Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Tiedote: Terveydenhuollossa ei tehdä maahanmuuttopolitiikkaa

Share

LSV:n tiedote 16.1. 2015

Terveydenhuollossa ei tehdä maahanmuuttopolitiikkaa

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV ry) on seurannut huolestuneena keskustelua valmisteilla olevasta laista paperittomien terveydenhuollon järjestämisestä. LSV tukee lakialoitetta, mutta LSV:n mielestä eduskunnan aloitekeskustelussa ja tätä seuranneessa viestinnässä on unohdettu terveydenhuollon ammattilaisnäkökulma sekä todelliset kustannusvaikutukset.

Suomen Lääkäriliitto otti tilanteeseen kantaa tiedotteessaan 16.1. 2015. Lääkäriliiton mukaan tilanne, jossa lääkärin etiikka ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaperiaatteet ovat keskenään ristiriidassa, on kestämätön. Myös LSV muistuttaa, että lääkärin ammattietiikka ei salli jättää sairasta potilasta hoidotta. Lääkärin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, eikä potilaan rotu, uskonto, poliittinen mielipide tai yhteiskunnallinen asema vaikuta tähän. Laki tai työnantaja ei voi pakottaa lääkäriä toimimaan lääkärikunnassa yhteisesti hyväksytyn ammattietiikan vastaisella tavalla.

Tämänhetkinen tilanne on ristiriidassa myös kansainvälisten sopimusten (YK:n Ihmisoikeuksien julistus, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus)ja EU-suositusten (EU:n Perusoikeusvirasto) kanssa. Suomen nykylinjaus poikkeaa myös merkittävästi useimpien länsimaiden toimintaperiaatteista. Järjestelmämme kannustaa paperittomien tehottomaan, suunnittelemattomaan ja päivystyspainotteiseen hoitoon, mikä voi johtaa suurempiin kustannuksiin kuin saman hoidon järjestäminen oikea-aikaisesti. Tällainen toiminta ei ole kestävää, oikeudenmukaista eikä järkevää. Paperittomien ajantasaisella hoidolla voi olla myös kansanterveydellistä merkitystä mm. tartuntatautien ehkäisyn näkökulmasta.

On huomattava, että suuri osa ”terveydenhuollon paperittomista” on laillisesti maassa. Laittomalla maahanmuutolla ja paperittomien terveydenhuollolla ei käytännössä ole keskinäistä yhteyttä. Terveydenhuollossa ei tehdä maahanmuuttopolitiikkaa, eikä terveydenhuoltoalan ammattilaisia voida valjastaa maahanmuuttopolitiikan käytännön toteuttajaksi. On eri asia päättää maahanmuutosta kuin siitä, miten maassa asuvia kohdellaan. Oikeus terveyteen on tästä kaikesta riippumaton ihmisoikeus, jonka toteutuminen ei ole mielipidekysymys.

Lääkärin sosiaalinen vastuu (LSV) ry pitää välttämättömänä, että paperittomien hoidon järjestämistä koskeva lakialoite käsitellään asianmukaisesti ja viivytyksettä eduskunnassa.

Lisätietoa:
Puheenjohtaja Kati Juva, puh 0505002318
kati.juva@lsv.fi