Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV:n kevätkokous otti kantaa paperittomien terveydenhuoltoon

Share

KANNANOTTO: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Kevätkokous 26.4.2014

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:

Suomessa tulisi turvata riittävät terveyspalvelut jokaiselle – myös paperittomille 

Suomessa oleskelevilla paperittomilla ja heidän kaltaisessa tilanteessaan olevilla ei ole oikeutta julkisiin terveyspalveluihin muutoin kuin kiireellisissä tilanteissa. Tällöinkin heidän tulee maksaa hoidon todelliset kustannukset kokonaan itse. Käytännössä julkisessa terveydenhuollossa paperittomilta joudutaan epäämään välttämättömät palvelut heidän yhteiskunnallisen asemansa perusteella. Nykyisellään paperittomien palvelut nojaavat lääkärien vapaaehtoisvoimin ylläpitämiin klinikoihin Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Näiden klinikoiden resurssit ovat erittäin niukat eivätkä yllä edes riittävien perustason palveluiden tuottamiseen.

Nykyinen tilanne julkisessa terveydenhuollossa on vastoin lääkärin eettisiä velvoitteita. Lääkärin etiikan mukaan lääkärin tulee kohdella potilaitaan tasa-arvoisina, eikä lääkäri saa antaa rodun, uskonnon, poliittisten mielipiteiden, eikä myöskään yhteiskunnallisen aseman vaikuttaa toimintaansa potilaita kohtaan.

Joidenkin tulkintojen mukaan nykytilanne on myös vastoin perustuslakia, jossa taataan riittävät palvelut jokaiselle Suomen lainsäädännön piirissä olevalle. Tilanne on myös vastoin kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tunnistanut ongelman ja teetti 2013-2014 selvityksen siitä miten paperittomien terveyspalvelut Suomessa tulisi järjestää. Selvityksessä esitetään, että valtion tulisi vastata näiden palveluiden rahoituksesta.

Terveyspalveluiden turvaaminen paperittomille Suomessa on erittäin pieni kustannus suhteessa terveydenhuollon kokonaismenoihin. Rahoituksella mahdollistetaan keskeisen eettisen periaatteen toteutuminen: kaikilla tulee olla oikeus terveyspalveluihin.

Lääkärin sosiaalinen vastuu (LSV) ry pitää välttämättömänä, että valtioneuvosto viivytyksettä valmistelee lainsäädäntöuudistuksen, joka takaa riittävät palvelut jokaiselle, myös paperittomille ja paperittomien kaltaisessa asemassa oleville.

Kevätkokous 26.4.2014

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Kannanotto pdf-tiedostona: Kannanotto_Paperittomien oikeus terveydenhuoltoon_LSV 26.4.2014

Lehdistötiedote (29.4.2014): Lehdistötiedote LSV 29.4.2014_Paperittomien oikeus julkiseen terveydenhuoltoon