Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Valikoima suomalaista ydinasekirjallisuutta

Share

Luettelo on julkaistu liitteenä Innon rauhanpokkarisarjan teoksessa Ilkka Taipale (toim): Miksi ydinsota voi todella syttyä (Into Kustannus Oy 2018). Se ilmestyi vuonna 1984 nimellä Ydinsota ja ihmisen mieli. Lukemisto (Rauhankirjallisuuden edistämisseura ry, Lääkärin sosiaalinen Vastuu ry).

Valikoimasta puuttuu runsaasti alan tutkimuksia ja opinnäytteitä, ml sotatieteellisiä julkaisuja.

Vuoteen 1986 asti julkaistuista teoksista on laajempi luettelo teoksessa Ilkka Taipale: Rauhankirjallisuuden bibliografia, Aseidenriisuntavihkot nr 26, Helsinki 1987, 80 s Siinä on myös lista alan muista bibliografioista ja kirjaluetteloista

 

Kustantajista ja julkaisijoista käytetyt lyhenteet:

AKL, Aseistakieltäytyjäliitto

Arnek, Ulkoasianministeriön aseidenriisunnan neuvottelukunta

ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Suomen verkosto

IPB, International Peace Bureau

IPPNW, International Physicians for the Prevention of Nuclear War

JRT, Journalistien rauhantoimikunta

LSV, Lääkärin sosiaalinen vastuu

LYV, Lääkärit ydinsotaa vastaan-toimikunta

PSR, Physicians for Social Responsibility, Yhdysvallat

RK, Rauhankirjallisuuden edistämisseura ry

RL, Suomen Rauhanliitto

RP Suomen Rauhanpuolustajat

RTY, Suomen Rauhantutkimusyhdistys

STM, Sosiaali- ja terveysministeriö

UM, Ulkoasiainministeriö

YK, Ydinklubi

YKAT, YK:n aseidenriisuntaviikon toimikunta

Adams, Ruth ja Cullen, Susan (toim): Viimeinen epidemia. LSV ja LYV, Jyväskylä 1984, 202 s

 • Lääkäreiden kansainvälisen ydinsodan vastaisen liikkeen laajalle levinnyt perusteos, jossa on parikymmentä alan huippututkijan artikkelia. Ydinsodan ennaltaehkäisy nostettiin  kulkutautien torjunnan rinnalle ennaltaehkäistäväksi epidemiaksi.

Antola, Esko: Campaigns against European Peace Movements. IPB, RL, s.l. 1984, 101 s

           Tärkeä teos ydinvaltojen (yhteisestä) taistelusta niihin sitoutumattomia rauhanliikkeitä

           vastaan

A-pommi, Pohjola ja me. RP , Tampere 1961, 48

 • esimerkki varhaisesta tavasta katsoa ydinvaaran aiheuttajia

Atomipommituksen pitkäaikaisvaikutukset. Aseidenriisuntavihkot nr 17, RL Turku 1982, 49 s

 • Tiivistelmä Hiroshiman ja Nagasakin atomipommitusten pitkäaikaisvaikutuksia käsitelleestä kansainvälisestä symposiumista Japanissa vuodelta 1977.

Barnaby, Frank ym: Alkeelliset ydinaseet ja ydinterrorismin uhka. Aseidenriisuntavihkot nr 38. RK,

          YK, LSV, SR, IMK, Helsinki 2000, 87 s

 • Perusteos jatkuvasta uhkasta. Jos uhka toteutuisi, paine ydinaseriisuntaankin kasvaa. Miksi pelkkä uhka ei riitä.

Beaton, Leonard: Pommiko kaikille? WSOY, Porvoo 1967, 135 s

 • Englannin Strategisessa instituutissa järjestettiin vuonna 1965 konferenssi ydinaseiden leviämisestä, kun vasta viidellä valtiolla oli ydinase, kuusi muuta valtiota havitteli sitä. Oliko leviäminen estettävissä?

Blix, Hans: Irakin aseriisunta. RP, Like, Keuruu 2004, 316 s

 • ruotsalainen Hans Blix toimi 2000-luvun alussa YK:n asevalvonta-, todennus- ja asetarkastuskomission Unmovicin johtajana. YK pääsi tuolloin Irakiin etsimään joukkotuhoaseita ja varmentamaan niiden hävittämistä. Unmoc vedettiin pois maasta,. Irakin sota alkoi, vaikka joukkotuhoaseita ei ollut.

Bruckner, Karl: Sadako tahtoo elää. Karisto 1963, 203

 • Klassinen kertomus atomipommituksen jälkeen leukemiaan sairastuneesta Sadako-tytöstä, joka ryhtyi tekemään paperisia origami-kurkia. Hän tahtoi tehdä niitä tuhat ennen kuolemaansa. Hänelle ryhdyttiin lähettämään tuhansittain kurkia ja siitä syntyi myös kansainvälinen tapa tehdä näitä.

