Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry vaatii kansanterveyttä irti TTIP-sopimuksesta

Share

Lehdistötiedote 14.9. 2016

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry pitää tärkeänä sitä, että kansanterveyskysymykset ovat irti  EU:n ja Yhdysvaltain välillä neuvoteltavasta TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) -sopimuksesta.

– Vaikka Suomen ulkoasiainministeriö korostaa sitä, että Suomi neuvottelee poikkeamaa kansanterveyskysymyksiin, on muistettava että kansanterveyteen vaikuttavat monet asiakokonaisuudet, kuten palvelujen kauppa sekä kansalliselle sääntelylle asetettavat lähtökohdat, erikoistutkija Meri Koivusalo toteaa.Näin ollen ei voi yksioikoisesti sanoa, että kansanterveyden kohdalla tehdään poikkeus.

Professori Pekka Puska puhui LSV:n TTIP-tilaisuudessa 14.9. Puskan mielestä EU:n ja USA:n välinen TTIP-sopimus nykymuodossaan merkitsisi erittäin vakavaa uhkaa kansanterveyttä koskevalle kansalliselle päätösvallalle.

– Suuret kansantaudit liittyvät maailman terveysjärjestö WHO:nkin mukaan keskeisesti eräisiin elintapariskeihin kuten tupakkaan, ravintoon ja liikuntaan. Esimerkiksi tupakka-, alkoholi- ja virvoitusjuomateollisuus ovat niin suuria kansainvälisiä toimijoita, että niiden budjetit ylittävät reippaasti useimpien valtioiden budjetit, Puska totesi LSV:n järjestämässä keskustelutilaisuudessa ”TTIP, valta ja kansanterveys”.

TTIP-sopimuksen suurena riskitekijänä on pidetty investointisuojaa, jonka nojalla yritykset voivat haastaa valtioita välimiesoikeuteen. Akatemiaprofessori Martti Koskenniemi on kutsunut TTIP-prosessia ”suurimmaksi yksittäiseksi vallansiirroksi valtioilta yksityisille yrityksille”.  Vaikka välimiesoikeuden korvaisi erillinen investointituomioistuin – kuten EU on esittänyt – tämä ei olennaisesti  vaikuttaisi siihen sijoittajille annettavaan valtaan vaikuttaa kansallisiin hallintopäätöksiin, tuomioistuimiin ja lainsäädäntöön, Koskenniemi korostaa.  

Pekka Puska muistutti LSV:n tilaisuudessa myös siitä, että vaikka valtiot ovat yleensä voittaneet oikeudenkäynnit, ovat ne merkinneet varsinkin köyhille maille useiden vuosien työtä ja suuria kustannuksia.

– On kestämätöntä, mikäli kansanterveyttä koskevassa päätöksenteossa maiden omaa kansanterveyttä koskevaa päätöksentekoa kavennettaisiin ja avattaisiin sijoittajasuojasopimuksilla mahdollisuuksia kansanterveyttä vaurioittavalle ylikansalliselle suurteollisuudelle mahdollisuudet heikentää kansallista terveyssuojaa.

Huolestuttavaa on myös se, että vaikka investointisuojasopimus ei koske julkisia palveluja, mahdollinen sote-palvelujen yksityistäminen voi avata palvelujärjestelmän kansainvälisille firmoille ja mahdollisille oikeudenkäynneille.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry vaatiikin laajoja poikkeamia terveydenhuoltosektorille, jos ja kun TTIP-neuvottelut viedään päätökseen.

LSV:n TTIP ja terveyssektori – julkaisua voi tilata maksutta osoitteesta lsv@lsv.fi.

LSV:n tiedotushanke on tehty ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotusvaroin.

Lisätietoa: salla.nazarenko@lsv.fi