Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Heinonen-Guzejev,Törmä: Kiinan sisäelinryöstöt mielipidevangeilta: Huhupuheista todelliseksi huolenaiheeksi

Share

Blogi, elokuu 2017

Marja Heinonen-Guzejev, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri

Olli Törmä, FM, puheenjohtaja, Supporting Human Rights in China (SHRIC) ry
New York

KIINAN SISÄELINRYÖSTÖT MIELIPIDEVANGEILTA: HUHUPUHEISTA TODELLISEKSI HUOLENAIHEEKSI

Ensimmäinen mielikuva Kiinasta liittyy usein valtavaan talouskasvuun ja maan asemaan nousevana suurvaltana. Kiinalla on yhä suurempi rooli globaalissa kaupassa ja geopolitiikassa, ja se houkuttelee suuria määriä ulkomaista pääomaa tuottaville sisämarkkinoilleen.

Poliittisten toisinajattelijoiden vaino jatkuu Kiinassa kuitenkin ankarana. Tietyt etniset ja uskonnolliset ryhmät kärsivät eriasteisesta painostuksesta ja jopa väkivaltaisesta vainosta. Tunnetuimpia kommunistipuolueen silmätikkuja ovat tiibetinbuddhalaisten ohella Kiinan luoteisosien uiguurimuslimit. Muista uskonnollisista ryhmistä kristillisten kotikirkkojen jäsenet sekä etenkin Falun Gong -meditaation harjoittajat, joita on vainottu vuodesta 1999, kärsivät tänäkin päivänä kommunistipuolueen tukahduttamistoimista. Muun muassa Amnesty Internationalin kaltaisten ihmisoikeusjärjestöjen vuosiraportit (1) osoittavat, ettei Kiinan ihmisoikeustilanne ole toiveista huolimatta kääntynyt parempaan suuntaan.

Vuodesta 2006 lähtien Kiinasta on kantautunut entistäkin huolestuttavampia uutisia. Alun alkaen huhupuheiksi leimatut väitteet siitä, että Kiina ryöstää laajamittaisesti sisäelimiä mielipidevangeilta elinsiirto-operaatioita varten, ovat viime vuosina saaneet taakseen merkittäviä lääketieteellisiä ja kansainvälisiä toimijoita.

Euroopan parlamentti julkaisi 12. joulukuuta 2013 päätöslauselman 2013/2981(RSP) (2), jossa se ilmoittaa pitävänsä tietoja Kiinan elinryöstöistä ”sitkeässä elävinä ja luotettavina”. Parlamentti myös ”pyytää unionia ja sen jäsenvaltioita ottamaan puheeksi elinten poistoja Kiinassa koskevan kysymyksen; suosittaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot tuomitsevat julkisesti elinsiirtoihin liittyvät väärinkäytökset Kiinassa ja tiedottavat tästä asiasta Kiinaan matkustaville kansalaisilleen; pyytää unionia tekemään kattavan ja läpinäkyvän tutkimuksen Kiinan elinsiirtokäytännöistä ja katsoo, että tällaisiin epäeettisiin käytäntöihin syyllistyneet on saatettava teoistaan vastuuseen”.

Yhdysvaltain edustajainhuone julkaisi lähes vastaavan päätöslauselman H.Res.343 (3) kesäkuussa 2015. Kuulemistilaisuuksia on järjestetty myös esimerkiksi Britannian, Kanadan, Israelin, Australian, Ruotsin, Suomen ja useiden muiden maiden parlamenteissa.

The International Coalition to End Organ Pillaging in China -järjestön kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (4) kuuluu useita lääketieteen, oikeustieteen ja bioetiikan huippuasiantuntijoita, mm. Wendy Rogers, Australian Macquarien yliopiston lääketieteen etiikan professori, sekä Lontoossa asuva ja työskentelevä ihmisoikeusjuristi Eeva Heikkilä. Kesäkuussa 2016 julkaistun 680-sivuisen tutkimusraportin (5) jälkeen he ovat vakuuttuneita siitä, että Kiinan kiistämät järjestelmälliset elinryöstöt mielipidevangeilta ovat epämääräisten huhujen sijasta täyttä todellisuutta.

Laajaan lääketieteelliseen primaariaineistoon, mediaraportteihin, virallisiin lausuntoihin, sairaaloiden verkkosivustoihin, web-arkistoihin ja nauhoitettuihin puhelinkeskusteluihin perustuvat tutkimukset viittaavat siihen, että Kiinan kommunistipuolue on yhdistänyt vihollisiksi määrittelemiensä ihmisryhmien fyysisen tuhoamisen kaupallisen hyödyn tavoitteluun. Vuosituhannen alusta lähtien Kiinan elinsiirtoteollisuus kasvoi muutamassa vuodessa maailman suurimmaksi siitä huolimatta, että maassa ei ole minkäänlaista tehokasta elinluovutusjärjestelmää.

