Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n Sote-kyselyssä tänään sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola

Share

Mitä hyvää (1) näet nyt kaavaillussa SOTE-uudistuksessa, entä mikä huolestuttaa (2)?

Vastaaja Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori, Tampereen yliopisto

 

1.Positiivisia odotuksia kohdistuu muun muassa psykoterapioiden saatavuuden paranemiseen ja monipuolistumiseen.

Somaattisen ja psykiatrisen toiminnan mahdollinen integroituminen on myös positiivinen mahdollisuus, joka entisestään hälventää mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmatisoivuutta.

Vähintään maakunnan tasoiset kokonaisuudet – käytännössä isommat hartiat – on entistä kuntajärjestelyä parempi pohja monille palveluille

2.Sote- ratkaisun pitkittyminen on syönyt mielenterveyspuolen ihmisten alkuperäistä innostuneisuutta ja sitoutumisvalmiutta.

Sote -tematiikasta ovat ajan myötä haihtuneet painotukset asiakaslähtöisyydestä, yhdenvertaisuudesta ja yhden luukun periaatteesta, sen sijaan toistetaan valinnanvapauden ja nopean lääkäriin pääsyn tuomia hyötyjä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat useammin monimutkaisia ja pitkäkestoisia prosesseja kuin yksittäisiä hoitotoimia. Silloin tuotteistaminen ja ulkoistaminen voi jopa haitata näitä prosesseja.

Jos mielenterveys- ja päihdepalveluiden tuotantoa hajautetaan palvelutarjoiluksi, on uhka, että toiminta liudentuu vaikuttavuudeltaan vaihtelevaksi puuhailuksi. Näyttöön perustuva, laadukas toiminta edellyttää osaamisen ja ohjaamisen keskittämistä.