas-lääkärisuhteiden ja yleisemminkin hoitosuhteiden tukipilareita, ja tietosuojan tapauskohtaista purkamista on säädelty tarkasti. Auttamisen ensisijaisuus on käytännössä kaikkien intressissä ja ymmärrettävissä, eikä siihen tule kajota toissijaisten, vaikka tärkeäksi väitettyjenkään tarpeiden perusteella. Erityisesti kyse on sairauksiin ja varsinkin mielenterveysongelmiin näin kytkettävästi häpeäleimasta: sairauksien ajatellaan sisältävän erityisen rikollisuuden riskin, jolla perusteella kajotaan keskeiseen yksilön oikeuteen tulla hoidetuksi.”

  1. Jos olet sitä mieltä, että aloitetta ei pitäisi viedä eteenpäin, perustele kantasi.

“Se pitää pysäyttää välittömästi, jo edellä toteamieni syiden vuoksi. Kyseessä on ihmisoikeusasia, jota ei voida näin matalalla kynnyksellä lähteä viemään eteenpäin. Vähintään yhtä hyvin voitaisiin vaatia poliisille oikeutta lukea kenen vain mahdollisesti rikolliseksi ajattelemansa ihmisen sähköposteja – potiluus ei voi olla tässä minkäänlainen erityisperuste.”