Böök, Mikael (toim): E.P.Thompson, Ydinaseeton Eurooppa. Into Kustannus  2015, 300 s

 • 1900-luvun siteeratuimman historioitsijan, mikrohistorian erään kehittäjän sekä

END (European Nuclear Disarmament)-liikkeen perustajan merkittävimpiä puheenvuoroja koottuna. Upeata luettavaa.

Böök, Mikael ym: Ydinaseet eurooppalaisessa politiikassa. RL,  s.a, 108 s

 • Merkittävä ja syvällinen pamfletti ydinaseista Euroopassa, eurooppalaisen ydinasepolitiikan historiasta ja nykypäivästä sekä kansalaisliikkeiden kampanjoinnista ydinaseita vastaan

Böök, Mikael ja Lehto, Leevi (toim): END? Euroopan ydinsota vai ydinaseriisunta. SK, Jyväskylä

           1982, 176 s

 • 1980-luvun rauhanliikkeen tärkein teos, varsinainen käynnistysmoottori liikkeelle. Sisältää

myös E.P.Thompsonin kirjoittaman  END-vetoomuksen (Vetoomus Euroopan ydinaseiden riisumiseksi 28.4.1980)

Caldicott, Helen: Ydinvaara. RK, Jyväskylä 1982, 106 s

 • Yhdysvaltojen PSR:n aktiivin ja IPPNW:n perustajiin kuuluneen australialaisen lääkärin alarmistinen puheenvuoro sekä ydinaseita että ydinvoimaa vastaan.

Cramer, Ben: Ydinaseiden hinta. IMK, LSV, SK, RL, Aseidenriisuntavihkot nr 45, Helsinki 2011,

          164 s

 • Kirja kattaa koko ydinaseiden elinkaaren kustannukset niiden tutkimuksesta ja suunnittelusta, tuotantoon ja varastointiin asti. Tekijä löysi työnsä aikana paljon kätkettyä tietoa, salaisia arkistoja ja sinetöityjä huulia.

Cronberg, Tarja: Nuclear multilateralism and Iran. What Lessons can be drawn for EU

            Policymakers? Taylor&Francis, Routledge 2017

            Merkittävä kuvaus tuloksellisista ydinneuvotteluista Iranin kanssa

Eatherly, Claude ja Gunther, Anders: Kielletty omatunto. Hiroshiman lentäjän ja kirjoittajien

           välinen kirjeenvaihto. Otava, Helsinki 1963, 189 s

 • Yksi Hiroshiman lentäjistä alkoi käyttäytyä oudosti, elää syyllisyyden tunnetta pois omituisilla teoilla. Hän joutui mielisairaalaan, jonne kirjeenvaihto ylti ajoittain salateitä. Tottelemisen ja kansalaistottelemattomuuden moraalisia ongelmia.

END 1990 (toim Esa Aallas ym). Helsinki-Tallinna END-konvention suomalainen

            valmistelutoimikunta, Turku 1990, 60 s

 • Kauniisti taitettu yhteenveto END-liikkeen merkityksestä ja saavutuksista. Vihkonen tehtiin historiallista, Helsingissä ja Tallinnassa järjestettyä 9. END konventiota varten. Konventio oli ensimmäinen vapaa ja sitoutumaton rauhankokous Eestissä, vuotta ennen maan itsenäistymistä

Eriksson Lars mfl (red) Front mot kärnvapen. Söderströms, Helsingfors 1963, 95 s

 • Ensimmäinen pamfletti aiheesta Euroopan ydinaseiden vastaisen kansanliikkeen ja Sadankomitean perustamisajalta.

Feiveson, Harald A ym: Ydinpommi, anatomia. Loppu plutoniumin ja rikastetun uraanin

          tuotannolle. Into Kustannus, Riika 2016, 333 s

 • Princetonin yliopiston fyysikoiden syvällinen teos kuvaa plutoniumin ja rikastetun uraanin historiaa, tuotantoa, varastointia sekä sotilas- ja siviilikäyttöä ja näiden fissiilisten aineiden hävittämisen tärkeyttä ydinaseriisunnalle

Forsberg, Randall: Ydinaseiden jäädytys. RL, Aseidenriisuntavihkot nr 20. Vaasa 1983, 32 s

 • Kansainvälisesti merkittävän Freeze-liikkeen perustajan vihkonen. Ydinaseiden jäädytysliikkeellä oli reaalimerkitys myöhemmin tehtyjen aseriisuntasopimusten pohjustajana