Vuonna 2000 Kiinan maksansiirtojen määrä 10-kertaistui edellisestä vuodesta, ja vuonna 2005 määrä oli jälleen kolminkertaistunut. Kiinassa munuais- ja maksansiirtoja on tyypillisesti saatavissa kenelle tahansa muutaman viikon sisällä. Kiinan maksansiirtorekisterin mukaan vuonna 2005 ja 2006 yli 25 %:ssa tapauksista elimet hankittiin vain muutamassa päivässä tai jopa tunneissa.

Kiinan mukaan maassa siirretyt elimet ovat peräisin kuolemaantuomituilta rikollisvangeilta ja vapaaehtoisilta lahjoittajilta. Kansainvälisessä yhteisössä uskotaan kuitenkin yleisesti, että kuolemaantuomittujen vankien teloitukset ovat vähentyneet Kiinassa vuodesta 2000, jolloin kuolemantuomioita pantiin täytäntöön noin 10 000 vuodessa. Lisäksi Kiinan hallitus lupasi lopettaa kuolemaantuomittujen rikollisvankien elinten käytön vuonna 2015. Näin ollen vuodesta 2000 lähtien, kun Kiinan elinsiirtojärjestelmä aloitti räjähdysmäisen kasvunsa, hallituksen nimeämät siirtoelinten lähteet – vapaaehtoiset luovuttajat ja kuolemaantuomitut rikollisvangit – selittävät vain pienen murto-osan kaikista Kiinan elinsiirroista.

Perinteisten kiinalaisten tapojen mukaan vainajat on jätettävä koskemattomiksi kuoleman jälkeen. Kiinan elinluovutusjärjestelmän pilottihankkeet käynnistettiin vuonna 2010, eikä varsinaista kansallista järjestelmää ollut käytössä ennen loppuvuotta 2013. Esimerkiksi Beijing Today kirjoitti vuonna 2011 (6), että vain 37 henkilöä oli rekisteröitynyt luovuttajiksi koko Kiinassa. Kansallinen luovutusjärjestelmä ei ole myöhemminkään onnistunut hankkimaan merkittäviä määriä siirtoelimiä.

Tästä huolimatta Kiinan hallituksen säätämien elinsiirtokeskusten minimikapasiteettivaatimusten ja muiden tietojen mukaan 169 terveysministeriön hyväksymää elinsiirtosairaalaa on voinut suorittaa 60 000 – 100 000 elinsiirtoa vuodessa. Toisin sanoen näiden 169 sairaalan kapasiteetti on niin suuri, että ne ovat saattaneet siirtää yhteensä yli miljoona sisäelintä vuodesta 2000 lähtien.

Tutkimusten mukaan siirtoelimien lähteenä on käytetty pääasiassa operaatioissa surmattuja Falun Gong -mielipidevankeja sekä jossain määrin myös uiguureita, tiibetiläisiä ja kotikirkkojen kristittyjä. Elinryöstöt ovat Kiinan kommunistipuolueen ohjauksessa tapahtuvaa rikollista toimintaa, joissa ovat osallisena armeijan henkilökunta, valtiolliset instituutiot, sairaalat ja muut elinsiirtoalan asiantuntijat.

Siirtoelinten tyypeistä ja hinnoista on ollut avoimesti saatavilla tietoja sairaaloiden verkkosivuilla, joskin asian noustua julkisuuteen entiset sivut ovat pääasiassa luettavissa vain Internet-arkistojen kautta. Professori Wendy Rogersin (7) mukaan ”kiinalaisia mielipidevankeja surmataan tilauksesta sisäelintensä tähden ja ennalta määritetyn yhteensopivuuden perusteella, toisin kuin missään muualla maailmassa. Varakkaita potilaita täsmätään suuren vankipopulaation kanssa, ja parhaiten yhteensopivalle vangille varataan teloitusaika, joka sopii kirurgin ja elimen vastaanottajan aikatauluun.”

 

Marja Heinonen-Guzejev, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri

Olli Törmä, FM, puheenjohtaja, Supporting Human Rights in China (SHRIC) ry, New York

 

Lähteet:

(1) https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and- the-pacific/china/report- china/
(2) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7- TA-2013-0603+0+DOC+XML+V0//FI
(3) https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house- resolution/343
(4) http://endorganpillaging.org/advisory/
(5) http://endorganpillaging.org/an-update/
(6) https://beijingtoday.com.cn/2011/03/organ-donor- pilot-failure- first-year/
(7) http://www.mq.edu.au/about_us/faculties_and_departments/faculty_of_arts/department_of_philosophy/staff/wendy_rogers/

https://vimeo.com/207039399