Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Terveyspolitiikka

Share

LSV toimii varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumattoman kaikkien saavutettavissa olevan laadukkaan terveydenhuollon puolesta Suomessa. Seuraamme sote-valmistelua ja osallistumme siitä käytävään keskusteluun pyrkien edistämään edellä mainittujen periaatteiden toteutumista.

LSV kuuluu kansainväliseen HAI (Health Action International) –yhteistyöverkostoon, joka toimii lääkkeiden turvallisen, järkevän ja taloudellisen käytön edistämiseksi. Tavoitteena on, että markkinoilla olevat lääkkeet on kohdistettu todellisiin lääkinnällisiin tarpeisiin, ne ovat terapeuttisesti hyödyllisiä sekä turvallisia. Kannatamme avoimuutta lääkäreiden ja lääketeollisuuden välisissä suhteissa.