Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Lääkäri 2019: Ilmastonmuutos ja lääkäri – kurssi ke 9.1.2019

Share

Ilmastonmuutos ja lääkäri (kaikille avoin)

Lääkärin Sosiaalinen Vastuu LSV ja One Health Finland OHF

Kurssinumero: 125

Paikka: Renkonen

Aika: 9.1.2019 13:30 – 17:25

Aihealueet: Vuoden teemaan liittyvä aihe

Puheenjohtaja: Pertti Saloheimo , Lääkärilehti

Yhdyshenkilö: Tiina Wallden , Carea – Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelut

Tavoite: Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat muutokset vaikuttavat monin tavoin hyvinvointiin, terveyteen ja sairauksien esiintyvyyteen. Ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeydestä vallitsee yhteisymmärrys, mutta toiminta laahaa jäljessä. Maailman Lääkäriliiton 2017 julkilausumassa lääkäreitä kehotetaan aktiiviseen toimintaan ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siihen varautumisessa. ”Ilmastonmuutos ja lääkäri” -kurssi käsittelee ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia ja lääkäreiden vaikutusmahdollisuuksia sekä omassa arjessa, potilastyössä että yhteiskunnassa.

Kohderyhmä: kaikki lääkärit

Kurssin aikataulu

 • 13:30 Johdanto aiheeseen LKT, prof. emerita Elina Hemminki THL
 • 13:35 Ilmastonmuutoksen ja terveyden moninainen yhteys MTT, prof. Helena Kahiluoto LUT
 • 14:25 Ruoka – miten ympäristöystävällisyys kohtaa terveellisyyden ETT, prof. Mikael Fogelholm HY
 • 14:55 Tauko
 • 15:25 Infektiosairauksien kirjo muuttuvassa ilmastossa LT, prof. Olli Vapalahti HY
 • 15:55 Ilmastonmuutos ja ylikuluttaminen VTT Tuuli Hirvilammi JYU
 • 16:25 Paneeli: Mitä lääkärit ja lääkäriyhteisöt voivat tehdä ilmastonmuutoksen estämiseksi ja sen haittojen vähentämiseksi
 • LKT, prof. Juha Pekkanen HY/THL
  ELL, pääjohtaja Matti Aho Evira (Ruokavirasto)
  LL Emma Lommi LSV
  ELL Mariella Aalto-Araneda HY / OHF
  LKT Eeva Reissel THL

Kurssi käsittelee monipuolisesti ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia. Kurssilla esitellään ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden sidonnaisuuksia eli yhteinen terveys käsite ( One Health ). Tavoitteena on saada osallistujat miettimään omia mahdollisuuksiaan hidastaa ilmastonmuutosta sekä lääkärinä että yksityishenkilöinä.

Meneillään oleva ilmastonmuutos muokkaa luonnon ekosysteemejä, millä on laajoja vaikutuksia myös ihmisten terveydentilaan. Lääkärikunnassa on tärkeää nostaa keskusteluun käsite “One Health” eli yhteinen terveys, joka tarkastelee ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden sidonnaisuuksia. Elinympäristömme ja muut eliölajit vaikuttavat saatavilla olevaan ravintoon, terveyteemme ja elinolosuhteisiimme. Me ihmiset taas muokkaamme toiminnallamme ekosysteemejä ja hyödynnämme eläin- ja kasvikuntaa, mikä vaikuttaa niiden hyvinvointiin. Yhteisen terveyden lähestymistapa soveltuu erinomaisesti ilmastonmuutoksen terveysvaikutusten tarkasteluun, sillä laajoja kokonaisuuksia hahmotettaessa oikeat vastaukset ja kattavin tieto voivat löytyä vain eri alojen asiantuntijoiden kohtaamisista.

Ilmaston lämpenemisen aiheuttamat muutokset elinympäristössämme vaikuttavat monin tavoin hyvinvointiin, terveyteen ja sairauksien esiintyvyyteen. Äärimmäiset sääilmiöt kuten lämpöaallot, kuivuus, tulvat, metsäpalot ja myrskyt lisääntyvät, mikä muuttaa mm. tarttuvien tautien esiintymisalueita sekä ruoan tuotanto-olosuhteita. Ruoan ja juomaveden saatavuuden vaikeutuessa konfliktien ja kansanvaellusten odotetaan lisääntyvän. Ilmastonmuutoksen terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset koskettavat ensimmäisenä vakavimmin alueita, joilla ihmisillä on vähiten mahdollisuuksia varautua niistä johtuviin haittoihin.

Ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeydestä vallitsee laaja yhteisymmärrys, mutta konkreettisia arjen toimenpiteitä ei aina voi pitää itsestäänselvyytenä. Monet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi esitetyt toimenpiteet, kuten vähähiiliset liikkumistavat ja kasvispainotteinen ruokavalio, ovat suotuisia myös ihmisten terveydelle.

Maailman Lääkäriliiton (The World Medical Association, WMA) lokakuussa 2017 antamassa julkilausumassa lääkäreitä kehotetaan aktiiviseen toimintaan ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siihen varautumisessa. WMA:n jäsenten tulisi vaatia kansallisia hallituksia täyttämään kansainväliset sopimukset, tunnistamaan ilmastonmuutoksesta johtuvat terveysvaikutukset sekä varautumaan niihin. Ministeriöiden välisessä yhteistyössä tulisi huomioida ihmisten, eläinten ja ympäristön yhteinen terveys kaikilla aloilla.

” Ilmastonmuutos ja lääkäri ” – kurssi käsittelee monipuolisesti ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia ja lääkäreiden vaikutusmahdollisuuksia sekä omassa arjessa, potilastyössä että yhteiskunnassa. Tavoitteena on saada osallistujat ymmärtämään ilmastonmuutoksen merkitys terveyssektorilla: yksittäiset lääkärit voivat olla aktiivisia terveysvaikuttajia ja tuoda esille ympäristön kannalta kestäviä, terveyttä tukevia käytäntöjä.

Linkki tapahtumaan: http://laakaripaivat.fi/2019/kurssit/ilmastonmuutos-ja-laakari-kaikille-avoin/