Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Soili Kasanen: Lihasta lääkäreille

Share

Kasvisten käyttö ja lihansyönti vaikuttavat terveyteen siinä missä liikunta ja tupakointi:  The Oxford Vegetarian Study:ssa seurattiin 12 v. ajan 5000 sekasyöjää ja 6000 kasvissyöjää. Kun tupakointi, BMI ja sosiaaliluokka oli huomioitu, kokonaiskuolleisuus oli mitään lihaa syömättömillä 20% pienempi, sydän- ja verisuonitautikuolleisuus 50% pienempi ja syöpäkuolleisuus 40% pienempi kuin vähintään kerran viikossa lihaa syöneillä1). Kolmessa yhteensä 153 000 adventistia 12-16 v. ajan seuranneessa tutkimuksessa diabetekseen sairastumisen riski sekasyöjiin verrattuna oli lakto-ovovegetaristeilla 38-61% pienempi ja vegaaneilla 47-78% pienempi 2).

2.96 milj. henkilövuoden väestötutkimusten perusteella v. 2012 todettiin yhden käsittelemättömän punaisen lihan päiväannoksen (=84 g) nostavan kokonaiskuolleisuutta 13% ja yhden prosessoidun lihan annoksen (=42 g) 20%. Sydän- ja verisuonikuolleisuuteen yhden päivittäisen liha-annoksen riskiä nostava vaikutus oli 18% -21 % (käsittelemätön – prosessoitu). Syöpäkuolleisuus nousi 10% ja 16% kutakin päiväannosta kohti 12 v. seuranta-aikana. Muut elintapariskitekijät oli eliminoitu 3).

Vähäinen lihan syönti (alle 500 g viikossa) ei ole haitallista 4). Kuitenkin 84 136 keski-ikäisen naisen terveyttä 26 v. seuranneessa tutkimuksessa sydän- ja verisuonisairausriskin vähenemä päivittäisen punaisen lihan annoksen vaihtamisella pähkinöihin oli 30%, kalaan 24%, siipikarjaan 19% ja rasvattomiin maitotuotteisiin 13% 5).

Hemirauta lisää lipidiperoksidaatiota suolessa ja etenkin prosessoituna tuottaa haitallisia hapetustuotteita 6-10). Hemiraudan osuus raudasta on pihvissä 69%, siassa ja vasikassa 39%, kanassa ja kaloissa 26% 7). Lihansyöjien – toisin kuin kasvissyöjien – suolistobakteeristo muuttaa L-karnitiinia trimetyyliamiini-N-oksidiksi. L-karnitiinia on eniten naudan ja sian lihassa mutta myös siipikarjassa ja kaloista eniten turskassa. TMAO häiritsee kolesterolin poistumista valtimoiden seinämistä11-12).

651 970 miesvuoden tutkimuksessa ilmaantui 764 divertikuliittitapausta. Eniten käsittelemätöntä punaista lihaa syöneellä viidenneksellä sairastumisriski oli 58% suurempi kuin lihaa vähiten syövällä viidenneksellä 13). Ruokavaliomuutoksin sairautta ennaltaehkäisemällä vähennettäisiin potilaisiin kohdistuvaa säderasitusta, laajakirjoisten antibioottien käyttöä ja sairaalapäiviä. 27,670 hlön tutkimuksessa kaihiriski pieneni sitä enemmän mitä kasvisvoittoisempi ruokavalio oli 14).

The Academy of Nutrition and Dietetics 12/16: ”Kasvisruokavalio voi tarjota terveyshyötyjä ennaltaehkäistäessä ja hoidettaessa mm. sydän- ja verisuonitauteja, tyypin 2 diabetesta, tiettyjä syöpäsairauksia ja ylipainoa. Se vähentää sairastumisriskiä moniin kroonisiin sairauksiin mm. runsaasti sisältämiensä kuitujen ja fytokemikaalien vuoksi” 15). Hedelmien ja kasvisten polyfenolit vähentävät LDL:n hapettumista. Kasvispainotteisemmalla ruokavaliolla voitaisiin matalin kustannuksin ennaltaehkäistä verisuonitoimenpiteiden tarvetta merkittävästi 16).

Kasviperusteiset syömistottumukset ovat yhteydessä muihinkin hyödyllisiin elämäntapoihin, kuten liikunnalliseen aktiivisuuteen ja vähäisempään tupakointiin 17.18). Painonhallinnassa ravinnon vaikutuksilla suoliston mikrobikantaan, hermoston toimintaan, kylläisyyteen ja geenien ilmentymiseen voi olla ruuan energiasisällön veroinen merkitys 19-20). Kuidut ruokkivat suoliston hyvää bakteerikantaa. Mikrobisto osallistuu kuitujen työstämiseen lyhytketjuisiksi rasvahapoiksi, mitkä lisäävät kylläisyyden tunnetta ja hillitsevät tulehdusta sekä rasvan kertymistä 21).

