Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n sote-kyselyssä SOSTE ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas

Share

LSV kysyy SOTEsta

Mitä hyvää (1) näet nyt kaavaillussa SOTE-uudistuksessa, entä mikä huolestuttaa (2)?

1.Suurin hyöty on järjestämisvastuun siirtyminen leveämmille hartioille. Se tuo vakautta ja osaamista toimintojen organisointiin, johtamiseen ja niiden rahoitukseen sekä mahdollistaa sekä paremman henkilöstöpolitiikan että henkilöstön käytön. Se antaa mahdollisuuden osaoptimoinnin vähentymiseen, kun hoitoketjut ovat samassa budjetissa, kuluja ei voi siirtää naapurille ja kilpavarustelua voidaan parhaimmillaan hillitä. Jos lisäksi integraatio toteutuu ja painopiste aidosti saadaan perustasolle ja ehkäisyä tehostettua, on mahdollisuus parantaa saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta sekä hidastaa kustannusten kasvua.

2.Vaikuttaa siltä, että mitä pidemmälle prosessi etenee, sitä enemmän painottuvat muut kuin terveyden tasa-arvon teemat. Valinnanvapaus on hyvä väline, mutta se ei saa olla itsetarkoitus. Pitäisi malttaa ensin rakentaa pohjaa valinnoille ja edetä asteittain, kuten monissa maissa on tehty. Yhtiöittämispakkoa on vaikea ymmärtää Sote-lähtökohdista. Pahimmillaan se johtaa perus- ja erikoistason entistä vahvempaan eriytymiseen, hajottaa, ei integroi sekä johtaa kalliimpaan järjestelmään ja kilpavarusteluun. Lisäksi esitetyt ratkaisut kaventavat demokraattisen ja läpinäkyvän päätöksenteon piiriin kuuluvaa osuutta yhteiskunnasta radikaalisti.