Green, Robert: Kohti ydinaseetonta maailmaa. The Middle Power Initiative, RP, Like 1999, 117 s

 • Teos kuvaa keskisuurten ydinaseettomien maiden vuonna 1998 käynnistämää MPI eli Avainvaltioaloitetta. Se oli globaali kansalaisjärjestöverkoston rohkaisten ydinasevaltioita aseriisuntaneuvotteluihin. Kirjoittaja oli aiemmin Iso-Britannian ydinasesukellusveneen komentaja.  Kirjan takakannessa mainitaan ”Tämä kirja on 1990-luvun ensimmäinen suomenkielinen selvitys ydinasekysymyksestä (!!).” Katsokaapa vaikka tästä luettelosta, miten vähän tuolla kylmän sodan päättymisen jälkeisellä vuosikymmenellä julkaistiin aiheesta teoksia.

Gordon, Thomas ja Morgan Witte Max: Enola Gay – pommikone Hiroshiman yllä.WSOY1981,

           371s

Grunewald, Guido: Childrens campaign for Nuclear Disarmament. IPB, RL, Jyväskylä 1985,

    185 s

 • Amerikkalaisen 15 vuotiaan koululaisen Hannah Rabinin aloitteesta lapset ryhtyivät lähettämään presidentti Ronald Reaganille kymmeniä tuhansia viestejä ydinaseriisunnan puolesta. Kirjaan on koottu näitä kirjoituksia.

Hachiya, Michihiko: Hiroshiman päiväkirja. Hiroshiman lääkärin päiväkirja 6.8. – 30.9.1945,

          WSOY, Porvoo 1967, 257 s, 2. painos, Juva 1983

 • Ensimmäinen länsimaisille kielille vuonna 1955 käännetty silminnäkijän kuvaus Hiroshiman atomipommituksen seurauksista.

Hamai, Shinzo: Atomipommipormestari. Kuinka rakensimme Hiroshiman uudelleen. Into

           kustannus, Riika 2015, 295 s

 • Hiroshiman ensimmäisen atomipommituksen jälkeisen pormestarin muistelmat. Teos kuvaa, miten väestön asuminen, ruoka- ja vaatehuolto organisoitiin. Se on myös kaupunkisuunnittelun klassikko, miten vaillinaisin resurssein luotiin tyhjästä uusi kansainvälinen rauhan kaupunki.

Harle, Vilho: Unilateralismi. RL, Aseidenriisuntavihkot nr 24,, Vaasa 1984, 27 s

           Aseriisunnassa puhutaan yleensä multilateraalisesta tai bilateraalisesta toiminnasta.

           Unilateralismi, yksipuolinen aloite tai toimenpide hyvään suuntaan, käynnistää usein toisen

           tai muidenkin osapuolten prosessin. Laajemmin teoriaa kehittivät amerikkalaiset sosiologi

          Amitai Etzioni ja psykologi Charles Osgood klassisissa, suomentamattomissa teoksissaan.

Hautamäki, Soile: Ydintrauma. Ihminen Hiroshiman jälkeen. Pohjoinen, Oulu 1988, 319 s

           Psykoanalyyttiseen teoriaan perustuva henkilökohtainen teos ydinsodan psykologiasta. Se

           pohtii eloonjääneiden psykologiaa ja viestiä meille muille. Hän laajentaa katsausta kaikkiin

           kollektiivisen tuhon kokemuksiin

Hawkes, Glen W: Kuinka lastemme käy? Ydinsodan uhka ja meidän vastuumme planeettamme

            säilymisestä tuleville sukupolville, Kirjapaino Sanan tie Oy, Tampere 1987,

 • Amerikkalaisen Parents and Teachers for Social Responsibility-järjestön julkaisu

vuodelta 1983. Poikkeuksellinen vihkonen, rauhankasvatusta parhaimmillaan

Heininen Lassi: Matkalla ydinaseettomaan maailmaan. RP, Helsinki 1986, 80 s

 • END-liikkeen ja NL:n glasnostin avatessa uusia tuulia, näkyy tämä myös RP:n julkaisuissa

Heininen, Lassi: Pinnan alla kytee. Pohjois-Euroopan ydinaseongelman merellisset ympäristöuhat.

           Rauhantutkimus tänään X, RTY, Tampere 1988, 142 s

 • esimerkki sotien ja varustelun uhkista ympäristöllekin

Helfand, Ira: Rajoitettu ydinsota, globaali katastrofi. Rajoitetun ydinsodan vaikutukset

          maatalouteen., elintarviketuotantoon ja ihmisten ravitsemukseen. RK,LSV,ICAN,RL, Lahti

          2017, 32 s

 • Kaikkein uusimpien laskelmien mukaan rajoitettu ydinsota, vaikkapa vain Intian ja Pakistanin välillä voisi aiheuttaa parin miljardin ihmisen kuoleman maailmassa ilmaston muutoksesta johtuvan elintarviketuotannon romahtamisen takia

Helfand, Ira, Steven Starr ym:  Rajoitettu ydinsoda, ilmastonmuutos ja globaali nälänhätä.

