Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Somalia

Share

Hankkeen tausta ja tavoitteet

LSV:n hanke Somaliassa vuosina 2015-2016 perustuu pitkälti järjestön aikaisemmin Somaliassa toteuttamille tuberkuloosihankkeille ja niiden puitteissa saavutetuille tuloksille. Tuberkuloosi on edelleen yksi keskeisimmistä terveysongelmista Somaliassa. Se ei osoita laantumisen merkkejä, vaan päinvastoin etenkin lääkkeille vastustuskykyiset bakteerikannat näyttävät yleistyvän, minkä seurauksena taudista on tulossa entistä vaarallisempi ja vaikeammin hoidettava. LSV:n erityisosaaminen ja lisäarvo Somaliassa perustuu etenkin lääkkeille vastustuskykyisten (MDR) tautitapausten diagnosointiin viljelyillä ja lääkeherkkyysmäärityksillä. Paikallisen kapasiteetin vahvistaminen MDR-diagnosointiin liittyen vaatii pitkäaikaista työtä. Laboratoriopainotuksen ohella LSV jatkaa tuberkuloosipotilaiden hoitamista WHO:n suosittelemalla DOTS-protokollalla sekä Hargeisassa että Mogadishussa. Tapausten diagnosointi ja hoitojen tulokset ovat olleet toistaiseksi rohkaisevia, mutta uusia tapauksia diagnosoidaan jatkuvasti ja samalla tartuntojen todellinen määrä alueilla on arvioiden mukaan huomattavasti vahvistettuja tapauksia suurempi. Osana DOTS-toimintaa klinikoilla kannustetaan potilaita myös HIV-testiin.

Hankkeen tavoitteet ovat

  1. Diagnosoida ja hoitaa tuberkuloosipotilaita kahdella klinikalla Hargeisassa ja Mogadishussa
  2. Seuloa HIV-tapauksia tuberkuloosipotilaiden keskuudesta
  3. Vahvistaa MDR-diagnosointiin liittyviä valmiuksia
  4. Tukea potilaiden ja muun kansalaisyhteiskunnan osallistumista Somalian tuberkuloosiohjelman suunnitteluun ja toteutukseen

LSV:n interventiota Somaliassa on tukenut kolme institutionaalista rahoittajaa: Suomen ulkoasiainministeriö, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria sekä Maailman ruokaohjelma (WFP). Tämän lisäksi hanketta ovat tukeneet Nummelan parantolan tutkimussäätiö sekä Tampereen tuberkuloosisäätiö.

Työmme tuloksia

  • Vuosina 2012-2015 LSV diagnosoi yhteensä 3 566 tuberkuloositapausta (joista naisia ja tyttöjä noin 36 %);
  • Vuonna 2015 diagnosoimme 1 138 tapausta (noin 8 % maan kaikista tapauksista);
  • Noin 85 % hoitamistamme tuberkuloosipotilaista on parantunut;
  • Vuosina 2012-2015 LSV diagnosoi yhteensä 37 HIV-infektiota tuberkuloosipotilaiden keskuudesta;
  • Vuonna 2015 diagnosoimme 91 resistenttiä tautitapausta.