Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Lakialoite paperittomien hoidosta kaadettiin, mutta työ oikeudenmukaisen terveydenhuollon puolesta jatkuu

Share

Paperittomien terveydenhoito-oikeuden laajentamista koskeva lakiesitys, jota LSV kannattaa (LSV:n tiedote 16.1.15) ei ehtinyt äänestykseen tämän eduskunnan aikana (YLE 10.3.2015). LSV ry pitää tapahtunutta erittäin valitettavana, mutta jatkaa työtä paperittomien terveydenhuollon mahdollistamiseksi.

LSV ry kannattaa edelleen paperittomien oikeutta terveydenhuoltoon myös muiden kuin ns. kiireellisten tilanteiden osalta. Erityisen tärkeänä järjestö pitää sitä, että vähintään kaikki alaikäiset ja raskaana olevat voitaisiin hoitaa tasavertaisesti. Järjestö kampanjoi aktiivisesti lain valmisteluvaiheessa, ja LSV ry:n hallituksen jäsentä Heli Salmea kuultiin asiantuntijana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 5.3.2015. Valiokunta asettuikin lakiesityksen kannalle äänin 13-3, mutta lakiesitys päätettiin yksittäisen kansanedustajan aloitteesta kuitenkin jättää pöydälle ilman äänestystä.

LSV ry muistuttaa, että potilaita eivät hoida lait ja asetukset, vaan terveydenhuollon ammattilaiset. Lakialoitteen hautaamisesta huolimatta ammattilaisilla on edelleen paitsi velvollisuus, myös hyvät mahdollisuudet huolehtia siitä, että potilas saa tarvitsemansa hoidon. Lakialoitteen kaataminen ei myöskään estä yksittäisiä kuntia tekemästä Helsingin kaupungin tapaan päätöksiä, joissa paperittomille taataan minimivaatimuksia parempi ja oikeudenmukaisempi terveydenhuolto.

Kaikkien Suomessa asuvien terveys on edelleen käsissämme, ja työ oikeudenmukaisen ja kestävän terveydenhuollon puolesta jatkuu!

LSV ry:n hallitus