           Aseidensiiruntavihkot nr 44, RK, LSV, IMK, Helsinki 2009, 63 s

           Kirjassa on syvennetty tietoja ydintalven vaikutuksista. Lisäksi siinä on suomennettuna

           Ruotsin Läkare mot kärnvapen-järjestön artikkelikokoelma vahingossa syttyvän ydinsodan

           mahdollisuudesta

Hellman Heikki (toim): Kun ydinsota syttyy. Journalistien 1. rauhanpäivien aineisto 1983. JRT,

          Helsinki 1984, 80 s

 • 1980-luvun alussa syntyi useita ammattikuntapohjaisia rauhanjärjestöjä. Journalistien ei ollut vähäisin.

Hersey, John: Hiroshima. Tammi, Helsinki 1964

 • Teos kuvaa kuuden hiroshimalaisen kokemia atomipommituksen seurauksia

Hibakushat kertovat. Atomipommituksen uhrien kirjoituksia. Aseidenriisuntavihkot nr 23, Vaasa

          1983, 53 s

 • Maailman erään voimakkaimman Naiset rauhan puolesta-järjestön, Osakan Hibakushien uhrien järjestön naisten kertomuksia elämästään. Hiroshima-lyhtyjen perinne alkoi Suomessa heidän lähettämästään lyhdystä vuonna 1983.

Hiroshiman tuli. Eloonjääneiden piirustuksia. Toimittanut Japanin yleisradio (NHK). Otava, Keuruu

          1983, 111 s

 • Hurjin kirja Hiroshimasta, sanoja ei tarvita

Hutchins, Robert: Atomipommi ja tulevaisuus. RL, Helsinki 1949, 24 s

 • Varhaisimpia kirjasia atomipommista

Hyvärinen, Risto: Aseidenriisuntaongelma ja ydintaisteluvälineet. Tammi, Helsinki 1966, 122 s

 • Varhaisimpia ydinaseriisuntaa käsitteleviä teoksia. Kirjoittaja oli everstiluutnantti, kohta kirjan ilmestymisen jälkeen UM:n poliittisen osaston päällikkö ja myöhemmin mm YK:n apulaispääsihteeri

Ibuse, Masui: Musta sade. Kirjayhtymä, Helsinki 1971, 336 s

 • Klassinen teos kuvaa ihmisten selviytymistaistelua sodan aikana ja atomipommituksen jälkeen. Kaikesta huolimatta yhteisöt kykenevät rakentamaan itsensä uudelleen määrättömästä tuhosta ja kuolemasta huolimatta.

Isaksson, Eva( toim): Atomisota vai rauha. Maailma Albert Einsteinin silmin. RK, Vaasa 1980,

           120 s. 2.p IMK,LSV,RL,SK, Helsinki 2002, 110 s. 3.p Into Kustannus, Riika 2013, 193 s

 • Parikymmentä Einsteinin alkuperäistekstiä ja kirjeenvaihto Sigmund Freudin kanssa. Puheenvuorot maailman kehittämisestä, tiedemiehen vastuusta ja rauhantyön välttämättömyydestä tekevät kirjan alati ajankohtaiseksi

Isaksson, Eva (toim): Sota avaruudessa, tarua vai uhkaa. RK, Jyväskylä 1983, 159 s

 • Ainoa ja lisäksi hyvä suomalaisten kirjoittama teos ns tähtien sodasta. Avaruuden sotilaallistaminen kuten ydinaseetkin luovat yhteisen uhkan ihmiskunnalle, joka on nouseva kerran niitä vastaan – voittoisaan loppuun asti.

Jalonen, Olli-Pekka: Captors of Denuclearization. Belarus, Kazakhstan, Ukraine, and Nuclear

           Disarmament. Tapri. Research Report nr 54, Tampere 1994, 91 s

 • Tutkimuksessa analysoidaan Kazakstanin, Ukrainan ja Valkovenäjän ydinaseiden riisuntaan liittyviä ongelmia.