Kasvisruokavalio kuluttaa huomattavasti vähemmän luonnonvaroja ja aiheuttaa paljon vähemmän ympäristöhaittoja kuin eläintuotteita sisältävät dieetit 22). Suomessa antibiootteja ei käytetä eläinten kasvun edistämiseksi mutta Suomeen tuodaan lihatuotteita myös maista, joissa antibioottien käyttö on ongelma 23).

2/16 julkaistussa PNAS -raportissa ”Analysis and valuation of the health and climate change co-benefits of dietary change” arvioitiin että ruuan painopisteen siirtäminen selvästi aiempaa kasvisvoittoisemmaksi avaisi huikeat mahdollisuudet pelastaa ihmishenkiä ja säästää terveysmenoissa 24). Lisäksi sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen välttämisestä tulisi säästöjä, joita laskelmissa ei huomioitu.

Eettisiäkin pulmia on. Tällä hetkellä alle 2% suomalaisista on allekirjoittanut ”Eläinlaki.fi”-vetoomuksen, jossa vaaditaan puudutus nupoutettaville vasikoille ja kirurgisesti tai puristuspihdein kastroitaville sorkkaeläimille, kääntymismahdollisuus emakoille ja lehmille ts. emakkohäkkien ja parsinavetoiden kieltämistä sekä sairaalloisen jalostamisen kieltämistä siirtymäajoin 25).

Kidu ensin -kuole sitten -dokumentista26) seurasi tuomio kuvaajalle mutta rutiininomaisesta eläimiin kohdistuneesta väkivallasta ei nostettu edes syytteitä 27-29). Lihan kulutus jatkaa kasvuaan 30). Suomen Valtio EU:n ohella on ollut rahoittamassa koululaisiinkin kohdistunutta ”Laatuvastuu” -sianlihan menekinedistämiskampanjaa. Laatuvastuu takaa betoni-metalliritilälattiapinta-alaa 0.9m2 90-kiloista sikaa kohden. Muutoin ei vaadita eläinsuojelulain minimin ylittämistä 31).

Niin kauan kuin tuotantoeläimet ovat massahyödykkeitä, niiden lajityypilliset tarpeet – kuten jälkeläisten hoivaaminen – on helppo ohittaa. Eläimellä on itseisarvo yleensä vain, jos ihmisellä on siihen tunneside. Kukapa veisi lemmikkinsä lopetettavaksi kettujen lailla sähköllä tai kuten siat, hiilidioksidilla tukehduttamalla32-35)?

Katsoin dokumentin saksalaisille vaurautta tuoneista keskitysleireistä 36). Kansalaisilla oli ehkä aavistus siitä mitä toisarvoisiksi luokitelluille ihmisille tapahtui. Toiminnan kyseenalaistaminen olisi voinut herättää pahennusta. Miellyttävämpää oli sulkea kauheudet pois mielestä. Analogia tehotuotantoon on hämmentävä 37).

Vielä pari vuotta sitten olin luomueläintuotteiden suurkuluttaja. Teurasdokumentti 26) ja pieni kaunis YouTube -pätkä ”The Real Price of Dairy”38) muuttivat ruokatottumukseni. Onneksi lehmänmaidon veroisina kalsiumin, D-, ja B12 -vitamiinin lähteinä on laaja valikoima kasvipohjaisia maitojuomia, jogurtteja ja rahkoja 39). Saan välittää kaikista; ikään, ulkonäköön, rotuun tai lajiin katsomatta.

“The soul is the same in all living creatures, although the body of each is different.” Hippocrates (460-370 ea.)

