Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV tukee tasa-arvoista avioliittolakia 

Share

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) osallistuu tasa-arvoista avioliittolakia tukevaan Tahdon2013-kampanjaan. Kampanjaan osallistuvat ja yhdenvertaisuutta edistämään sitoutuvat yhteisöt ja yritykset sekä tunnetut yksityishenkilöt listataan tukiperusteluineen www.metahdomme.fi -sivustolla.

Lääkärin ammattieettisiin velvollisuuksiin kuuluvat humanististen arvojen kunnioittaminen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen (http://www.laakariliitto.fi/liitto/etiikka/). LSV pyrkii edistämään oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kokemus on yksilön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeistä. Lääkäreinä näemme, että seksuaalisesta suuntautumisesta riippumaton tasa-arvoisuus tukee myös seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvan pariskunnan lapsen turvallista, tasapainoista ja tervettä kehitystä.

Kansalaisaloite tasa-arvoisen avioliittolain puolesta on kerännyt yli 165 000 nimeä. Enemmistö suomalaisista on tasa-arvoisen avioliittolain kannalla (http://www.tahdon2013.fi/tutkimus/). Todennäköisesti eduskunta käsittelee lakivaliokunnan hylkäämää aloitetta täysistunnossaan torstaina 27.11.2014.

Myös Suomen Lääkäriliitto on 21.11.2014 päättänyt ilmaista tukensa tasa-arvoiselle avioliittolaille.