Jalonen, Olli-Pekka ja Vesa, Unto (toim): Ydinsulkusopimuksen tulevaisuus. Tapri

           tutkimustiedotteita nr 63, Tampere 1995, 96 s

 • Teos käsittelee Suomen ydinsulkupolitiikkaa mm NL:n hajoamisen jälkeisessä maailmassa

haasteena mm Irakin ja Pohjois-Korean politiikka

Jersild, PC: Jälkeen vedenpaisumuksen. Tammi, Helsinki 1982, 298 s

 • ruotsalaisen lääkärikirjailijan dystooppinen teos, millainen kivikauden maailma jää ydinsodastajäljelle koksikasoineen ja digitaaliromuineen.  Yhteiskuntajärjestyksenä on kaikkien sota kaikkia vastaan. ”Helvetin viimeinen piiri”

Joenniemi, Pertti: MX superohjus. Aseidenriisuntavihkot nr 14. Turku 1981, 20 s

 • monikärkiohjuksen taustaa.

Jungk, Robert: Tuhansia aurinkoja kirkkaampi – atomitutkijoiden kohtaloita. Otava, Helsinki 1984,

           240 s

Kahn, Albert: Kuoleman leikki, kylmän sodan vaikutus lapsiimme. Kansankulttuuri,Pori 1953,246 s

 • varhaisia teoksia sodan ja sodan uhkan vaikutuksista lapsiin

Kauhun aseet. Maailman vapauttaminen ydinaseista sekä biologisista ja kemiallisista aseista. The

          Weapons of Mass Destruction Commission, Stockholm s.a, 232 s

 • Vuonna 2006 ilmestyneen ns Blixin komitean raportti, jota voi pitää aseriisuntapolitiikan suuntaviivojen klassisena oppaana. Merkkiteos

Kirst, Helmut: Kukaan ei pelastu. Selonteko Euroopan viimeisistä päivistä. Karisto, Hämeenlinna

           1960, 541 s

 • romaani ydinsodan tuhoamasta Euroopasta

Kokonaistutkimus ydinaseettomista vyöhykkeistä. Aseidenriisuntakomitean

           konferenssin erityisraportti. Ulkoasiainministeriö, Helsinki 1976, 97 s

 • Suomalaisen Keijo Korhosen puheenjohdolla tehty virallinen selvitys aseidenriisuntakomitealle

Kokonaistutkimus ydinaseista. YK:n pääsihteerin raportti ydinaseista12.9.1980. Sotatieteen laitos,

           Julkaisusarja 3, nr 8, Helsinki 1983. 271 s. Uusintapainos (YK:n tutkimus ydinaseista) LSV

           ja LYV Jyväskylä, 1984

 • perusteellinen ja klassinen raportti aiheestaan

Korhonen, Keijo: Ydinaseettomat vyöhykkeet maailmanpolitiikassa. Tammi, Helsinki 1966, 141 s

 • varhaisimpia aseriisuntaa käsitteleviä sodan jälkeisiä teoksia maassamme. Erinomainen taustateos edelleenkin

Korhonen, Keijo: Ydinaseettomat vyöhykkeet. Aseidenriisuntavihkot nr 9. SK Turku 1978, 22 s

Kytömäki, Elli: Ei ydinaseille! Suomalaisen aktivismin historia. Into Kustannus, Riika 2014, 168 s

 • 1960- (Sadankomitea) , 1980-(END-liike) ja 2000-lukujen (ICAN) ydinaseiden vastaisen kampanjoinnin kuvausta. Kirja sisältää Lars D.Erikssonin ym toimittaman klassikon Front mot kärnvapen (1963) teoksen uusintapainoksen ruotsiksi.

Manstein, Bodo: Ydinsota ja väestönsuojelu. Tammi, Helsinki 1966, 115 s

 • 1958 Saksassa perustetun Ärtze gegen Atomare Gefahr-järjestön perustajiin kuuluneen lääkärin laajasti levinnyt pamfletti, joka asetti perinteisen väestönsuojelun ydinpommin vaikutusten ristiaallokoihin. Manstein vieraili Suomessa vuonna kesällä, kirjasta ilmestyi yli 50 artikkelia maamme lehdistössä.

Matsuki, Suguru ja Bergh, Earl: Hiroshiman testamentti. Sley-kirjat, Hämeenlinna 1985, 103 s

            Yhdentoista hibakushan tarina. Alkuteoksen julkaisi Japanin luterilainen kirkko.

Morris, Edita: Hiroshiman kukat. WSOY. Porvoo 1961, 169 s

 • Maailmankuulu klassikko. Hiroshima erään perheen kohtalon kautta kuvattuna. ”Mitä Fumio tänä iltana muistuttaakaan. Ah, niin räsynukkeani. Rakastan räsynukkeani”.

Morris, Edita: Hiroshiman kylvö. WSOY 1965, 127 s

 • edeltävän teoksen jatko-osa

Myrdal, Alva: Ydinaseeton Eurooppa, RL, Aseidenriisuntavihkot nr 18, Vaasa 1982, 49 s

 • Kuuluisan aiemman Ruotsin aseidenriisuntasuurlähettilään puheenvuoro keskellä Euroopan ydinvarustelukierrettä. Alva Myrdal sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1982.

