Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV ja Global Clinic etsivät hankekoordinaattoria

Share

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry on vuonna 1982 perustettu kansalaisjärjestö, jolla on jäsenenä noin tuhat lääkäriä, eläinlääkäriä, hammaslääkäriä ja näiden alojen opiskelijaa. Järjestön keskeisinä toimialueina ovat kehitysyhteistyö, rauhantyö ja terveyspolitiikka.

Helsingin Global Clinic on vapaaehtoisten ammattilaisten vetämä toimipiste, jossa pääkaupunkiseudulla oleskelevat paperittomat henkilöt saavat terveysneuvontaa, perustason terveydenhuoltoa, juridista tukea ja ohjausta.

 LSV ja Global Clinic etsivät nyt hankekoordinaattoria 1 vuodeksi alkaen 1.3. 2017 tai sopimuksen mukaan

Global Clinic yhdistyy osaksi LSV:n toimintaa tammikuussa 2017. Nyt etsimme Global Clinicille koordinaattoria, joka toimii LSV:n toimistossa, mutta itsenäisenä asiantuntijana Ray:n rahoittamassa hankkeessa.

Global Clinicin koordinaattorin tärkein tehtävä on koordinoida paperittomien terveydenhoitoon liittyvää tuki-, tiedotus- ja ohjaustyötä, auttaa terveydenedistämisessä ja neuvontatyössä sekä huolehtia hankkeen seurannasta ja raportoinnista. Koordinaattori toimii yhteistyössä GC:n terveydenhuollon ammattilaisten kanssa; koordinoi puhelinneuvontaan ja paperittomille suunnattujen terveysneuvontamateriaalien tuottamista sekä tiedottaa Global Clinicin toiminnasta laajemmin. Koordinaattori ohjaa työryhmiä, jotka laativat toimintaohjeita terveydenhuollon ammattilaisille ja suunnittelevat paperittomien tilannetta käsitteleviä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia sekä toimii yhteyshenkilönä niin kuntiin, julkiseen sektoriin kuin mediaan päin.  Hän myös suunnittelee, budjetoi ja hankkii klinikan ostopalvelut, kuten tulkkauksen ja muun vaadittavan, sekä toimii klinikan vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilönä.  Hän ei osallistu klinikan potilastyöskentelyyn. Terveydenhuollon koulutus katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätön.

Kyseessä on uusi tehtävä, joten toivomme valittavalta henkilöltä myös näkemystä ja ennakoivuutta tehtävien suunnittelussa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa tutkintoa, aikaisempaa hanke- ja taloushallintokokemusta, kiinnostusta paperittomien terveydenhuollon kysymyksiin, viestintätaitoja ja erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Lisäksi tarvitaan paineensietokykyä ja sosiaalisia taitoja. Global Clinic on moniammatillinen työyhteisö, joka toimii haavoittuvien ryhmien parissa, joten sosiaali- ja terveysalan tuntemuksesta sekä muusta kielitaidosta (ranska, romania, bulgaria, arabia) on hyötyä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja merkityksellisen tehtävän osana perinteistä järjestöä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan heti raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen varmistuttua. Hakemukset ansioluetteloineen, palkkatoiveineen sekä kahden suosittelijan nimi ja yhteystiedot pyydetään toimittamaan sähköpostitse 15.1.2017 klo 17 mennessä toiminnanjohtaja Salla Nazarenkolle osoitteeseen rekry@lsv.fi. Viestiin otsikoksi ”Global Clinic-koordinaattori – oma nimi.”

Jatkoon valittujen kanssa pidetään haastattelut tammikuun lopulla.