Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Peru

Share

LSV:n seksuaaliterveyshanke Perussa

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Perun Amazonilla asuvan Shipibo –alkuperäiskansan keskuudessa seksuaali- ja lisääntymisterveyden tietämys on heikkoa ja terveyspalvelujen saatavuus niukkaa. Vaikeakulkuisella jokialueella ehkäisyvälineitä on tarjolla vähän ja ei-toivotut raskaudet ja sukupuolitaudit ovat yleisiä. Köyhyys ja kulttuurierot vaikeuttavat tilannetta entisestään. LSV:n seksuaaliterveysprojektin ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2012-2014 perustettiin kätilöstä, sairaanhoitajasta ja kahdesta kulttuuritulkista koostuva liikkuva terveysyksikkö, joka tarjosi seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita sekä –koulutusta neljässä kohdekylässä. Alueen terveyskeskuksen henkilökuntaa koulutettiin huomioimaan kulttuurieroja ja paikallisia opettajia opastettiin antamaan seksuaalikasvatusta koulujen oppilaille. Seksuaaliterveystiedon jakamista varten tuotettiin kaksikielistä opetusmateriaalia. Lisäksi kyläläisille hankittiin puuttuvia henkilökortteja ja heitä avustettiin kirjautumaan Perun terveysjärjestelmään, jotta he pääsivät paikallisten terveyspalveluiden piiriin.

Projektin perulainen kumppanijärjestö oli Centro de la mujer peruana Flora Tristan, jonka kanssa jatkettiin yhteistyötä myös jatkoprojektin merkeissä. Jatkoprojektin tavoitteena on integroida aiemman projektin toiminnot paikallisiin terveyspalveluihin ja luoda liikkuvasta terveyspalvelusta malli, jota voidaan soveltaa laajemmin Perun Ucayalin alkuperäisväestön keskuudessa. Projektin seurauksena kyläyhteisöillä tulee olemaan entistä aktiivisempi rooli oikeuksiensa edistämisessä. Kulttuurierot huomioiva hoitoprotokolla on tarkoitus ottaa käyttöön paikallisella terveysasemalla. Opettajia koulutetaan edelleen kulttuurisensitiiviseen seksuaalikasvatuksen antamiseen. Tavoitteena on myös kouluttamalla vahvistaa terveysviranomaisten ja päättäjien kykyä huomioida sukupuoli- ja monikulttuurisuusteemat terveyspolitiikassa. Ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuosille 2015-2016.

Työmme tuloksia

Projektin ensimmäisen osan aikana liikkuva terveysyksikkö aloitti säännölliset vierailut, raskaana olevien tarkastukset ja seksuaaliterveyteen liittyvät koulutukset kohdekylissä ja tätä tärkeää työtä on uuden projektin aikana jatkettu. Seksuaaliterveystietouden paraneminen on johtanut muun muassa siihen, että kondomien käyttö on lisääntynyt ja naiset hakeutuvat kontrollikäynneille raskausaikana aiempaa aikaisemmin. Vuoden 2014 aikana 163 ihmistä sai neuvontaa sukupuolitauteja koskien ja 45 kyläläistä testattiin kupan ja 125 HIV:n suhteen. Positiivisen tuloksen saaneet ohjattiin hoitoon. Neuvontaa ja testausta sukupuolitautien suhteen on jatkettu aktiivisesti. Henkilötodistus on hankittu 143 kyläläiselle ja 1146 kyläläistä on kirjattu kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin projektin puitteissa. Paikalliseen terveyskeskukseen on hankittu tarvittavat välineet Shipibo-kulttuurille ominaista istuen tapahtuvaa synnytystä varten ja vuonna 2014 kyseisten niin kutsuttujen vertikaalisten synnytysten määrä nousikin 33 prosentista 80 prosenttiin. Jatkoprojektin viimeinen vuosi on parhaillaan käynnissä. Toimiviksi osoittautuneita toimintatapoja alkuperäiskansojen ja syrjäisten seutujen asukkaiden terveyden edistämiseksi kootaan yhteen kattavaksi ohjekirjaksi. Yhteistyö paikallisten terveys- ja koulutusviranomaisten kanssa jatkuu tiiviinä, ja projektin tuottamat terveyspalvelut pyritään integroimaan mahdollisimman saumattomasti osaksi paikallista terveydenhuoltojärjestelmää.