Mäkelä, Pirjo (toim): Ydintalvi. LSV ja LYV, Jyväskylä 1986, 67 s

 • Fyysikot ja ilmastotutkijat osoittivat laskelmillaan ydinsodan aiheuttavan ilmaston jäähtymisen pitkäksi ajaksi eli ydintalven, jonka seurauksena olisi kansainvälinen nälänhätä ja globaali kaaos. Suomessa ilmiö esiteltiin ensi kerran IPPNW:n kv kongressissa 1984

Möttölä, Kari: Ydinaseiden leviämisen torjuminen – ydinsulkusopimuksen vahvistaminen.

           Aseidenriisuntavihkot nr 2, SK, Turku 1977. 28 s

 • yleiskatsaus aiheeseen

Möttölä, Kari: Ydinaseiden leviämisen estäminen, ydinsulkusopimus ja ydinaseettomat vyöhykkeet.

           Arnek 1979, 78 s

 • laajempi katsaus aiheeseen

Nagazava, Keiji: Hiroshiman poika. Kustannus Oy Jalava, Helsinki 1985, 278 s

 • Ensimmäinen Suomessa julkaistu japanilainen sarjakuva-teos. Tekijä selviytyi nuorena poikana hengissä atomipommituksesta. Hän kuvaa sarjakuvissa japanilaisten kokemuksia sota-aikana ja teos päätyy atomipommin räjähdykseen

Osada, Arata: Hiroshiman lapset, Lasten keskus, Jyväskylä 1984, 150 s

 • eri ikäisten koululaisten ja opiskelijoiden omakohtaisia kuvauksia atomipommituksesta

Paakkola, Olli ja Myllyniemi, Pekka: Ydinaseet, vaikutukset ja suojautuminen. Suomen

           väestönsuojelujärjestö, Helsinki 1977, 210 s

 • Asiapitoinen ja perusteellinen katsaus aiheesta. Vuosikymmenen kritiikin jälkeen väestönsuojelutahot olivat tarkistaneet kantojaan, jos kohta totaalisen ydinsodan vaikutuksia väestönsuojelun mahdollisuuksiin ei arvioida

Pasti, Nino: Euro-ohjukset – Euroopan tuho vai turva. RP 1981. 44 s

 • italialainen senaattori ja eläkkeelle siirtynyt NATO:n kenraalit , joka toimi Kenraalit rauhan puolesta-liikkeessä kuolemaansa asti ydinaseita vastaan.

Pitkälä, Kaisu ja Mäkelä, Pirjo (toim): Ydinsodan merkitys, Tammi, Helsinki 1985, 223 s

 • Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Ydinsota- ja terveys-työryhmän aineiston pohjalta koottu aikansa kattavin käsikirja ydinaseiden välittömiin ja pitkäaikaisvaikutuksiin ja ydinsodan ehkäisyyn.

Pohjoismaisten rauhanjärjestöjen raportti Ydinaseeton Pohjola. RL, Aseidenriisuntavihkot nr 23,

          Vaasa 1983, 32 s

 • Kansalaisjärjestöjen arvio tästä toteutumattomasta, merkittävästä projektista.

Pohjola ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi. RP, s.a ja s.l (1964), 49 s

Pohjola ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi, RP, J-paino Ky, 1981, 71 s

 • rauhantutkijoiden ja -aktivistien hyvä artikkelikokoelma aiheesta.

Pohjolan ydinaseeton vyöhyke. Ulkoasiainministeriön asettaman työryhmän mietintö. UM,

            Helsinki 1986, 98 s

 • Presidentti Urho Kekkosen osin käynnistämän ja tukeman aloitteen toteuttamisen arviointia

Report of Working Group about the Health Effects of Nuclear War in Finland. STM 1983, 77 s

 • Yhteenveto sosiaali- ja terveysministeriön työryhmäraportista 1983:7

Rislakki, Jukka: Paha sektori. Atomipommi, kylmä sota ja Suomi. WSOY, Juva 2010,  532 s

 • Tunnetun tutkivan journalistin perusteellinen, laajaan julkistettuun lähdeaineistoon nojautuva selvitys kylmän sodan vaietusta puolesta. ydinaseuhan varjostamasta todellisuudesta Suomessa etenkin 1950-60 luvuilla. Kirjassa on myös kuvia mahdollisista pommituskohteista Suomessa.