Soili Kasanen, nuorisolääkäri

Lähdeviitteet:
1) Appleby P, Thorogood M, Mann J, Key T Am J Clin Nutr September 1999 vol. 70 no. 3 525s-531.
2) Le L.T, Sabate J: Beyond Meatless, the Health Effects of Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts Nutrients 2014 Jun; 6(6): 2131–2147. Tutkituista 48% sekasyöjiä, 6% semi-kasvissyöjiä, 10% kala-kasvissyöjiä, 28% lakto-ovo-vegetaristeja ja 8% vegaaneja.
3) Pan A, Sun Q, Bernstein A, Schulze M et al. Red Meat Consumption and Mortality: Results from Two Prospective Cohort Studies. Archives of Internal Medicine 2012 Apr 9.
4) Anne M. J. Gilsing, Leo J. Schouten, R. Alexandra Goldbohm, Pieter C. Dagnelie,, Piet A. van den Brandt, and Matty P. Weijenberg Vegetarianism, low meat consumption and the risk of colorectal cancer in a population based cohort study. Scientific Reports 2015; 5: 13484. Published online 2015 Aug 28 Netherlands Cohort Study – Meat Investigation Cohort (NLCS-MIC) (cohort of 10,210 individuals including 1040 self-defined vegetarians.
5) Bernstain AM, Sun Q & al. Major dietary protein sources and risk of coronary heart disease in women.
Circulation 2010 Aug 31;122(9):876-83.
6) Lee DH, Anderson KE, Harnack LJ, Folsom AR, Jacobs DR Heme iron, zinc, alcohol consumption, and colon cancer: Iowa Women’s Health Study JrJ Natl Cancer Inst. 2004 Mar 3; 96(5):403-7.
7) Nadia M. Bastide, Fabrice H.F. Pierre and Denis E. Corpet Heme Iron from Meat and Risk of Colorectal Cancer: A Meta-analysis and a Review of the Mechanisms Involved 566,607 individuals and 4,734 cases of colon cancer. Cancer Prevention Research February 2011
8) Gilsing AM, Berndt SI & al. Meat-related mutagen exposure, xenobiotic metabolizing gene polymorphisms and the risk of advanced colorectal adenoma and cancer. Carcinogenesis. 2012 Jul;33(7):1332-9.
9) Bouvard V, Loomis D, Guyton KZ ym. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncol 2015;16:1599-600
10) Jukka-Pekka Mecklin, Nea Malila, Helena Kääriäinen, Anne-Maria Pajari ja Martti Färkkilä Suolistosyövän riskitekijät ja ehkäisyn mahdollisuudet. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2016;132(12):1145-52)
11) ) Tuso P, Stoll S, W William: A Plant-Based Diet, Atherogenesis, and Coronary Artery Disease Prevention The Permanente Journal 2015 Winter; 19(1): 62–67
12) Sebeková K, Boor P, Valachovicová M, et al. Association of metabolic syndrome risk factors with selected markers of oxidative status and microinflammation in healthy omnivores and vegetarians. Mol Nutr Food Res. 2006 Sep;50(9):858–68.
13) Cao Y, Strate LL, Keeley BR, et al. Meat intake and risk of diverticulitis among men. Gut. Published online January 9, 2017.
14) Appleby PN1, Allen NE, Key TJ.Diet, vegetarianism, and cataract risk.Am J Clin Nutr. 2011 May;93(5):1128-35.
15) JOURNAL OF THE ACADEMY OF NUTRITION AND DIETETICS December 2016 Volume 116 Number 12
16) Esselstyn CB., Jr Resolving the coronary artery disease epidemic through plant-based nutrition. Prev Cardiol. 2001 Autumn;4(4):171–7
17) Health Survey for England 2007. Latest Trends. NHS. National Statistics.
18) Colorectal cancer 2011 report: food, nutrition, physical activity, and the prevention of colorectal cancer. American Institute for Cancer Refund Asia Pac J Clin Nutr. 2007;16(3):467-76.
19) Stenvinkel P: Obesity- a disease with many aetilogies disguised in the same oversized phenotype: has the overeating theory failed? Nephrol Dial Transplant 2015;30:1656-64.
20) Hur KY, Lee MS: Gut microbiota and metabolic disorders. Diabetes Metab J 2015;39:198-203.
21) Mozaffarian D, Tao H, Rimm E, Willett W, Hu F: Changes in Diet and Lifestyle and Long-Term Weight Gain in Women and Men. New England Journal of Medicine June 23, 2011; 364:2392-2404
22) WWF Lihaopas, julkaistu 2/2017, https://wwf.fi/lihaopas/
23) http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2014/05/12/lihantuotanto-antibiooteilla-
24) Marco Springmann, H. Charles J. Godfray, Mike Rayner, Peter Scarborough: Analysis and valuation of the health and climate change co-benefits of dietary changeEdited by David Tilman, University of Minnesota, St. Paul, MN, PNAS February 9, 2016 www.pnas.org
Raportin suomenkielinen esittely löytyy http://kasasenkootut.kotisivukone.com -> Ravintovalintojen
ympäristövaikutukset -linkistä.
25) http://elainpolitiikka.fi/mista-elainsuojelulain-uudistuksessa-on-kyse/
26) https://www.youtube.com/watch?v=qafXSzMdc7M
27) http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/859541/Salakuvaaminen+oikeuteen++teurastamovideoista+syyte
28) Eläintieto.fi /mmm.fi: ”Suomessa valvonta pelaa ja eläinten terveys onkin paremmalla tasolla kuin monissa muissa maissa.”
29) www.syotavaksikasvatetut.fi
30) http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/lihan-kulutus-kasvaa-suomessa-1.167138
31) laatuvastuu.fi/laatukriteeristot
32) https://www.evira.fi/lopetus–ja-teurastusmenetelmat-elainlajeittain/
33) https://www.ilkka.fi/mielipide/yleisöltä/tapon-negatiivinen-vaikutus-1.58838
34) https://www.youtube.com/watch?v=JWmv_NK95kE
35) http://yle.fi/uutiset/3-7604205
36) http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/04/19/holokaustin-muisto-teemalauantai-254
37) www.weanimals.org
38) https://www.youtube.com/watch?v=Q4qQNi3WZdQ
39) http://www.vegaanituotteet.net/perusruuat/kasvimaitotuotteet/