Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Vuosikokous, sääntömuutos ja strategia 2015–2017

Share

K U T S U

Tervetuloa Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

lauantaina 13.12.2014 klo 16-18  KEPA ry:n kokoushuone Aurinkoon (os. Töölöntorinkatu 2, 00260 Helsinki, sis.käynti Döbelninkadun kulmasta)

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden (toimintasuunnitelma ja talousarvio, puheenjohtajan ja hallituksen valinta) lisäksi hallituksen ehdottamaa muutosta yhdistyksen sääntöihin ja esitellään hallituksen laatima yhdistyksen strategia vuosille 2015-2017 (kts. lisää alta). 

Toivomme jäsenistön aktiivista osallistumista keskusteluun järjestön tulevaisuudesta.

Ilmoittautumisia pyydetään 10.12. mennessä: lsv@lsv.fi / puh. 045 350 8516.

Vuosikokouksen jälkeen vietetään LSV:n yhteistä pikkujoulujuhlaa samassa tilassa!

Lämpimästi tervetuloa!

—–

Hallituksen esitys LSV:n sääntöjen muutoksesta järjestön vuosikokoukselle 13.12.2014

LSV:n nykyisissä säännöissä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikaudeksi on määritelty kalenterivuosi. Vaikkakin monet järjestön aktiivit ovat olleet toiminnassa mukana ja istuneet hallituksessa useana vuonna, on viime vuosina jatkuvuus hallitustyössä ollut paljon aiempaa heikompaa. Yhdistettynä siihen, että järjestön toiminta on samalla kasvanut ja muuttunut asettaen suurempia vaatimuksia myös hallituksen suuntaan, on yhtälö ollut hankala.

LSV:n hallitus on päättänyt ehdottaa syyskokoukselle muutosta järjestön sääntöihin niin, että kaikki hallituksen jäsenet valittaisiin kahden vuoden mittaiselle toimintakaudelle. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olisivat uudelleenvalinnan edessä vuorovuosin ja muista hallituksen jäsenistä uudelleenvalinnan edessä olisi aina puolet kerrallaan. Kausien lukumäärää ei esitetä rajoitettavaksi, koska järjestön etu on kuitenkin se, että hallituksen jäsenet ovat toiminnassa mahdollisimman pitkäjänteisesti.

LSV:n hallitus päätti lokakuun kokouksessaan asettaa työryhmän valmistelemaan vuoden 2015 hallituksen kokoonpanoa. Tämä työryhmä järjestäytynee ensi vuoden puolella virallisemmaksi vaalivaliokunnaksi, jonka tehtävänä on valmistella vuosittain järjestön syyskokoukselle esitys monipuolisesta ja osaavasta hallituksen kokoonpanosta. Vaalivaliokunnan toimintaa tullaan ohjeistamaan LSV:n hallinto-ohjesäännössä.

Syyskokouksessa 13.12.2014 tullaan, mikäli sääntömuutos hyväksytään, valitsemaan tällä kertaa puheenjohtaja kahden vuoden toimintakaudelle, varapuheenjohtaja yhden vuoden toimintakaudelle ja vastaavasti puolet muista hallituksen jäsenistä yhden ja puolet kahden vuoden toimintakaudelle.

– LSV:n hallitus –

Esitys sääntömuutoksesta LSV ry:n syyskokoukselle 13.12.2014

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n hallitus esittää järjestön syyskokoukselle järjestön sääntöjä muutettavaksi seuraavasti (muutos koskee sääntöjen kohtaa 8.):

Esitetyt uudet tekstit/muutokset punaisella.

  1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6-10 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Vähintään yhden varsinaisen hallituksen jäsenen tulee olla opiskelijajäsen. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että erovuorossa ovat joka toinen vuosi puheenjohtaja ja joka toinen vuosi varapuheenjohtaja sekä muusta hallituksesta puolet. Hallitus nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan toiminnanjohtajan, työvaliokunnan sekä muut tarvittavat vastuu- ja toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksesta on paikalla. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

—–

LSV:n strategia vuosille 2015–2017

Maailmaa muuttuu, ja LSV sen mukana. Vai muuttuuko? Pitäisikö muuttua? Mihin suuntaan? Näitä kysymyksiä järjestön hallitus on pohtinut tänä vuonna kun järjestön suuntaa vuosille 2015-2017 on mietitty.

Hallituksen esitys järjestön strategiasta vuosille 2015-2017 (28.11. päivitetty versio, pdf aukeaa uuteen ikkunaan): STRATEGIALUONNOS v.2015-17_13.12.kokoukseen_28.11.2014

 —–

Esitys hallituksen kokoukseen 13.12.2014 järjestön toimintasuunnitelmasta vuodelle 2015 (huomaathan, että hallitus saattaa tehdä kokouksessaan ennen vuosikokousta pieniä muutoksia esitettyyn):  Toimintasuunnitelmaluonnos2015_esitys_hallitukselle13.12.2014

ja Talousarvio 2015 LSV ry_ 2014-11-28

(pdf:t aukeavat uusiin ikkunoihin).