Rosas, Allan: Ydinaseet ja oikeus. RL, Aseidenriisuntavihkot  nr 25, Vaasa 1985, 35 s

 • Mitä kansainvälinen oikeus toteaa ydinaseista, niiden valmistuksesta, varastoinnista ja hallussapidosta, ydinkokeista tai ydinaseiden käytöstä

Rosas, Allan: Ydinaseiden käytön kieltäminen ja negatiiviset turvallisuustakeet. Arnek 1979, 78 s

 • Kansainvälisen lain ja säädösten nykytila ja kehittämismahdollisuudet

Salaisuus, joka vaati elämän. Mordechai Vanunu ja Israelin ydinaseet. AKL 1999, 24 s

           Kertomus miehestä, joka paljasti julkisuuteen Israelin ydinaseohjelman

Schell, Jonathan: Maapallon kohtalo. WSOY, Juva 1982, 221 s

 • Maailmalla runsaasti levinnyt teos esittää arvion ihmiskunnan kohtalosta ydinsodan jälkeen. Kirjoittaja pitää tärkeimpänä syynä uhkalle kansallisuusaatteita ja kansallisvaltio-järjestelmää

Schell, Jonathan: Ajan lahja. Perusteita ydinaseiden hävittämiselle. RP, Like 1999, 240 s

 • Teokseen on koottu eri maiden poliittisten johtajien ja sotilaiden, myös aiempien kylmän sodan pelureiden uudelleen arviointeja ydinuhkasta ja ydinaseriisunnan mahdollisuuksista

Shute, Nevil: Viimeisellä rannalla. Gummerus 1958, Jyväskylä 1958, 302 s

 • Kuuluisa romaani, jossa australialais-englantilainen kirjailija kuvaa maailman viimeisten ihmisten elämää Australiassa tappavan ydinlaskeutumapilven lähestyessä.

SIPRI: Säteily ja ydinsota, Säteily ja ydinsota, LSV ja LYV, Jyväskylä 1983,, 185 s, 2. painos RL,  

           Saarijärvi 1996

 • Lontoon emeritus fysiikan professori Joseph Rotblatin klassinen perusteos ydinsäteilyn ja laskeuman biologisista vaikutuksista ihmisiin, kotieläimiin ja ravintokasveihin. Tekijä osallistui Manhattan-projektiin irtautuen siitä. Hän oli tiedemiesten Pugwash-liikkeen ensimmäinen pääsihteeri. Sekä hän ja Pugwash-liike saivat Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1995

Sivonen, Pekka: Deterrenssi. Aseidenriisuntavihkot nr 12. Turku 1979, 19 s

 • Kauhun tasapainoteorian hyvää analyysia

Solantaus, Tytti ym: Impact of the Threat of Nuclear War on Children and Adolescents. Proceedings of International Research Symposium at IPPNW 4th Congress in Finland 1984. Boston

          1985, 217 s

 • Perusaineisto sodan. ydinsodan ja muun joukkomittaisen katastrofin uhan vaikutuksista lapsiin

Striebey, Whitley ja Kunetka, James: Warday. Tuhon päivä ja mitä sen jälkeen. Tammi, Helsinki

           1984, 372 s

 • kuvitteellinen romaani, jossa Yhdysvallat ja NL ovat käyneet mittavan ydinsodan. Kaksi miestä lähtee tutkimusmatkalle Amerikan halki viiden vuoden kuluttua tästä ja laativat näkemästään Warday-raportin.

Sundman, Folke: Neutronipommi. Aseidenriisuntavihkot nr 3. SK, Turku 1977, 18 s.

 • kuvaus pommista, jonka piti tuhota ihmiset ja säilyttää rakennukset

Suomi ja ydinsota. Esitutkimus hoitotarpeesta ja mahdollisuuksista Suomessa Euroopassa

           käytävässä ydinsodassa. LSV Helsinki 1982, 40 s

 • Ydinsodan uhka koettiin konkreettisesti ja todellisena. Esitutkimus on karseaa luettavaa sodan seurauksista ja hoidon tarjonnan kestämättömyydestä.

Söderholm, Annlis, Taipale Ilkka ja Taipale, Vappu (toim): Lääkärit ja ydinsota. Perusaineistoa.

           Turku 1981, 43 s

 • Vihkoseen on koottu IPPNW:n eli lääkärien kansainvälisen ydinsodan vastaisen liikkeen tausta-asiakirjat, julkaisut sekä laaja arvioiva julkaisuluettelo. Se painettiin Lääkärin sosiaalinen vastuu-yhteisön sotia ehkäisevän työn tukemiseksi

Taipale, Ilkka and Taipale,Vappu (ed): Nuclear Exits- Countries foregoing the Nuclear Option.

