Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Nepal

Share

LSV:n mielenterveysprojekti Nepalissa

Nepal on eräs maailman köyhimpiä maita, ja sen väestö on kärsinyt vielä noin 10 vuotta sitten sisällissodasta sekä keväällä 2015 tuhoisasta maanjäristyksestä. Tässä asetelmassa mielenterveysongelmat ovat yleisiä, mutta taito niiden hoitamiseen on häviävän vähäistä. Pulaa on sekä ammattilaisista, heidän osaamisestaan että lääkityksestä. Maaseudun ihmiset joutuvat turvautumaan perinteisiin kansanparantajiin puutteellisten hoitoresurssien vuoksi. Osa väestöstä saattaa yhä ajatella, että mielenterveysongelmat ovat tarttuvia tauteja tai johtuvat riivatuksi tulemisesta.

LSV:n Nepalin mielenterveyshankkeen toinen kolmivuotiskausi on meneillään vuosina 2015–2017. Hankkeen ensimmäisen vaiheen hyviksi havaittuja toimintoja jatketaan ja laajennetaan Dangin maakunnassa: Hankkeessa koulutetaan ja kertauskurssitetaan terveydenhuollon työntekijöitä. Tietoisuutta mielenterveysaiheista tuodaan kansalaisille radio-ohjelmien, mielenterveystoimikuntien ja -työpajojen kautta sekä tarjotaan psykososiaalista neuvontaa koulutettujen terapeuttien välityksellä. Nyt toisella kaudella toiminnot ulotetaan koko maakunnan laajuisiksi. Lisäksi vastuu toiminnoista siirretään paikallisille toimijoille, ja jatkuvuutta turvataan myös vaikuttamalla aktiivisesti päättäjiin sekä paikallisella että valtion tasolla. Terapeuttien tarjoaman psykososiaalisen neuvonnan toimivuudesta hankitaan myös objektiivista tietoa vuosina 2016-2017 toteutettavan tieteellisen tutkimusprojektin avulla.

Mielenterveysongelmiin liittyy Nepalissa voimakas stigma. Hankkeen alkuvaiheessa yhtenä riskinä pidettiin sitä, että alueen väestö ei olisi kiinnostunut palveluista ja terveydenhuollon työntekijöiden motivoiminen olisi vaikeaa. Palveluiden kysyntä on kuitenkin nopeasti ylittänyt tarjonnan, ja useimmat terveystyöntekijät ovat ottaneet mielenterveyskoulutuksen innolla vastaan. Esimerkkinä korkeasta motivaatiosta oli terveystyöntekijä, joka voimakkaasti vaati päästä koulutukseen, vaikka hänen terveysasemansa ei kuulunut koulutuksen kohderyhmään.

Hanke toteutetaan yhdessä paikallisen Centre for the Victims of Torture -järjestön kanssa.