Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV ry:n avoin kirje Juha Sipilälle ja vastine siihen

Share

18.5.2015

Arvoisa puheenjohtaja Sipilä,

Lääkäreinä me kannamme vakavaa huolta esityksestänne ympäristöministeriön mahdollisesta lakkauttamisesta. Ympäristön muutokset vaikuttavat merkittävästi väestön terveyteen. Esimerkiksi ilman pienhiukkasten arvioidaan aiheuttaneen maailmanlaajuisesti 7 miljoona ylimääräistä kuolemaa vuonna 2012, mikä merkitsee joka kahdeksatta kuolemantapausta.

Biomassan ja fossiilisten polttoaineiden käytöllä on siten ilmastonmuutoksen lisäksi myös suora terveyttä heikentävä vaikutus.

Ilmaston lämpenemisen vakavia terveysvaikutuksia ovat puolestaan äärimmäisten lämpötilojen riskit sekä sään ääri-ilmiöistä johtuvat katastrofit. Vuosien 2003 ja 2010 helleaaltojen aikana yli 75-vuotiaiden kuolleisuus lisääntyi Suomessa hetkellisesti 21 %.

Ilmastonmuutoksen arvioidaan muuttavan myös taudinaiheuttajien elinolosuhteita, mistä voi seurata infektiosairauksien lisääntymistä. Vaikutukset satoihin, karjatalouteen, kalakantoihin ja tuhohyönteisiin voivat johtaa köyhyyteen, konflikteihin ja ilmastopakolaisuuteen.

Suomessa myös siitepölykauden ja allergiaoireiden oletetaan lisääntyvän. Hyvä ympäristöpolitiikka puolestaan suojelee luonnon lisäksi myös ihmisiä – nyt ja tulevaisuudessa.

Ympäristöministeriön lakkauttaminen ja tehtävänkuvan yhdistäminen luonnonvaroja hyödyntävään ministeriöön toisi väistämättä eturistiriitoja näiden välille. Tällöin riskinä on, että ilmastopolitiikan kaltaiset, pitkän aikavälin tavoitteet jäävät lyhytnäköisemmän politiikan jalkoihin. Pelkäämme, ettei ministeriöiden yhdistämisen jälkeen päättäjillä ole riittävästi aikaa ja kiinnostusta paneutua ympäristökysymyksiin.

Ympäristöministeriön lakkauttaminen olisi myös kansainvälisesti kielteinen merkki Suomen asennoitumisesta globaaleihin ympäristökysymyksiin.

Aktiivinen ympäristöpolitiikka on osa globaalia vastuunkantoa. Ilmastonmuutosta ei voi sivuuttaa ja maailmaa katsella vain Suomesta käsin. Tämä vaatii yhä aktiivisempaa poliittista otetta, minkä vuoksi näemme ympäristöministeriön säilyttämisen välttämättömänä.

 

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Kati Juva, puheenjohtaja

Emma Lommi, lääketieteen opiskelija

Silja Niskanen, lääketieteen opiskelija

Karoliina Rantonen, lääkäri

Juha Gogulski, lääkäri

Esittämämme arviot perustuvat:
– WHO:n artikkeliin koskien ilmansaasteiden terveysvaikutuksia, vuodelta 2014
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
– Euroopan Yhteisöjen Komission selontekoon koskien ilmastonmuutokseen sopeutumista (ks. erit. Päätelmät-osio)
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
– Helleaaltojen kuolleisuusluvut perustuvat Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimin artikkeliin vuodelta 2014:
http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/uusinnumero?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo11638&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_member=ZVJieV5RQseIMZtHsMqCTg5rOTcd

 

Juha Sipilän LSV ry:lle lähettämä vastine avoimeen kirjeeseen 18.5.2015:

Hei! Kiitos teille arvokkaasta palautteestanne ja terveisistänne.

Hyvää keväänjatkoa! Voimia opintoihinne ja töihinne!

Juha Sipilän puolesta

Janika Tikkala, eduskunta-avustaja