           Taylor&Francis, Routledge,  2015, 86 s

 • IPB:n ja IPPNW:n jäsenjärjestön LSV:n vuonna 2013 järjestämän konferenssin esitelmät. Kokouksessa käsiteltiin maita jotka ovat luopuneet joko ydinaseista tai pitkälle viedyistä ydinaseiden rakentamissuunnitelmistaan (esim Australia, Ruotsi, Sveitsi). Pääpuhujana oli Etelä-Afrikan aiempi presidentti F.W. de Klerk, jonka toimesta maa luopui niin ydinaseista kuin apartheidista. Aineisto julkaistu myös: Medicine, Conflict and Survival. Vol 30, Supplement 1, 2014

Thee, Marek: Antimateria-aseet. Aseidenriisuntavihkot nr 31. Vaasa 1990, 65 s

 • Skenaario mahdollisesta tulevasta aseesta.

Thompson, E.P.: Kahden tulen välissä. RL, SK, Tampere 1991, 167 s

 • Sekä lännessä (CIA) ja idässä (KGB) käynnistivät kampanjoita Euroopan sitoutumattomia ydinaseliikkeitä vastaan. Tärkeä dokumentti niillekin, jotka levittävät väitteitä yhä, että näitä liikkeitä (kuten END:ä tai Sadankomiteaa) ohjailtiin Moskovasta käsin

Thompson, E.P: Kylmän sodan tuolla puolen. Kirjoituksia (toim Carl-Erik Skarp), SK Vaasa

          1983,87 s

 • 1980-luvun Euroopan tärkeimmän rauhanliikkeen, END-liikkeen perustajan esseitä

Thompson, E.P. (toim): Tähtien sota, RL, Jyväskylä 1988, 165 s

 • Ehkä aikansa tärkein teos aiheesta, toimittajana Englannin parhain esseisti ja puhuja,
 • 1980-luvun rauhanliikkeen keskushahmo

Vesa. Unto: Neuvostoliiton ydinaseperintö. YK:n aseriisuntaviikon toimikunta, 1992, 11 s

 • Vihkonen käsittelee NL:n hajottua siitä itsenäistyneiden maiden ydinaseiden kohtaloa

Väyrynen, Raimo: Miniydinaseet. Tapri, Tampere 1975, 21 s

Väyrynen, Raimo: Risteilyohjus. Aseidenriisuntavihkot nr 7, SK, Turku 1978, 23 s

 • silloista perustietoa

Väyrynen, Raimo: Ydinaseet ja suurvaltapolitiikka. Tammi, Helsinki 1982, 324 s

 • Tampereen rauhantutkimuslaitoksen aiemman johtajan ja Kansainvälisen politiikan professorin perusteellinen teos aiheesta keskellä suurvaltojen uutta ydinasevarustelukierrettä

Väyrynen Raimo: Taktiset ydinaseet, ydinaseoppien kriisi ja valvonta.Arnek 1984, 54 s

 • Aseidenriisuntaneuvottelukunta tuotti runsaasti tutkimuksellisia selvityksiä, kunnes se lakkautetiin

Ydinsota Euroopassa. Aseidenriisuntavihkot nr 16, Turku 1982, 43 s

 • Amiraali Gene R LeRoquen Hollannissa  vuonna 1981 järjestämän konferenssin yhdeksän

           puheenvuoroa silloin reaalisesta uhkasta. Mukana useita Kenraalit rauhan puolesta-liikkeen

           johtajia. Merkittävä kokoelma.

Ydinota ja Suomi. Paasikiviseuran monistesarja 35, Helsinki 1983, 11 s

Ydinsodan terveydellisiä vaikutuksia Suomessa selvittäneen työryhmän muistio. STM 1983:7,

          241 s

 • Sosiaali- ja terveysviranomaisten toimesta käynnistetty historiallinen työ, joka aiheutti happamia tuntemuksia  puolustusministeriön piirissä

YK:n aseidenriisuntaviikko 1981: Ydinaseeton Pohjola -ydinaseeton Eurooppa. Helsinki 1981, 63 s

 • Varhainen tuki END-liikkeen tavoitteelle

YK:n pääsihteerin raportti ABC-aseista. Bakteriologiset, kemialliset ja ydintaisteluvälineet   

           Tammi,Helsinki 1971, 244s

 • Tieteellisesti perusteltu, yleistajuinen asiakuvaus aiheestaan

Zinn, Howard: Hiroshima -hiljaisuuden muuri murtuu. Aseidenriisuntavihkot nr 36, Helsinki 1996,

           30 s

 • Toisessa maailmansodassa pommikonelentäjänä toimineen maailmankuulun historioitsijan arvio Hiroshiman atomipommituksen tarpeellisuudesta ja todellisista syistä. Howard Zinn on kirjoittanut klassisen teoksen Peoples History of America, jossa kuvataan maan historiaa mm. intiaanien, mustien, työväenliikkeen ja naisten kannalta. Teosta on myyty yli miljoona kappaletta