Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Tiedote: LSV ilmaisee huolensa yksityisten terveyspalveluyritysten verosuunnittelusta

Share

Lehdistötiedote  26.11.2013                                                                         

LÄÄKÄRIJÄRJESTÖ ILMAISEE HUOLENSA YKSITYISTEN TERVEYSPALVELUYRITYSTEN VEROSUUNNITTELUSTA

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n (LSV) vuosikokous on 23.11.2013 ilmaissut huolensa julkisuudessa esitetyistä tiedoista, joiden mukaan yksityiset terveyspalveluyritykset pyrkivät välttämään verojen maksamisen Suomeen kotimaassa tekemästään taloudellisesta voitosta.

Vaikka verosuunnittelu ja terveyspalveluyritysten julkisuudessa esitetyt toimintatavat ovat laillisia, järjestö kokee ne eettisesti ongelmalliseksi.

Mehiläisen, Terveystalon ja Attendo Finlandin toimitusjohtajille osoitetussa avoimessa kirjeessä järjestö korostaa, että myös yksityisten terveyspalveluiden rahoitus perustuu suurelta osin verorahoitukseen, yhteisövero mukaan lukien. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry näkee ongelmallisena sen, että osittain julkisin varoin tuettujen terveyspalveluiden taloudellinen tuotto pyritään johdonmukaisesti ohjaamaan verottajan ulottumattomiin.

”Tämä ei voi olla myöskään pitkällä tähtäimellä yksityisten terveyspalveluiden tuottajien etu julkisten palveluiden yksityisen tuottamisen lisääntyessä”, LSV toteaa.

”Lääkäreinä katsomme, että terveydenhuoltoalalla on erityisen tärkeä noudattaa korkeita moraalisia ja eettisiä periaatteita myös palveluiden tuottamiseen liittyvissä järjestelyissä. On välttämätöntä, että kansalaisten ja potilaiden luottamus terveydenhuoltoon säilyy – tämä koskee niin yksittäisen potilaan hoitoa kuin julkisten ja yksityisten organisaatioiden toimintaa laajemmallakin tasolla”.

LSV korostaa, että huolenilmaisu ei ole kannanotto yksityisten terveyspalveluiden tuottamiseen, rahoitukseen tai kannattavuuteen. Järjestö kuitenkin ilmaisee voimakkaan huolensa siitä, että terveyspalveluiden tuottamisella ansaitusta taloudellisesta voitosta on tarkoitushakuisesti pyritty välttämään verojen maksaminen.

Lisätiedot:  Elina Hemminki, Tutkimusprofessori, Lääkärin sosiaalinen vastuu (LSV) ry. Sähköposti: etunimi.sukunimi@lsv.fi / Puh. 040 5500 818.

Lääkärin sosiaalinen vastuu (LSV) on vuonna 1982 perustettu järjestö, johon kuuluu noin tuhat suomalaista lääkäriä, hammas- ja eläinlääkäriä sekä näiden alojen opiskelijaa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää lääkärikunnan valveutuneisuutta ihmiskuntaa koskevissa eettisissä ja sosiaalisissa kysymyksissä sekä omalla toiminnallaan edistää turvallista elinympäristöä, tasa-arvoa ja rauhaa. Järjestön tärkeimpiä toiminta-alueita ovat rauhantyö, terveyspolitiikka ja kehitysyhteistyö.  www.lsv.fi

Lehdistötiedote LSV 26.11.2013

LSV:n kirje terveyspalveluyrityksille 23.11.2013