Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n ilmastohaaste: Anneli Milén

Share

LSV:n ilmastohaasteeseen vastaamassa LSV:n hallituksen jäsen Anneli Milén:

  1. Mitä muutoksia ilmastonmuutos on aiheuttanut elämässäsi 20 viime vuoden aikana?

– olen tullut tietoiseksi asiasta ja vakuuttunut sen merkittävyydestä

– keskustelen siitä

– teen pieniä ympäristötekoja

  1. Mitä olet tehnyt ja tulet tekemään ilmastonmuutoksen vuoksi?

– syön paljon vähemmän punaista lihaa

– käytän julkisia kulkuvälineitä ja hyvin vähän omaa autoa

– lajittelen jätteet

– sisällytän yliopisto-opetukseeni ympäristön ja terveyden aiheita

– osallistun avaaz.com vetoomuksiin, joista monet koskevat ilmastonmuutosta tai sen seurauksia

  1. Mitä yhteiskunnallisia muutoksia pitää mielestäsi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

– kaikkien maiden on sitouduttava Pariisiin sopimukseen ja ryhdyttävä toimeenpanemaan sitä

– kontrolloimaton markkinatalous on saatava kuriiin

– jatkuvan talouskasvun sijaan on kaikki toiminta perustuttava talousteoriaan, joka ei lähde jatkuvasta talouskasvusta