Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV Nobel Peace Summitissa Varsovassa

Share

LSV osallistui 21.−23.10.2013 Varsovassa Nobelin rauhanpalkinnon saaneiden huippukokoukseen.13thsummitWARSAW

13. kertaa järjestetty vuotuinen konferenssi kerää Nobelin rauhanpalkinnon saaneita henkilöitä ja järjestöjä yhteen keskustelemaan poliittisista ja sosiaalisista konflikteista sekä ajankohtaisista ongelmista. Tämän vuoden teema, Stand in Solitary for Peace – Time to Act, painotti yhteistyön merkitystä rauhanprosessissa ja keskittyi ajankohtaisiin Lähi-idän konflikteihin ja joukkotuhoaseisiin. Kokouksen yhtenä järjestäjänä toimi IPPNW (International Physicians  for the Prevention of Nuclear War), jonka jäsenjärjestö LSV:kin on ollut jo vuosikymmeniä.

Kansainvälisen hakuprosessin seurauksena yhteensä 12 suomalaista lääketieteen opiskelijaa valittiin Suomesta konferenssin sisäiseen Civic Academyyn, jossa eri tieteenalojen opiskelijat pääsivät osallistumaan useisiin nobelistien tai nobelistijärjestöjen vetämiin työryhmiin.

Myös LSV:n pitkäaikainen jäsen Ilkka Taipale perehdytti monitieteellistä työryhmäänsä ydinaseiden humanitaarisiin vaikutuksiin yhteistyössä yhdysvaltalaisten ja japanilaisten kollegoiden kanssa.

Sekä LSV että Lääkäriliitto tukivat opiskelijoiden matkoista aiheutuneita kuluja.

Konferenssissa julkistettu ydinaseita koskeva loppulausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Linkki kokouksen omille sivuille: www.nobelforpeace-summits.org